Вітаємо Вас на сайті кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі
Запрошуємо Вас прийняти участь у VII Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інформатика та системні науки", яка відбудеться 10-12 березня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Детальніше.

До уваги магістрів!

навчання, студентам Прокоментуй!
     Наукові статті у зібрнику наукових робіт магістрів повинні бути оформлені у відповідності до “Вимог до оформлення наукових статей для опублікування у збірнику наукових робіт магістрів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»”

Завантажити:

  Вимоги оформлення (2.0 MiB)

Навчальні посібники

життя кафедри, навчання, студентам Прокоментуй!

     З листопада 2012 року всі бажаючі можуть ознайомитися з навчальними посібниками науковців кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики. Посібники розташовані в репозитарії (електронному архіві) Полтавського університету економіки і торгівлі і доступні за адресами:

Назва

Режиму доступу

1.

Емец О. А. Евклидовы комбинаторные множества и оптимизация на них. Новое в математическом программировании: Учеб. пособие / О. А. Емец. – К.: УМК ВО, 1992. – 92 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/489

2.

Ємець О. О. Дискретна математика: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму 6.040302 «Інформатика». Видання 2-ге, доповнене / О. О. Ємець, Т. О. Парфьонова. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009.–  287 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/552

Олімпіада з інформатики

вітаємо!, життя кафедри, олімпіади, студентам Прокоментуй!
     6 березня 2012 року відбулася олімпіада з інформатики серед студентів напряму «Інформатика». В змаганні прийняли найкращі студенти 1-4 курсів. Учасникам були запропоновані завдання з MS Office та PhotoShop. Найкращі результати показали:
     1 місце — Цюрюпа Володимир, група І-11
     2 місце — Чверткін Андро, група І-21
     3 місце — Гонтар Аліна, група І-42

     Вітаємо переможців та бажаємо їм подальших успіхів!

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

життя кафедри, олімпіади, студентам, університет, школярам Прокоментуй!
      25-26 лютого 2012 року на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в п’яте відбулося урочисте відкриття ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Це змагання, безперечно, має державне значення, оскільки саме від сьогоднішньої молоді залежить майбутнє нації. Учасників олімпіади привітали ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського Зелюк Віталій Володимирович, ректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», професор, доктор історичних наук Нестуля Олексій Олексійович.
      У ролі експерта на олімпіаді працював професор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор фізико – математичних наук, завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Ємець Олег Олексійович.
      Загальна кількість учасників Всеукраїнської олімпіади юних інформатиків становила 60 осіб. Учасниками були школярі з усіх районів Полтавської області.

 

Фото - олімпіада з інформатики

 

Фото - олімпіада з інформатики

 

Фото - олімпіада з інформатики

Загальноуніверситетський конкурс наукових робіт студентів

вітаємо!, життя кафедри, студентам Прокоментуй!

      З 1 жовтня по 17 листопада 2011 року було проведено загальноуніверситетський конкурс наукових робіт студентів, присвячений Міжнародному дню студента. З метою активізації участі студентів у науково-дослідній роботі університету, реалізації творчого потенціалу талановитих дослідників, підвищення престижу наукової діяльності у студентському середовищі.
      За результатами конкурсу були нагороджені:
      дипломом І ступеню і грошовою премією 50 грн. студент 4-го курсу напряму «Інформатика» Cкворцова Дениса Валерійовича (керівник – Валуйська О.О., канд. фіз.-мат. наук, доц.). Наукова робота рекомендована до участі у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
      дипломами ІІ ступеню
            Мамона Олексія Петровича, СІ-52 (керівник – Ємець О.О., докт. фіз.-мат. наук, проф.);
            Мірошниченко Артема Валерійовича, СІ-51 (керівник – Валуйська О.О., канд. фіз.-мат. наук, доц.).

      За якісне керівництво науково-дослідною роботою студентів оголошена подяка доценту кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики канд. фіз.-мат. наук Валуйській О.О.

Захист магістерських робіт

вітаємо!, життя кафедри, студентам Прокоментуй!
      14-15 червня 2011 р. в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся захист дипломних робіт магістрів за спеціальністю 8.080204 «Соціальна інформатика».
      Відповідно до наказу по Полтавському університету економіки і торгівлі №173-Н від 15 вересня 2010 року «Про затвердження тем, призначення керівників магістерських робіт студентам факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.080204 «Соціальна інформатика» освітньо-кваліфікаційного рівня магістра» студенти спеціальності 8.080204 «Соціальна інформатика» виконували магістерські роботи за темами:

Студент

Тема

Керівник

1.

Антонець Олег Миколайович

Дослідження програмних реалізацій алгоритму Кармаркара та симплекс-методу для задач лінійного програмування.

Ємець О.О., проф., д.ф.-м.н.

2.

Бернацький Василь  Сергійович

Моделювання, алгоритмізація та програмна реалізація задачі про розподіл ресурсів як задачі лінійної умовної оптимізації на комбінаторних множинах.

Валуйська О.О., доц., к.ф.-м.н.

3.

Гордієнко Анна Володимирівна

Створення програмного забезпечення для дисципліни «Нейронно-мережеві технології в інформатиці» з елементами дистанційного навчання.

Романова Н.Г., к.ф.-м.н.

4.

Дігтяр Артем Васильович

Моделювання та програмна реалізація розв’язування задачі оптимізації дробово-лінійної цільової функції на комбінаторній множині розміщень

Черненко О.О.,  к.ф.-м.н.

5.

Дорошенко Андрій Олександрович

Програмна реалізація та дослідження методу гілок та меж для розв’язування дробово-лінійної задачі оптимізації з додатковими лінійними обмеженнями на  множині розміщень.

Черненко О.О., к.ф.-м.н.

6.

Костерін Ярослав Ігорович

Розв’язування комбінаторної транспортної задачі методом гілок та меж: програмна реалізація алгоритмів та їх дослідження.

Ємець О.О., проф., д.ф.-м.н.

7.

Костеріна Оксана Олександрівна

Комбінаторні транспортні задачі з нечіткими даними та їх розв’язування.

Ємець О.О., проф., д.ф.-м.н.

8.

Максименко Микола Леонідович

Мережева система планування роботи кафедри ВНЗ.

Ємець О.О., проф., д.ф.-м.н.

9.

Олійник Світлана Віталіївна

Програмна реалізація та дослідження алгоритмів, що реалізують операції над нечіткими числами з контінуальним носієм.

Ємець О.О., проф., д.ф.-м.н.

10.

Трейтяченко Михайло Григорович

Моделювання науково-технічного прогресу макроекономічної системи за допомогою моделі Солоу, алгоритмізація та програмна реалізація.

Валуйська О.О., доц., к.ф.-м.н.

     Відповідно до наказу по університету 53-Н від 12 квітня 2011 року оцінювала роботу Державна екзаменаційна комісія у складі:

 • Голова ДЕК:

  • Донець Георгій Панасович, доктор фізико-математичних наук; вчене звання ? старший науковий співробітник, зав. відділом Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України (м. Київ).
 • Члени ДЕК:    
  • Вахтін Сергій Ростиславович, кандидат технічних наук, професор кафедри економіки підприємства, декан факультету економіки та менеджменту.
  • Ємець Олег Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, зав. кафедрою математичного моделювання та соціальної інформатики.
  • Черненко Оксана Олексіївна, кандидат фізико-математичних наук, в.о. доцента кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики.
  • Ємець Олександра Олегівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики.
 • Секретар:
  • Ольховський Дмитро Миколайович, асистент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики.

     Всі студенти успішно захистили роботи. Особливу увагу Державної екзаменаційної комісії привернули магістерські роботи Антонця О.М., Олійник С.В., Трейтяченко М.Г.
     Державна екзаменаційна комісія ухвалила:

 1. Випускникам Полтавського університету економіки і торгівлі факультету економіки і менеджменту зі спеціальності “Соціальна інформатика” випуску 2011 року освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, які успішно захистили магістерські роботи (10 студентів), присвоїти кваліфікацію магістр з соціальної інформатики”.
 2. Затвердити результати захисту магістерських робіт студентами спеціальності “Соціальна інформатика” випуску 2011 року, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”.
 3. Видати дипломи з відзнакою таким студентам: Антонець О.М., Олійник С.В

Талановиті інформатики

досягнення, життя кафедри, студентам Прокоментуй!
      Чи знаєте Ви, що студентка 3-го курсу напряму „Інформатика” Івахова Юлія (група І-32) отримує стипендію Кабінета Міністрів. Це свідчення високо рівня освіти студентки та можливості її отримання на напряму „Інформатика”, а також підтримка талановитої молоді Урядом України.

      Бажаємо подальших успіхів та творчого натхнення Юлі Іваховій та всім студентам – інформатикам!

Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування

вітаємо!, олімпіади, студентам Прокоментуй!
      9 квітня 2011 року відбувся І-й (обласний) тур Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. В Полтавському регіоні зареєструвалося 29 команд з 5 ВУЗів Полтавщини. Від Полтавскього університету економіки і торгівлі в олімпіаді взяло участь 7 команд (21 учасник).
      Команда ПУЕТ у складі Бурмуса Олексія, Клименко Олександра та Максименко Миколи зайняла 5-те місце в Полтавському регіоні та отримала право взяти участь у наступному (ІІ-му) етапі олімпіади, який відбудеться 19 травня в м.Суми на базі Сумського державного університету.
      Вітаємо учасників та переможців олімпіади, бажаємо їм натхнення та подальших успіхів!

Команда у складі Максименко Миколи, Бурмуса Олексія, Клименко Олександра (зліва на право)
Команда у складі (зліва на право)
Максименко Миколи, Бурмуса Олексія, Клименко Олександра

 

Команда 4-го курсу
Команда 4-го курсу
 

Наші
Наші “новобранці” – команда 1 курсу – вперше на олімпіаді

ХХХIV наукова студентська конференція

життя кафедри, конференції, навчання, наука, студентам Прокоментуй!

      7 квітня 2011 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшла ХХХIV наукова студентська конференція. На базі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики працювала однойменна секція. З доповідями виступили студенти спеціальностей «Інформатика» та «Соціальна інформатика», а саме:

 1. Гордієнко Ганна Володимирівна,  гр. СІ-51м, тема доповіді: «Створення програмного забезпечення для дисципліни «Нейронно-мережеві технології в інформатиці» з елементами дистанційного навчання» (керівник – Романова Н.Г., к.ф.-м.н.).
 2. Максименко Микола Леонідович,  гр. СІ-51м, тема доповіді: «Мережева система планування роботи кафедри вищого навчального закладу» (керівник – Ємець О.О., д.ф.-м.н., проф.).
 3. Шаталов Богдан Володимирович,  гр. СІ-52, тема доповіді: «Створення сайту «Музичне мистецтво України. Композитор та виконавець Віктор Журавель» (керівник – Чілікіна Т.В.).
 4. Бандурка Валентин Євгенійович,  гр. І-41, тема доповіді: «Створення сайту Полтавського навчального центру №16» (керівник – Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доц.).
 5. Іщенко Михайло Олександрович,  гр. І-41, тема доповіді: «Розробка сайту магазину «Сплеш» м. Полтави» (керівник – Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доц.).
 6. Мірошніченко Артем Валерійович,  гр. І-41, тема доповіді: «Алгоритми задачі з теорії розкладів з додатковою умовою в вигляді дерева та програмна реалізація» (керівник – Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доц.).
 7. Данилейко Богдана Петрівна,  гр. І-41, тема доповіді: «Створення сайту дитячого садку «Білосніжка» №37 м. Полтави» (керівник – Романова Н.Г., к.ф.-м.н.).
 8. Скряга Віталій Павлович,  гр. І-41, тема доповіді: «Створення електронного навчального посібника з дисципліни «Сучасні методи оптимізації» для студентів ЕК» (керівник – Романова Н.Г., к.ф.-м.н.).

      За підсумками роботи секції нагороджено:

 • дипломом першого ступеня Мірошніченка  Артема Валерійовича;
 • дипломом другого ступеня Данилейко Богдану Петрівну;
 • дипломом третього ступеня Іщенка Михайла Олександровича

та рекомендовано друкування тез в збірці конференції.

ДипломДипломДиплом

Грамоти учасникам конференції
 
Диплом
 
Диплом
 
Диплом

Учасники ХХХIV наукової студентської конференції, секція математичного моделювання та соціальної інформатики

До Вашої уваги

студентам, школярам Прокоментуй!
     Згідно нового стандарту напряму “Інформатика” з 2011 року студенти будуть вивчати такі нові дисципліни:
 1. Захист інформації
 2. Інтелектуальні інформаційні системи
 3. Інформаційні мережі
 4. Обробка зображень та мультимедіа
 5. Організація та обробка електронної інформації
 6. Паралельні та розподілені обчислення
 7. Платформи корпоративних інформаційних систем
 8. Програмування та підтримка веб-застосувань
 9. Проектування програмних систем
 10. Розподілені інформаційно-аналітичні системи
Сайт засновано на Wordpress & N.Design Studio theme. [kernel: 0.367 | 44]
Записи в RSS Коментарі в RSS Увійти