Ємець Олег ОлексійовичЗавідувач кафедри,
доктор ф.-м. наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки та техніки
 
Наукова проблема: теорія та методи евклідової комбінаторної оптимізації.

Має понад 250 опублікованих праць, з яких більше 210 наукових, в тому числі 5 монографій, 2 навчально-методичних посібники. Підготував 10 кандидатів наук за спеціальностіми 01.05.01 – теоретичні основи інформатики і кібернетики та 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Викладає дисципліни:

 • Дискретна математика
 • Основи системного аналізу
 • Математичні основи кібернетики
 • Методи оптимізації та дослідження операцій
 • Елементи комбінаторної оптимізації
 • Дослідження операцій
 • Теорія систем та системний аналіз
 • Математичне програмування
 • Економіко-математичні моделі і методи

Персональна сторінка викладача


Романова Наталія Гаврилівна

Кандидат ф.-м. наук, в.о. доцента
 
Наукова проблема: Математичне моделювання задачами евклідової комбінаторної оптимізації на поліпереставленнях та методи їх розв’язування.

 
 
 
 
 
 
Викладає дисципліни:

 • Математичний аналіз
 • Алгебра та геометрія
 • Випадкові процеси
 • Системи та методи прийняття рішень
 • Теорія випадкових процесів
 • Імітаційне моделювання
 • Методи прийняття рішень

Персональна сторінка викладача


Черненко Оксана Олексійовна

Кандидат ф.-м. наук, доцент
 
Наукова проблема: Властивості математичних моделей оптимізаційних задач з дробово-лінійною функцією цілі на розміщеннях.

 
 
 
 
 
 
Викладає дисципліни:

 • Алгебра та геометрія
 • Математичний аналіз
 • Інформатика
 • Програмне забезпечення ЕОМ
 • Чисельні методи
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Дискретна математика
 • Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів

Персональна сторінка викладача


Чілікіна Тетяна Василівна

Старший викладач
 
Наукова проблема: Умовно-комбінаторні задачі на переставленнях, їх властивості і розв’язувавння.

 
 
 
 
 
 
 
Викладає дисципліни:

 • Математичний аналіз
 • Дискретна математика
 • Програмне забезпечення ЕОМ
 • Методи оптимізації

Персональна сторінка викладача


Олексійчук Юрій Федорович


Старший викладач
 
Наукова проблема: розвиток методів комбінаторного відсікання.

 
 
 
 
 
 
Викладає дисципліни:

 • Чисельні методи

 • ПЗЕОМ
 • Методи оптимізації та дослідження операцій
 • Математична економіка
 • Алгебра і геометрія
 • Інтелектуальні системи
 • Теорія систем та математичне моделювання
 • Імітаційне моделювання
 • Обчислювальна практика
 • Персональна сторінка викладача


  Ємець Олександра Олегівна

  Кандидат фіз.-мат. наук, доцент
   
  Наукова проблема: Розв’язання задач евклідової комбінаторної оптимізації на нечітких множинах.

   
   
   
   
   
   
   
  Викладає дисципліни:

  • Алгебра та геометрія
  • Інформатика та комп’ютерна техніка
  • Програмування

  Персональна сторінка викладача


  Парфьонова Тетяна Олександрівна

  Кандидат фіз.-мат. наук, доцент
   
  Наукова проблема: транспортні задачі комбінаторного типу, їх розв’язування та властивості.

   
   
   
   
   
   
   
  Викладає дисципліни:

  • Дискретна математика
  • Елементи комбінаторної оптимізації
  • Методи оптимізації та дослідження операцій
  • Алгебра та геометрія
  • Програмне забезпечення ЕОМ

  Персональна сторінка викладача


  Ольховський Дмитро Миколайович

  Старший викладач
   
  Наукова проблема: точні і наближені методи розв’язування деяких евклідових комбінаторних задач оптимізації.

   
   
   
   
   
   
  Викладає дисципліни:

  • Чисельні методи
  • Математична економіка
  • Інформатика
  • Програмне забезпечення ЕОМ
  • Системний аналіз
  • Архітектура ЕОМ
  • Практикум з інформатики

  Персональна сторінка викладача


  Тур Олена Василівна

  Асистент
   
  Наукова проблема: на даний момент не визначена.

   
   
   
   
   
   
   
   
  Викладає дисципліни:

  • Програмне забезпечення ЕОМ
  • Інформатика
  • Дискретна математика
  • Математичний аналіз

  Персональна сторінка викладача


  Золотоверха Наталія Вікторівна

  Старший лаборант
   
  Персональна сторінка лаборанта

   
   
   
   
   
   
   
   


  Смірнова Марина Вікторівна

  Лаборант