Вітаємо випускника спеціальності «Соціальна інформатика» Самовика Сергія, який закінчив навчання в ПУЕТ півтора року назад, з отриманням сертифікату Microsoft «Programming in C# Specialist» (спеціаліст з програмування мовою C#).

 


Самовик Сергій (другий справа у першому ряду)

 

Сертифікація Microsoft (Microsoft Certified Professional або MCP) слугує для підтвердження технічних навичок ІТ-спеціалістів і розробників за допомогою визнаних в галузі, ретельно складених іспитів.

При успішній здачі іспиту надається сертифікат Microsoft, що надає ряд переваг – стає значно простіше пройти співбесіду, отримати нову роботу, перейти на наступні кар’єрну ступінь, підвищується заробітна плата.

Слід відзначити, що студенти напрямку «Інформатика» та спеціальності «Соціальна інформатика» Полтавського університету економіки і торгівлі мають всі можливості для успішного засвоєння мови програмування C#.  Оскільки, вивчення мови C# відбувається під час дисциплін:

 • «Програмування»,
 • при виконанні курсового проекту з дисципліни «Програмування»,
 • «Платформи корпоративних інформаційних систем»,
 • «Обчислювальні методи»,

а також (за вибором студента)  в рамках дисциплін:

 • «Проектування програмних систем»,
 • «Інтелектуальні інформаційні системи»,
 • «Аналіз даних і прикладні пакети статистичної обробки»,
 • «Комп’ютерний аналіз статистичних даних»,
 • «Моделювання економічних, екологічних і соціальних процесів»,
 • навчальної практики з програмування,
 • при виконанні курсових проектів,
 • кваліфікаційних випускових робіт.

Сергій використав всі переваги, надані ІТ-студентам університетом: успішно навчався та неодноразово отримував стипендії для талановитих студентів ПУЕТ (зокрема, стипендії Вченої ради та ректорську стипендію); працював у секторі дистанційної освіти ПУЕТ.

А після завершення навчання влаштувався C#-дівелепором до ARVO Software Ltd – підприємства, що займається розробкою та підтримкою програмного забезпечення.

 


Джерело: http://www.arvosoftware.com/Pages/team.aspx

 

Щиро вітаємо Сергія, бажаємо подальших професійних успіхів!