Вітаємо Вас на сайті кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі
Запрошуємо Вас прийняти участь у VII Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інформатика та системні науки", яка відбудеться 10-12 березня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Детальніше.

Результати І-го туру Конкурсу «Завтра.UA»

вітаємо!, досягнення, життя кафедри Прокоментуй!


 

29 січня 2016 р. завершився І тур Стипендіальної програми "Завтра.UA" Фонду Віктора Пінчука.

Заявки на участь в конкурсі подали 874 студента з 101 ВНЗ України. Полтавський університет економіки і торгівлі подав на розгляд 13 робіт.

До ІІ-ого туру потрапили 780 конкурсантів, які в рейтинговій таблиці отримали перші 780 позицій.

За результати оцінювання конкурсна робота студента 4-ого курсу напрямку «Інформатика» Собка Дениса набрала 27 балів з 30 можливих і посіла 105-115 позицію у рейтингу. Серед робіт студентів ПУЕТу робота Дениса зайняла 2-е місце!

Наразі роботу Дениса чекає ІІ тур, який передбачає розгляд конкурсної роботи фаховими експертами.

Щиро вітаємо Дениса та бажаємо подальших успіхів у конкурсі!

Студенти-іноземці освоюють ІТ-фах в ПУЕТ

життя кафедри, навчання, університет Прокоментуй!

В 2015-16 навчальному році Полтавський університет економіки і торгівлі прийняв на навчання більше 300 іноземних студентів з 18 країн світу: Азербайджану, Анголи, Бангладеш, Вірменії, Гамбії, Грузії, Зімбабве, Індії, Ірану, Китаю, Намібії, Нігерії, Пакистану, Росії, Сьєрра-Леоне, Танзанії, Туркменістану, Узбекистану.

Спеціальність «Інформатика», магістратура «Соціальна інформатика» входить до четвірки найбільш популярних серед іноземців ПУЕТ спеціальностей.

І наразі на всіх курсах спеціальності навчаються студенти з Азербайджану, Нігерії та Сьєрра-Леоне.

 


Після здачі державного іспиту

У зв’язку з цим для російськомовних студентів з Азербайджану викладачами кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ розробляються навчальні матеріали на російській мові: опорні конспекти лекцій, лабораторні роботи, методичні вказівки по виконанню курсових проектів та випускових робіт; створюються дистанційні курси.

 


Студент 4-го курсу напрямку «Інформатика» Орхан Газанфарлі

 


ІТ-студенти Андро Чверткіні та Камран Шабанов під час вручення дипломів бакалаврів

Така ж вагома робота відбувається для забезпечення навчання для англомовних студентів з Нігерії та Сьєрра-Леоне. Крім того англомовні студенти забезпечуються додатковими консультаціями в парі з перекладачами.

 


Після вручення дипломів бакалаврів з «Інформатики» (2015 р.)

А для групи магістрів СІ-51а, навчання яких відбувається виключно англійською мовою, забезпечується синхронний переклад під час лекцій, практичних та консультацій. Синхронний переклад забезпечують викладачі англійської мови з кафедри ділової іноземної мови та кафедри української та іноземних мов.

Виконання курсових проектів з фаху та дипломних робіт для англомовних магістрів проходить у формі групових консультацій разом з викладачем та перекладачем.

 


Під час Тижня Інформатики

Наразі всі ІТ-студенти успішно здають зимову сесію!

Конкурс дипломних робіт

досягнення, життя кафедри Прокоментуй!

Традиційно в листопаді в Полтавському університеті економіки і торгівлі проводять конкурс дипломних робіт студентів.

Переможцями конкурсу серед дипломних робіт магістрів спеціальності «Соціальна інформатики» стали:

 • 1 місце – магістерська робота Макаренко Яни на тему «Розробка програмного забезпечення тренажера з теми «Метод Мінті» дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій»; керівник: д. ф.-м. н., проф. Ємець О.О.
 • 2 місце – магістерська робота Спінжар Вікторії на тему «Тренажер з теми «Формули повної ймовірності та Байєса» дистанційного навчального курсу «Теорія ймовірностей і математично статистика» та його програмне забезпечення»; керівник: к. ф.-м.н., доц. Парфьонова Т.О.
 • 3 місце – магістерська робота Шаманського В’ячеслава на тему «Програмна реалізація та дослідження методів розв’язування комбінаторних транспортних задач»; керівник: к. ф.-м.н., доц. Парфьонова Т.О.

Найкращою серед дипломних робіт спеціалістів спеціальності «Соціальна інформатики» визнали:

 • 1 місце – дипломну робота Ворони Максима на тему «Розробка сайту організації «ФОП Білоусов»»; керівник: к. ф.-м. н. Чілікіна Т.В.

Переможцями конкурсу серед випускових робіт бакалаврів напрямку підготовки «Інформатики» стали:

 • 1 місце – бакалаврська робота Педоренка Сергія на тему «Розробка тренажера для дистанційного курсу «Архітектура обчислювальних систем» з теми «Архітектура персонального комп’ютера: основні складові елементи»; керівник: к. ф.-м. н. Ольховський Д.М.
 • 2 місце – бакалаврська робота Марченка Дмитра на тему «Алгоритмізація та програмна реалізація тренажера з теми «Дослідження та збіжність числових рядів» дистанційного навчального курсу «Математичний аналіз»; керівник: к. ф.-м. н. Чілікіна Т.В.

Представлені дипломні роботи рекомендовані до участі у Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт випускників вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.

Півтисячі праць Ємця О.О.!

вітаємо!, досягнення, життя кафедри, наука Прокоментуй!

 
     Цими днями кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики відзначає знакову подію в науково-педагогічній діяльності завідувача кафедрою, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича: вийшла його 500-а публікація (серед яких 450 наукових та 50 методичних праць)!

     Колосальний науковий здобуток – півтисячі наукових на науково-методичних публікацій – ще раз підкреслює значну, кропітку та плідну роботу науковця і є унікальним в інформаційно-кіберничній галузі Полтавщини та України в цілому! Серед праць – 12 монографій, велика кількість навчальних посібників.

     Олег Олексійович має знану на теренах України та за її межами наукову школу. Під його керівництвом 12 аспірантів захистили кандидатські дисертації в галузях «01.05.01 – Теоретичні основі інформатика та кібернетики» та «01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи»; 3 здобувачів – планують захист.

Д. ф.-м .н., проф. Ємець Олег Олексійович під час лекції

Д. ф.-м .н., проф. Ємець Олег Олексійович під час лекції

 
     Сьогодні учні Олега Олексійовича працюють в багатьох вищих навчальних закладах, сприяючи становленню та розвитку інформаційних технологій на Полтавщині, формують глибокі теоретичні та практичні знання майбутніх фахівців та очолюють відділи відповідного профілю: зокрема, керує кафедрою Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка Станіслав Іванович Недобачій; очолює кафедру Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка Тетяна Миколаївна Барболіна; Олена Володимирівна Ольховська управляє сектором розробки електронних засобів навчання ПУЕТ. Оксана Сергіївна Пічугіна проходить стажування у вищому навчальному закладі Канади.

Наукова школа завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича

Наукова школа завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича

 
     Наукові здобутки та високий творчий потенціал Олега Олексійовича сприяли відкриттю в Полтавському університеті економіки і торгівлі постійно діючої аспірантури зі спеціальності «01.05.01 – Теоретичні основі інформатики та кібернетики», яка є єдиною з цієї спеціальності на Лівобережній Україні (крім Дніпропетровська)!
     За роки існування аспірантури ПУЕТ в ній пройшли навчання та успішно захистились багато науковців інформаційної галузі, зокрема, Устьян Н. Ю. (2009 р.), Ємець Ол-ра О. (2009 р.), Парфьонова Т. О. (2010 р.), Чілікіна Т. В. (2012 р.), Ольховський Д. М. (2012 р.), Олексійчук Ю. Ф. (2014 р.) тощо, що посприяло зміцненню кадрового потенціалу Полтавського університету економіки і торгівлі.
     Навчання в аспірантурі та захист кандидатської дисертації сприяє професійному вдосконаленню та кар’єрному зростанню в професійній діяльності та в сфері освіти.
     За свідченнями к.ф.-м.н., колишньої аспірантки кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, Устьян Наталії Юріївни, яка наразі працює програмістом в провідній київській українсько-датській компанії, половина інженерів-програмістів компанії мають ступінь кандидата наук.
     Вітаємо Олега Олексійовича з досягнутим рубежем!
     Запрошуємо випускників на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності «01.05.01 – Теоретичні основи інформатики та кібернетики»!

Дебют першокурсника

вітаємо!, життя кафедри Прокоментуй!

      15 жовтня 2014 р. відбувся «Дебют першокурсника факультету економіки та менеджменту». Участь у концерті прийняли студенти напрямку «Інформатика» 1-ого курсу навчання з куратором, к.ф.-м.н., доц., доцентом кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Тетяною Олександрівною Парфьоновою.

Нові посібники: «Комп’ютерна графіка» та «Основи Інтернет»

досягнення, життя кафедри Прокоментуй!

 
     У 2013-2014 навчальному році у видавництві Полтавського університету економіки та торгівлі вийшли навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки «Комп’ютерна графіка», «Основи Інтернет». Автори: професор кафедри економічної кібернетики ПУЕТ, к. ф.-м. н., доц. Ємець Єлизавета Михайлівна, доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к. ф.-м. н., доц. Ємець Олександрою Олегівною; редактор посібника «Основи Інтернет» – завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович.

     Посібники розраховані на фахівців, студентів, які вивчають Інтернет-технології, навчаються створювати сайти, працюють з фотографіями та графічними матеріалами або створюють дизайни сайтів.

Участь в XXIV Міжнародній науковій конференції «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014)

життя кафедри, конференції, наука Прокоментуй!

     1-5 вересня 2014 р. в Чеському Рудольці (Чеська республіка) за ініціативи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Університету оборони (м. Брно, Чеська республіка) в асоціації з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (Австрія), Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, корпорацією «Ноосфера» відбулась XXIV Міжнародна конференція «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014).

     Участь в науковій конференції прийняли викладачі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ – завідувач кафедри, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович та доцент кафедри, к. ф.-м. н., доц. Ємець Олександра Олегівна, які представили доповідь «Uncertain Linear Systems of Inequalities: Strong Solvability and Strong Feasibility».

     Загалом на конференції було представлено більше 100 доповідей науковців з 10 країн світу: Австралії, Азербайджану, Голландії, Грузії, Ірландії, Канади, Польщі, Сполучених штатів Америки, України, Чехії.

Участь в XXIV Міжнародній науковій конференції «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014)

Участь в XXIV Міжнародній науковій конференції «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014)

Участь в XXIV Міжнародній науковій конференції «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014)

Участь в XXIV Міжнародній науковій конференції «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014)

Найкмітливіші інформатики ПУЕТ

вітаємо!, життя кафедри Прокоментуй!

За результатами 2012-2013 навчального року, найкращі результати у навчанні серед студентів напряму підготовки «Інформатика» та спеціальності «Соціальна інформатика» показали: Полнікова Aнна (група СІ-51), Самовик Сергій (група СІ-51), Бедуха Яна (група І-41).

Полтавський університет економіки і торгівлі підтримує талановитих студенів та заохочує найкращих студентів стипендіями. Кожного семестру виділяється 8 стипендій ректора та 40 стипендій Вченої Ради ПУЕТ. Окрім цього студенти можуть отримувати стипендії інших структур: міського голови, Кабінету Міністрів України, Президентську тощо.

В цьому семестрі серед студентів напряму підготовки «Інформатика» та спеціальності «Соціальна інформатика» стипендію, ректорську, отримує Самовик Сергій.

Вітаємо інформатиків, що навчаються на відмінно!

Зліва направо: Полнікова Aнна, Самовик Сергій, Бедуха Яна

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи»

життя кафедри, конференції Прокоментуй!

29-31 жовтня 2013 р. в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи».

В роботі конференції, в якості члена програмного комітету, прийняв участь завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович.

Міжкафедральний семінар

життя кафедри, наука Прокоментуй!

2 листопада 2013 р. завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович прийняв участь у якості голови у міжкафедральному семінарі засіданні, що проходило в Українській інженерно-педагогічній академії, в м. Харків.
Мета засідання – представлення докторських дисертацій докторантів з фізико-математичних наук зі спеціальності «01.05.02 – Математичне моделювання» Нечуйвітер Олесі Петрівні та Першиної Юлії Ігорівні. Науковий керівник: завідувач кафедри вищої та прикладної математики Українській інженерно-педагогічній академії, д. ф.-м. н., проф. Литвин Олег Миколайович.
У засіданні семінару крім членів кафедри вищої та прикладної математики УІПА прийняли участь:

 • д. т. н., проф. кафедри вищої математики Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту» Григор’єв О.Л.;
 • д. ф.-м. н., проф. кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Харківського національного університету будівництва та архітектури Сизова Н. Д.;
 • д. ф.-м. н., проф. кафедри математичної фізики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Гандель Ю.В.;
 • д. т. н., проф., професор кафедри вищої математики Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту» Ванін В. А.;
 • д. ф.-м. н., керівник ООО «Магістр ЛТД», ИМК Коваль Ф. Ф.;
 • к. ф.-м. н., доц. кафедри вищої математики Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту» Кулик С. І.

Учасники семінару одностайно підтримали дисертації та рекомендували їх до захисту.

Сайт засновано на Wordpress & N.Design Studio theme. [kernel: 0.411 | 43]
Записи в RSS Коментарі в RSS Увійти