Вітаємо Вас на сайті кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі
Запрошуємо Вас прийняти участь у VII Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інформатика та системні науки", яка відбудеться 10-12 березня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Детальніше.

Студенти-іноземці освоюють ІТ-фах в ПУЕТ

життя кафедри, навчання, університет Прокоментуй!

В 2015-16 навчальному році Полтавський університет економіки і торгівлі прийняв на навчання більше 300 іноземних студентів з 18 країн світу: Азербайджану, Анголи, Бангладеш, Вірменії, Гамбії, Грузії, Зімбабве, Індії, Ірану, Китаю, Намібії, Нігерії, Пакистану, Росії, Сьєрра-Леоне, Танзанії, Туркменістану, Узбекистану.

Спеціальність «Інформатика», магістратура «Соціальна інформатика» входить до четвірки найбільш популярних серед іноземців ПУЕТ спеціальностей.

І наразі на всіх курсах спеціальності навчаються студенти з Азербайджану, Нігерії та Сьєрра-Леоне.

 


Після здачі державного іспиту

У зв’язку з цим для російськомовних студентів з Азербайджану викладачами кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ розробляються навчальні матеріали на російській мові: опорні конспекти лекцій, лабораторні роботи, методичні вказівки по виконанню курсових проектів та випускових робіт; створюються дистанційні курси.

 


Студент 4-го курсу напрямку «Інформатика» Орхан Газанфарлі

 


ІТ-студенти Андро Чверткіні та Камран Шабанов під час вручення дипломів бакалаврів

Така ж вагома робота відбувається для забезпечення навчання для англомовних студентів з Нігерії та Сьєрра-Леоне. Крім того англомовні студенти забезпечуються додатковими консультаціями в парі з перекладачами.

 


Після вручення дипломів бакалаврів з «Інформатики» (2015 р.)

А для групи магістрів СІ-51а, навчання яких відбувається виключно англійською мовою, забезпечується синхронний переклад під час лекцій, практичних та консультацій. Синхронний переклад забезпечують викладачі англійської мови з кафедри ділової іноземної мови та кафедри української та іноземних мов.

Виконання курсових проектів з фаху та дипломних робіт для англомовних магістрів проходить у формі групових консультацій разом з викладачем та перекладачем.

 


Під час Тижня Інформатики

Наразі всі ІТ-студенти успішно здають зимову сесію!

До уваги вступників!

навчання, університет, школярам Прокоментуй!

Полтавський університет економіки і торгівлі запрошує на навчання за напрямом “Інформатика” випускників шкіл, коледжів та технікумів.

Протягом навчання Ви здобудете якісні знання, отримаєте професійні навички програмування з використанням сучасних мов та засобів програмування. Це дозволить Вам стати висококваліфікованими фахівцями, що гарантує високооплачувану роботу.

Навчання на напрямі “Інформатика” можливе:

 • за денною формою навчання (стаціонар) для випускників шкіл (вступ на перший курс), а також технікумів та коледжів (вступ на 3-й курс, з терміном навчання 2 роки);
 • за заочною формою навчання;
 • з використанням дистанційних технологій навчання (для вступників на 1-й курс).

Більш детальну інформацію щодо вступу на напрям “Інформатика” в ПУЕТ Ви можете отримати на сторінках цього сайту, а також на сайті університету.

Вища освіта з «Інформатики» всього за 13 грн. на день! *

навчання, університет, школярам Прокоментуй!

      13 грн. 41 коп. на день – стільки коштує навчання за напрямом «Інформатика» в ПУЕТ. Це менше, ніж одне морозиво чи плитка шоколаду (не кажучи про пиво та цигарки). При цьому ти отримаєш численні переваги навчання в ПУЕТ:

 • найпотужнішу в Україні практичну підготовку з «Інформатики»: протягом навчання студенти розробляють 12 курсових проектів та проходять 7 практик, в тому числі міжнародних;
 • найкваліфікованіших в регіоні викладачів: всі профільні дисципліни викладають тільки висококваліфіковані фахівці, кандидати та доктори наук з профільної спеціальності на відміну від багатьох інших ВНЗ;
 • найкращу в регіоні і одну з найкращих в Україні матеріальну базу: більше 1800 комп’ютерів (34 комп’ютерні лабораторії), 21 мультимедійна лекційна аудиторія, високошвидкісний Інтернет;
 • і, як наслідок, найвищу якість освіти, знання сучасних мов та технологій програмування, ось лише деякі з них: Java, C++, C#, Pascal, PHP, Assembler.

Обравши навчання за напрямом «Інформатика» в ПУЕТ, ти отримаєш високооплачувану професію та гарантоване працевлаштування.

* Вартість навчання обрахована з урахуванням безкоштовного навчання на першому курсі за напрямом «Інформатика» в ПУЕТ (в 2013 році таку можливість мають всі абітурієнти), вартості навчання 7500 грн. на рік за 2-4 роки навчання (станом на 2013 рік) та податкової пільги у розмірі 13% від сплаченої вартості навчання, тобто ((7500*0,87*3):4):365 = 13 грн. 41 коп.

До уваги магістрів!

навчання, студентам Прокоментуй!
     Наукові статті у зібрнику наукових робіт магістрів повинні бути оформлені у відповідності до “Вимог до оформлення наукових статей для опублікування у збірнику наукових робіт магістрів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»”

Завантажити:

  Вимоги оформлення (2.0 MiB)

Навчальні посібники

життя кафедри, навчання, студентам Прокоментуй!

     З листопада 2012 року всі бажаючі можуть ознайомитися з навчальними посібниками науковців кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики. Посібники розташовані в репозитарії (електронному архіві) Полтавського університету економіки і торгівлі і доступні за адресами:

Назва

Режиму доступу

1.

Емец О. А. Евклидовы комбинаторные множества и оптимизация на них. Новое в математическом программировании: Учеб. пособие / О. А. Емец. – К.: УМК ВО, 1992. – 92 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/489

2.

Ємець О. О. Дискретна математика: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму 6.040302 «Інформатика». Видання 2-ге, доповнене / О. О. Ємець, Т. О. Парфьонова. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009.–  287 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/552

ХХХIV наукова студентська конференція

життя кафедри, конференції, навчання, наука, студентам Прокоментуй!

      7 квітня 2011 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшла ХХХIV наукова студентська конференція. На базі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики працювала однойменна секція. З доповідями виступили студенти спеціальностей «Інформатика» та «Соціальна інформатика», а саме:

 1. Гордієнко Ганна Володимирівна,  гр. СІ-51м, тема доповіді: «Створення програмного забезпечення для дисципліни «Нейронно-мережеві технології в інформатиці» з елементами дистанційного навчання» (керівник – Романова Н.Г., к.ф.-м.н.).
 2. Максименко Микола Леонідович,  гр. СІ-51м, тема доповіді: «Мережева система планування роботи кафедри вищого навчального закладу» (керівник – Ємець О.О., д.ф.-м.н., проф.).
 3. Шаталов Богдан Володимирович,  гр. СІ-52, тема доповіді: «Створення сайту «Музичне мистецтво України. Композитор та виконавець Віктор Журавель» (керівник – Чілікіна Т.В.).
 4. Бандурка Валентин Євгенійович,  гр. І-41, тема доповіді: «Створення сайту Полтавського навчального центру №16» (керівник – Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доц.).
 5. Іщенко Михайло Олександрович,  гр. І-41, тема доповіді: «Розробка сайту магазину «Сплеш» м. Полтави» (керівник – Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доц.).
 6. Мірошніченко Артем Валерійович,  гр. І-41, тема доповіді: «Алгоритми задачі з теорії розкладів з додатковою умовою в вигляді дерева та програмна реалізація» (керівник – Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доц.).
 7. Данилейко Богдана Петрівна,  гр. І-41, тема доповіді: «Створення сайту дитячого садку «Білосніжка» №37 м. Полтави» (керівник – Романова Н.Г., к.ф.-м.н.).
 8. Скряга Віталій Павлович,  гр. І-41, тема доповіді: «Створення електронного навчального посібника з дисципліни «Сучасні методи оптимізації» для студентів ЕК» (керівник – Романова Н.Г., к.ф.-м.н.).

      За підсумками роботи секції нагороджено:

 • дипломом першого ступеня Мірошніченка  Артема Валерійовича;
 • дипломом другого ступеня Данилейко Богдану Петрівну;
 • дипломом третього ступеня Іщенка Михайла Олександровича

та рекомендовано друкування тез в збірці конференції.

ДипломДипломДиплом

Грамоти учасникам конференції
 
Диплом
 
Диплом
 
Диплом

Учасники ХХХIV наукової студентської конференції, секція математичного моделювання та соціальної інформатики

Тренувальні збори учнів

життя кафедри, навчання, школярам Прокоментуй!
      На базі Полтавського університету економіки і торгівлі за участю Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського відбулися тренувальні збори учнів – переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики.
      Під час зборів учням викладачами кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики були проведенні лекції та практичні заняття за такою тематикою:

 • Абстрактні типи даних.
 • Реалізація зв’язаних списків мовою Pascal.
 • Стек, черга. Їх реалізація мовою Pascal.
 • Множини, відображення, дерева та їх реалізація мовою Pascal.
 • Графи та їх реалізація мовою Pascal.
 • Основні комбінаторні конфігурації.
 • Булеві функції. Канонічні форми.
 • Геометричні задачі в інформатиці.
 • Застосування об’єктно-орієнтованого програмування для олімпіад них задач.
 • Поняття про аналіз алгоритмів.
 • Алгоритми на графах.
 • Рекурсивні алгоритми.
 • Динамічні структури даних.

      Заняття проводили Валуйська О.О., Ємець Ол-ра О., Парфьонова Т.О., Ольховський Д.М., Олексійчук Ю.Ф.

До уваги студентів і викладачів!

навчання, студентам Прокоментуй!
     До уваги студентів і викладачів Полтавського університету споживчої кооперації України.

     Початок занять після канікул (31.Х – 22.ХІ.09р.) для студентів всіх курсів та форм навчання – з 23 листопада 2009 року:

 1. Заняття для студентів денної форми навчання V курсу всіх спеціальностей та IV курсу спеціальностей „Міжнародна економіка”, „Фінанси”, „Маркетинг”, „Соціальна інформатика”, „Товарознавство та експертиза в митній справі”, „Товарознавство і комерційна діяльність” проводитимуться за скорегованим розкладом. (На дошці оголошень).
  Скорегований графік навчального процесу.
 2. Студенти І-ІІІ курсів та IV курсу (крім спеціальностей вказаних в п.1) навчаються за стабільним розкладом. (На дошці оголошень деканатів).
  Скореговані графіки навчального процесу.

До уваги студентів!

навчання, студентам Прокоментуй!
     На період карантину в університеті
 • відмінено заняття для студентів денної форми навчання з 31 жовтня по 22 листопада 2009 року;
 • заборонено проживання в гуртожитках на період карантину з 1 по 22 листопада 2009 року;
 • заняття для студентів заочного факультету, які знаходяться на лабораторно-екзаменаційній сесії закінчуються 4 листопада 2009 року.

     В залежності від санітарно-епідеміологічної ситуації строки карантину можуть бути змінені. Слідкуйте, будь ласка, за новинами на сайті.

Загальноуніверситетський конкурс дипломних робіт

навчання, студентам Прокоментуй!
     Вітаємо переможців загальноуніверситетського конкурсу дипломних робіт!

Переможці конкурсу дипломних робіт
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Соціальна інформатика»

     1 місце – Трофименко Олена (тема: Програмування та дослідження методів розв’язування комбінаторних оптимізаційних задач ігрового типу).
Керівник – професор, д.ф.-м.н. Ємець О.О.

     2 місце – Хиль Оксана (тема: Створення програмного та методичного забезпечення для віртуального навчального класу.).
Керівник – доцент, к.ф.-м.н. Ємець Є.М.

     3 місце – Беркута Євгенія (тема: Створення програмного комплексу для аналітичного планування на основі системного аналізу.).
Керівник – професор, д.ф.-м.н. Ємець О.О.

Переможці конкурсу дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності «Соціальна інформатика»

     1 місце – Тарасенко Ігор (тема: Створення сайту музею університету як складової сайту ПУСКУ.).
Керівник – доцент, к.ф.-м.н. Ємець Є.М.

     2 місце – Кодацька Вікторія (тема: Система прийняття рішень для ЗАТ «Фірма «Полтавпиво»»).
Керівник – доцент, к.ф.-м.н. Романова Н.Г.

     3 місце – Лобачов Владислав (тема: Створення електронного навчального посібника з дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій»).
Керівник – доцент, к.ф.-м.н. Ємець Є.М.

Сайт засновано на Wordpress & N.Design Studio theme. [kernel: 0.352 | 44]
Записи в RSS Коментарі в RSS Увійти