Склад кафедри

     В нашому університеті відкрито новий напрям “Інформатика”, який є складовою частиною галузі “Системні науки і кібернетика”. Зміст цього напряму передбачає підготовку в області програмування, математичного та комп’ютерного моделювання, проектування, розробки та використання новітніх комп’ютерних технологій та інформаційних систем в різних галузях. Перший випуск бакалаврів відбудеться у 2008 році, а перший випуск магістрів ? у 2009 році.

     Найсучасніші світові досягнення ґрунтуються на ефективному використанні математичного моделювання у різноманітних галузях науки, техніки, виробництва. Розвиток економіки вимагає розробки, впровадження та постійного вдосконалення інформаційних технологій, їх математичного та комп’ютерного забезпечення. І саме фахівець з інформатики буде здатним усвідомити і поставити соціальні та економічні задачі, насамперед проблемні і актуальні, та створити програми їх розв’язування засобами інформаційних технологій в глобальних і локальних соціо-економічних системах. Він буде озброєний вмінням вирішувати проблеми моделювання і використання інформаційних потоків із залученням методів системного аналізу, математики, кібернетики, штучного інтелекту, оптимального керування, аналізу даних; буде вільно володіти сучасними програмними засобами обробки, збереження, і передачі баз даних, а також навичками використання і модифікації комп’ютерних мереж будь-якої складності.
     Програма підготовки включає такі основні цикли:

  • інформаційно-комп’ютерних дисциплін;
  • математичних дисциплін;
  • економічних дисциплін та соціально-гуманітарних дисциплін.

     Фахівець із інформатики буде досконально володіти знаннями та практичними навичками в області комп’ютерних, математичних та кібернетичних дисциплін. Навчальний план напряму “Інформатика” поєднує в собі високий рівень математичної та комп’ютерної підготовки фахівців, оскільки саме математичний апарат є основою передових комп’ютерних технологій, теоретичною базою для розв’язування найскладніших задач у різноманітних областях знань.
     Ціна за навчання вступників 2007 року складає 4200 грн. на рік.

     Навчання студентів за напрямом “Інформатика” в Полтавському університеті споживчої кооперації України виконується в рамках концепції загальної безперервної комп’ютерної підготовки майбутніх фахівців. Дисципліни фахової підготовки передбачають доскональне вивчення Internet та web-дизайну, програмних продуктів для роботи із базами даних, комп’ютерними мережами, пакетами комп’ютерної графіки, математичними пакетами MatLab, MathCad, Maple, Mathematica, Curve Expert, Statistica, SPSS. Починаючи з першого курсу і протягом всього навчання здійснюється ґрунтовний професіональний підхід до програмування з вивченням мов процедурного програмування Quick Basic, Turbo Pascal, C++, мов об’єктно-орієнтованого програмування Visual Basic, Object Pascal, Delphi, Visual Studio C++, спеціалізованих мов програмування інтелектуальних систем, мов імітаційного моделювання.