Результатом кропіткої праці студентів напряму “Інформатика” та спеціальності “Соціальна інформатика” протягом навчання є написання дипломної кваліфікаційної роботи. Однією з основних вимог до тематики дипломних робіт є практична направленість робіт, здобуття навичок створення сучасних програмних комплексів, інформаційних ресурсів або сайтів.

       Ви можете ознайомитись з деякими випусковими роботами студентів нашої кафедри на веб-ресурсі кафедри.