В червні 2012 р. в Харківському національному університеті радіоелектроніки відбувся з’їзд Української Федерації Інформатики (УФІ). Мета з’їзду – знайомство голів комітетів УФІ, річний звіт керівництва УФІ, прийняття нових членів в УФІ, обговорення подальшого плану роботи.

      Участь в роботі з’їзду як керівник національного комітету УФІ «Моделі та методи оптимізації» взяв завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, д.ф.-м.н., проф. Ємець Олег Олексійович.

З'їзд Української Федерації Інформатики
На фото справа наліво: ректор ХНУРЕ, віце-президент УФІ, чл.-кор. НАНУ, д. т. н., проф. Бондаренко М. Ф.;  виконавчий директор УФІ, д. т. н. проф. Гребеннік І. В.; декан факультету комп’ютерних технологій ХНУРЕ, д. т. н., проф. Машталір В.П.; голова національного комітету УФІ «Моделі та методи оптимізації», д. ф.-м. н., проф. Ємець О.О.