4-5 лютого 2016 р. в Запорізькому національному університеті відбулися засідання спеціалізованої вченої ради К 17.051.06, яка приймає до розгляду та проводить захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальностей 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла».

Участь у роботі засідання в якості члена спецради прийняв завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д.ф.-м.н., проф. Ємець Олег Олексійович.

Під час засідань пройшов захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук:

  1. Полюги Світлани Ігорівни «Фрагментарні оптимізаційні моделі в задачах покриття графів типовими підграфами», науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Козін І.В.;
  2. Юрєчка Василя Зіновійовича «Напружено-деформований стан пористих еластомерних матеріалів в умовах нелінійного деформування», науковий керівник: к.т.н., доц. Гребенюк С.М.;
  3. Грабко Олени Валеріївни «Розв’язування статичних контактних задач теорії пружності з урахуванням шорсткості поверхонь взаємодіючих тіл», науковий керівник: к.т.н., доц., Александров О. І.;
  4. Кудіна Олексія Володимировича «Напружено-деформований стан і стійкість тришарових пластин та оболонок з нелінійно-пружним заповнювачем», науковий керівник: д.ф.-м. н., с.н.с. Тамуров Ю. М.

Участь представника ПУЕТ в спецраді Запорізького національного університету свідчить про високий рівень наукових досліджень з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, до яких з 2016 року Міністерство освіти і науки України віднесло і спеціальність «01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи»!