Вітаємо Вас на сайті кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі
Запрошуємо Вас прийняти участь у VII Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інформатика та системні науки", яка відбудеться 10-12 березня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Детальніше.

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки»

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!

10-12 березня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН-2016).
Тематичні напрями конференції:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, прикладної математики, системного аналізу.

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (ІСН-2016) (134.0 KiB)

Загрузить:

  Інформационный лист на русском языке (ИСН-2016) (114.5 KiB)

Download:

  The information bulletin (ISS-2016) (125.0 KiB)

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки»

ISS (ІСН), конференції Прокоментуй!

      19-21 березня 2015 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться VІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформатика та системні науки” (ІСН-2015).

Тематичні напрями конференції:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (ІСН-2015) (133.0 KiB)

Загрузить:

  Інформационный лист на русском языке (ИСН-2015) (113.5 KiB)

Download:

  The information bulletin (ISS-2015) (120.5 KiB)

Участь в XXIV Міжнародній науковій конференції «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014)

життя кафедри, конференції, наука Прокоментуй!

     1-5 вересня 2014 р. в Чеському Рудольці (Чеська республіка) за ініціативи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Університету оборони (м. Брно, Чеська республіка) в асоціації з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (Австрія), Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, корпорацією «Ноосфера» відбулась XXIV Міжнародна конференція «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014).

     Участь в науковій конференції прийняли викладачі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ – завідувач кафедри, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович та доцент кафедри, к. ф.-м. н., доц. Ємець Олександра Олегівна, які представили доповідь «Uncertain Linear Systems of Inequalities: Strong Solvability and Strong Feasibility».

     Загалом на конференції було представлено більше 100 доповідей науковців з 10 країн світу: Австралії, Азербайджану, Голландії, Грузії, Ірландії, Канади, Польщі, Сполучених штатів Америки, України, Чехії.

Участь в XXIV Міжнародній науковій конференції «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014)

Участь в XXIV Міжнародній науковій конференції «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014)

Участь в XXIV Міжнародній науковій конференції «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014)

Участь в XXIV Міжнародній науковій конференції «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014)

V Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформатика та системні науки” (ІСН-2014)

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!

13-15 березня 2014 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться V Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН -2014).

 

Тематичні напрями конференції:

1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.

2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.

3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

5. Інформатизація та кооперація.

6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

 

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (ІСН-2014) (133.0 KiB)

Загрузить:

  Інформационный лист на русском языке (ИСН-2014) (116.0 KiB)

Download:

  Information list (ISS-2014) (123.0 KiB)

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи»

життя кафедри, конференції Прокоментуй!

29-31 жовтня 2013 р. в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи».

В роботі конференції, в якості члена програмного комітету, прийняв участь завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович.

ІІІ Всеукраїнський науковий семінар «Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини» (КОНеМ-2013)

КОНеМ, життя кафедри, конференції, наука Прокоментуй!
      30-31 серпня 2013 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся ІІІ Всеукраїнський науковий семінар «Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини» (КОНеМ-2013).
      Семінар проводився під егідою Міністерства освіти і науки України; Національної академії наук України; Центральної спілки споживчих товариств України; Української Федерації Інформатики.
Співорганізаторами семінару виступили Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України; Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного Національної академії наук України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
      Семінар працював за напрямами:
      1. Комбінаторна оптимізація та суміжні питання.
      2. Нечіткі множини: теорія, застосування.
      3. Сучасні проблеми оптимізації та невизначеності в прийнятті рішень.
      4. Сучасні проблеми комбінаторики.
      Загалом в семінарі з доповідями та тезами взяли участь: 2 члени-кореспонденти НАН України, 12 докторів наук, 17 кандидатів наук. Всього 44 учасників з 11 міст України, Росії та Білорусії (Дніпропетровськ, Запоріжжя, Ірпінь, Київ, Луганськ, Львів, Мінськ, Москва, Полтава, Твер, Харків). Серед доповідачів – 4 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки. Серед учасників – 4 аспірантів.
      В рамках семінару к. т. н., професором Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля Плотніковим А. Д. було представлено результати наукових досліджень, поданих до докторської дисертації; старшим викладачем Полтавського університету економіки та торгівлі Олексійчуком Ю. Ф. було представлено результати кандидатської дисертації.

Виступає д. ф.-м. н., с.н.с., завідувач відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Донець Георгій Панасович. В президії (зліва направо): д. ф.-м. н., проф., завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ Ємець Олег Олексійович; к. е. н., проф., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ПУЕТ Карпенко Ольга Василівна; д. т. н., проф., завідувач відділу методів комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних технологій Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Гуляницький Леонід Федорович
Виступає д. ф.-м. н., с.н.с., завідувач відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Донець Георгій Панасович. В президії (зліва направо): д. ф.-м. н., проф., завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ Ємець Олег Олексійович; к. е. н., проф., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ПУЕТ Карпенко Ольга Василівна; д. т. н., проф., завідувач відділу методів комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних технологій Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Гуляницький Леонід Федорович

Виступає к. т. н., професор Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля Плотніков Анатолій Дмитрович
Виступає к. т. н., професор Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля Плотніков Анатолій Дмитрович

Учасники семінару. Другий день
Учасники семінару. Другий день

Міжнародна конференція «Дискретная оптимизация и исследование операций» (DOOR-2013)

життя кафедри, конференції, наука Прокоментуй!
      24-28 червня 2013 р. в м. Новосибірськ відбулася Міжнародна конференція «Дискретная оптимизация и исследование операций» (DOOR-2013). Організаторами конференції виступили Інститут математики ім. С. Л. Соболева Сибірського відділення Російської академії наук, Новосибірський державний університет, Асоціація математичного програмування.
      В конференції прийняли участь викладачі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики: завідувач кафедри, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович, доцент кафедри, к. ф.-м. н., доц. Ємець Олександра Олегівна з тезами «Оптимизация на размещениях с единичной суммой».
      З тезами можна ознайомитися, скориставшись посиланням.

Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНЕМ-2013)

КОНеМ, конференції, наука Прокоментуй!

      30-31 серпня 2013 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться ІІІ Всеукраїнський науковий семінар "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини" (КОНеМ-2013).

Тематичні напрями семінару:

 1. Комбінаторна оптимізація та суміжні питання.
 2. Нечіткі множини: теорія, застосування.
 3. Сучасні проблеми оптимізації та невизначеності в прийнятті рішень.
 4. Сучасні проблеми комбінаторики.

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (КОНеМ -2013) (137.0 KiB)

Загрузить:

  Информационный лист на русском языке (КОНеМ-2013) (124.0 KiB)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки» (ІСН-2013)

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!

     Завершилась реєстрація учасників IVВсеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН) – 2013.

     В конференції приймають участь представники 43 організацій Азербайджану, Росії, Узбекистану та України, а саме:

 • Азербайджанський університет архітектури і будівництва (м. Баку, Азербайджан);
 • Буковинський державний фінансово-економічний університет (м. Чернівці);
 • Вінницький кооперативний інститут;
 • Вінницький національний технічний університет;
 • Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ);
 • Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України (м. Київ);
 • Інститут кібернетики НАН Азербайджану (м. Баку, Азербайджан);
 • Інститут прикладного системного аналізу НТУ КПІ, МО України і НАН України;
 • Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (м. Харків);
 • Іркутський державний університет (Росія);
 • Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
 • Київський університет ім. Бориса Грінченка. Інститут суспільства;
 • Класичний приватний університет (м. Запоріжжя);
 • Миргородський художньо-промисловий коледж ім. М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка;
 • Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України (м. Київ);
 • Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова (Росія);
 • Московський державний педагогічний університет. Інститут математики та інформатики (Росія);
 • Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інформатизації, автоматизації та зв`язку на залізничному транспорті (м. Москва, Росія);
 • Національний дослідницький університет «Вища школа економіки» (м. Росія);
 • Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ);
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне);
 • Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова;
 • Пензенська державна технологічна академія (Росія);
 • Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка;
 • Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка;
 • Полтавський університет економіки і торгівлі;
 • Самаркандський філіал Ташкентського університету інформаційних технологій (Узбекистан);
 • Севастопольський національний технічний університет;
 • Сибірський державний аерокосмічний університет ім. академіка М. Ф. Решетньова (м. Красноярськ, Росія);
 • Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (м. Луцьк);
 • Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Луганськ);
 • Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь);
 • Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (м. Сімферополь);
 • Тверський державний університет (Росія);
 • ТОВ «ЖД Технологія» (м. Смоленськ, Росія);
 • Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків);
 • Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпропетровськ);
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Хмельницький національний університет.

     На конференцію представлено 108доповідей. Усього в конференції прийняло участь 154 учасника з 25 міст Азербайджану, Росії, Узбекистану та України.

     Серед доповідачів:

 •   член-кореспондент НАН України В. К. Задірака – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 • 20 докторів наук:
 •  В. Є. Бахрушин – Класичний приватний університет;
 • В. А. Вишинський – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 • А. П. Власюк – Національний університет водного господарства та природокористування;
 • А. В. Гладкий – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 • І. А. Дичка – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
 •  Г. П. Донець – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 •  О. О. Ємець – Полтавський університет економіки і торгівлі;
 • В. К. Задірака – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 • В. А. Заславський – Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
 •  Л. М. Колєчкіна – Полтавський університет економіки і торгівлі;
 • А. І. Косолап – Український державний хіміко-технологічний університет;
 • І. В. Кузьмін – Вінницький національний технічний університет;
 • О. В. Кузьмін – Іркутський державний університет;
 •  О. С. Куценко – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • В. І. Левін – Пензенська державна технологічна академія;
 •  О. М. Литвин – Українська інженерно-педагогічна академія;
 • О. С. Макаренко – Інститут прикладного системного аналізу НТУ КПІ, МО України і НАН України;
 • А. Д. Тевяшев – Харківський національний університет радіоелектроніки;
 •  Н. К. Тимофієва – Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України;
 • Я. М. Чабанюк – Національний університет «Львівська політехніка».
 •  51 кандидат наук; 2 Ph.D.;
 • 23 аспіранта;
 •  33 студента (з яких 25 з ПУЕТ).

     Серед доповідачів 7 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки.

IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформатика та системні науки” (ІСН-2013)

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!

     21-23 березня 2013 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться ІV Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН-2013).

     Теоретичні напрями конференції:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (ІСН-2013) (136.0 KiB)

Загрузить:

  Информационный лист на русском языке (ИСН-2013) (115.0 KiB)

Сайт засновано на Wordpress & N.Design Studio theme. [kernel: 0.370 | 56]
Записи в RSS Коментарі в RSS Увійти