Однією з основних переваг майбутніх фахівців з інформатики є універсальність підготовки за напрямом “Інформатика”, яка викликана надзвичайним поширенням інформаційних і комп’ютерних технологій в усіх без винятку сферах людської діяльності. Така форма підготовки забезпечує можливість працевлаштування у будь-яких установах, де використовують або планують впровадити новітні інформаційні системи.

     Фахівці з інформатики призначені для професійної роботи на підприємствах, в установах та організаціях сфери економічної, фінансової, виробничої, кооперативної, торговельної, оборонної, освітянської, соціальної, дослідницької діяльностей різних форм власності та типів господарювання в різних галузях промисловості, торгівлі, банківській, фінансовій та митній системах, наукових і навчальних закладах тощо.

     Випускники напряму “Інформатика” можуть працювати за наступними напрямками діяльності:

  • інформатизація та програмне забезпечення різноманітних складних процесів (створення та використання баз даних, ведення бухгалтерського обліку, складання розкладів);
  • розробка програмних засобів для систем комп’ютерного аналізу, тестування і діагностики в економічній, технічній, медичній та інших галузях;
  • побудова глобальних і локальних математичних моделей інформаційних процесів, моделей соціо-економічних процесів, а також математичних методів їхнього дослідження та здійснення ними оптимального управління;
  • створення та модифікація Інтернет-сайтів; професійне використання комп’ютерної графіки та web-дизайн;
  • розробка, супровід і використанні систем підтримки прийняття рішень у великих соціально-економічних системах, таких як системи державного керування, у міжнародних організаціях, великих концернах і банках;
  • адаптація до умов України існуючих міжнародних соціально-інформаційних систем та інвестиційних, дослідницьких, освітніх проектів і геоінформаційних систем у рамках ООН, ЮНЕСКО, ЄС, НАТО, TACIS-TEMPUS та інших з використанням мереж типу Інтернет;
  • робота на конкретних робочих місцях у фірмах, банках, міністерствах, установах як фахівців по збору, збереженню, обробці, використанню інформації;
  • робота у вищих і інших навчальних закладах як викладачів інформатики, а також як консультантів з інформатики у відповідних установах.