Вітаємо Вас на сайті кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі
Запрошуємо Вас прийняти участь у VII Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інформатика та системні науки", яка відбудеться 10-12 березня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Детальніше.

Круглий стіл «Інформаційне суспільство: проблеми сьогодення, перспективи майбутнього»

життя кафедри, тиждень інформатики Прокоментуй!
     19 березня 2013 року в рамках «Тижня Інформатики» кафедрою математичного моделювання і соціальної інформатики проведено традиційний Круглий стіл «Інформаційне суспільство: проблеми сьогодення, перспективи майбутнього», протягом якого було обговорено сучасний стан розвитку інформаційних технологій в Україні, питання підготовки фахівців з інформатики та перспективи їх працевлаштування, обговорені можливості співробітництва в рамках підготовки фахівців з інформатики.
     Серед учасників Круглого столу керівники і фахівці підприємств та організацій, зокрема: Рудин Євгеній Спартакович (директор ТОВ «КОЛЛ АП» групи компаній NTEL), Рудина Тетяна Олександрівна (керівник відділу маркетингу ТОВ «КОЛЛ АП»), Максименко Микола (Team Leader відділу програмування ТОВ «Нова пошта»), Клименко Олександр (web-програміст ТОВ «Нова пошта»). На круглому столі були присутні студенти 2-5 курсів напряму «Інформатика».
     Всі учасники круглого столу прийняли активну участь в обговоренні питань щодо підготовки та працевлаштування фахівців з інформаційних технологій. О. Клименко та М. Максименко поділилися своїм досвідом роботи, акцентували увагу учасників круглого столу на необхідності отримання необхідних навичок протягом навчання в університеті. Є.С. Рудин та Т.О. Рудина висвітлили перспективи працевлаштування випускників напряму «Інформатика» в IT компаніях України. Всі учасники круглого столу прийшли до висновку, що для досягнення успіхів необхідно максимально організовувати своє навчання та акцентувати увагу на підготовці з актуальних інформаційних технологій.
     За результатами роботи круглого столу як студенти напряму так і представники підприємств отримали корисну інформацію стосовно підготовки фахівців з інформаційних технологій та перспектив розвитку інформаційного суспільства.

Виступ представників ТОВ
Виступ представників ТОВ “КОЛЛ АП”

Виступ TeamLeader ТОВ
Виступ TeamLeader ТОВ “Нова пошта” Максименко Миколи

Студенти напряму Інформатика беруть активну участь в обговоренні
Студенти напряму Інформатика беруть активну участь в обговоренні

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки» (ІСН-2013)

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!

     Завершилась реєстрація учасників IVВсеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН) – 2013.

     В конференції приймають участь представники 43 організацій Азербайджану, Росії, Узбекистану та України, а саме:

 • Азербайджанський університет архітектури і будівництва (м. Баку, Азербайджан);
 • Буковинський державний фінансово-економічний університет (м. Чернівці);
 • Вінницький кооперативний інститут;
 • Вінницький національний технічний університет;
 • Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ);
 • Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України (м. Київ);
 • Інститут кібернетики НАН Азербайджану (м. Баку, Азербайджан);
 • Інститут прикладного системного аналізу НТУ КПІ, МО України і НАН України;
 • Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (м. Харків);
 • Іркутський державний університет (Росія);
 • Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
 • Київський університет ім. Бориса Грінченка. Інститут суспільства;
 • Класичний приватний університет (м. Запоріжжя);
 • Миргородський художньо-промисловий коледж ім. М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка;
 • Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України (м. Київ);
 • Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова (Росія);
 • Московський державний педагогічний університет. Інститут математики та інформатики (Росія);
 • Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інформатизації, автоматизації та зв`язку на залізничному транспорті (м. Москва, Росія);
 • Національний дослідницький університет «Вища школа економіки» (м. Росія);
 • Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ);
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне);
 • Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова;
 • Пензенська державна технологічна академія (Росія);
 • Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка;
 • Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка;
 • Полтавський університет економіки і торгівлі;
 • Самаркандський філіал Ташкентського університету інформаційних технологій (Узбекистан);
 • Севастопольський національний технічний університет;
 • Сибірський державний аерокосмічний університет ім. академіка М. Ф. Решетньова (м. Красноярськ, Росія);
 • Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (м. Луцьк);
 • Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Луганськ);
 • Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь);
 • Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (м. Сімферополь);
 • Тверський державний університет (Росія);
 • ТОВ «ЖД Технологія» (м. Смоленськ, Росія);
 • Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків);
 • Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпропетровськ);
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Хмельницький національний університет.

     На конференцію представлено 108доповідей. Усього в конференції прийняло участь 154 учасника з 25 міст Азербайджану, Росії, Узбекистану та України.

     Серед доповідачів:

 •   член-кореспондент НАН України В. К. Задірака – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 • 20 докторів наук:
 •  В. Є. Бахрушин – Класичний приватний університет;
 • В. А. Вишинський – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 • А. П. Власюк – Національний університет водного господарства та природокористування;
 • А. В. Гладкий – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 • І. А. Дичка – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
 •  Г. П. Донець – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 •  О. О. Ємець – Полтавський університет економіки і торгівлі;
 • В. К. Задірака – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 • В. А. Заславський – Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
 •  Л. М. Колєчкіна – Полтавський університет економіки і торгівлі;
 • А. І. Косолап – Український державний хіміко-технологічний університет;
 • І. В. Кузьмін – Вінницький національний технічний університет;
 • О. В. Кузьмін – Іркутський державний університет;
 •  О. С. Куценко – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • В. І. Левін – Пензенська державна технологічна академія;
 •  О. М. Литвин – Українська інженерно-педагогічна академія;
 • О. С. Макаренко – Інститут прикладного системного аналізу НТУ КПІ, МО України і НАН України;
 • А. Д. Тевяшев – Харківський національний університет радіоелектроніки;
 •  Н. К. Тимофієва – Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України;
 • Я. М. Чабанюк – Національний університет «Львівська політехніка».
 •  51 кандидат наук; 2 Ph.D.;
 • 23 аспіранта;
 •  33 студента (з яких 25 з ПУЕТ).

     Серед доповідачів 7 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки.

До уваги магістрів!

навчання, студентам Прокоментуй!
     Наукові статті у зібрнику наукових робіт магістрів повинні бути оформлені у відповідності до “Вимог до оформлення наукових статей для опублікування у збірнику наукових робіт магістрів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»”

Завантажити:

  Вимоги оформлення (2.0 MiB)

Вітаємо викладачів кафедри!

вітаємо!, досягнення, життя кафедри Прокоментуй!

     Згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1348 від 30.11.2012 викладачам кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики к. ф.-м. н. Ємець Олександрі Олегівні, к. ф.-м. н. Парфьоновій Тетяні Олександрівні, к. ф.-м. н. Черненко Оксані Олексіївні присвоєно вчене звання доцента!

     Щиро вітаємо викладачів!

Викладачі кафедри (зліва на право): Парфьонова Т.О., Ємець Ол-ра О., Черненко О.О.
Викладачі кафедри (зліва на право): Парфьонова Т.О., Ємець Ол-ра О., Черненко О.О.

IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформатика та системні науки” (ІСН-2013)

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!

     21-23 березня 2013 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться ІV Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН-2013).

     Теоретичні напрями конференції:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (ІСН-2013) (136.0 KiB)

Загрузить:

  Информационный лист на русском языке (ИСН-2013) (115.0 KiB)

Загальноуніверситетський конкурс наукових робіт студентів

вітаємо!, життя кафедри Прокоментуй!

     З 1 жовтня по 16 листопада 2012 року було проведено загальноуніверситетський конкурс наукових робіт студентів, присвячений Міжнародному дню студента. З метою реалізації творчого потенціалу талановитих дослідників, активізації участі студентів у науково-дослідній роботі університету, підвищення престижу наукової діяльності у студентському середовищі.

     За результатами конкурсу були нагороджені:

- дипломами I ступеню
дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

 • Данилейко Б. П. – «Порівняльний аналіз нейромережевих та інших інформаційних технологій апроксимації функцій» – спец. 8.04030203 «Соціальна інформатика»
 • Науковий керівник – к.ф.-м.н. Романова Н. Г.

дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст:

 • Буланого О. О. – «Створення сайту «СПД-ФО Бондаренко Олена Анатоліївна» – спец. 7.04030203 «Соціальна інформатика»
 • Науковий керівник – доц. Чілікіна Т. В.

- дипломами II ступеню
дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

 • Мірошниченка А. В. – «Проблема директора, як умовна задача евклідової комбінаторної оптимізації, її дослідження та програмна реалізація її розв’язування» – спец. 8.04030203 «Соціальна інформатика»
 • Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Ємець О. О.

дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст:

 • Мамона О. П. – «Розробка сайту навчального центру ПУЕТ» – спец. 7.04030203 «Соціальна інформатика»
 • Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Ємець О. О.

- дипломами III ступеню
дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

 • Іщенка М. О. – «Розробка сайту «Головне управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації» – спец. 8.04030203 «Соціальна інформатика»
 • Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Ємець О. О.

дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст:

 • Дубини Є. О. – «Створення сайту Всеукраїнського наукового семінару «Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини» – спец. 7.04030203 «Соціальна інформатика»
 • Науковий керівник – к.ф.-м.н., доц. Ємець Ол-ра О.

Вітаємо учасників і бажаємо їм подальшої творчої наснаги!

Навчальні посібники

життя кафедри, навчання, студентам Прокоментуй!

     З листопада 2012 року всі бажаючі можуть ознайомитися з навчальними посібниками науковців кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики. Посібники розташовані в репозитарії (електронному архіві) Полтавського університету економіки і торгівлі і доступні за адресами:

Назва

Режиму доступу

1.

Емец О. А. Евклидовы комбинаторные множества и оптимизация на них. Новое в математическом программировании: Учеб. пособие / О. А. Емец. – К.: УМК ВО, 1992. – 92 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/489

2.

Ємець О. О. Дискретна математика: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму 6.040302 «Інформатика». Видання 2-ге, доповнене / О. О. Ємець, Т. О. Парфьонова. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009.–  287 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/552

Комп’ютерні курси

життя кафедри, різне, університет Прокоментуй!

     На базі Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів викладачами кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Тур Оленою Василівною та Ольховським Дмитром Миколайовичем проводяться курси:

 • «Комп’ютерний дизайн та обробка зображень»;
 • «Створення, дизайн та розробка Web-сайтів».

     Запрошуємо всіх бажаючих!

Міжнародний науковий семінар «Дискретна математика та її застосування у економіко-математичному моделюванню та інформаційних технологіях»

життя кафедри, конференції Прокоментуй!

     11-13 жовтня 2012 р.в Запорізькому національному університеті пройшов Міжнародний науковий семінар «Дискретна математика та її застосування у економіко-математичному моделюванню та інформаційних технологіях», присвячений 75-річчю професора кафедри економічної кібернетики, д. ф.-м. н., Віталія Опанасовича Перепелиці.

     Участь в семінарі прийняли науковці Полтавського університету економіки та торгівлі: завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, проф., д. ф.-м. н., Ємець Олег Олексійович; професор кафедри економічної кібернетики, доц., к. ф.-м. н., Ємець Єлизавета Михайлівна; старший викладач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Олексійчук Юрій Федорович. Останній представив їх спільну доповідь «Комбінаторна задача знаходження максимального потоку».

XX Міжнародна конференція «PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES» (PDMU-2012)

життя кафедри, конференції, різне Прокоментуй!
PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES

     17-21 вересня 2012 р. в м. Брно (Чеська республіка) пройшла XX Міжнародна конференція «PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES» (PDMU-2012).

     Конференція об’єднала вчених з Австралії, Австрії, Азербайджану, Білорусії, Голландії, Мальти, Нігерії, Польщі, Росії, Сирії, США, Туреччини, України, Франції, Чехії, Швеції.

     Полтавський університет економіки і торгівлі був представлений науковцями кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики: завідувачем кафедри, д. ф.-м. н., проф., Ємцем Олегом Олексійович та доцентом кафедри, к. ф.-м. н. Ємець Олександрою Олегівною. Остання виступили з їх спільною доповіддю «About the Problem of Growing of a Discrete Fuzzy Number Carrier during Algebraic Operations».

Відкриває конференцію О. Г. Наконечний, голова програмного комітету, д. ф.-м. н., проф., лауреат Державної премії в галузі науки та техніки, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Відкриває конференцію О. Г. Наконечний, голова програмного комітету, д. ф.-м. н., проф., лауреат Державної премії в галузі науки та техніки, завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В рамках культурної програми – екскурсія до столиці Чехії Праги
В рамках культурної програми – екскурсія до столиці Чехії Праги
Сайт засновано на Wordpress & N.Design Studio theme. [kernel: 0.771 | 45]
Записи в RSS Коментарі в RSS Увійти