На цій сторінці Ви можете ознайомитися з порядком прийому до ПУЕТ, який спільний для всіх спеціальностей в університеті. У ході опису ми будемо додавати специфічні для напряму “Інформатика” моменти.

     Термін навчання для отримання повної вищої освіти за денною та заочною формою навчання (рівень бакалавр) становить 4 роки, рівень магістр (денна форма навчання) – 1 рік (на підставі повної вищої освіти).

     Вартість навчання за рівнем бакалавр за напрямом “Інформатика” за денною формою навчання становить 7750 грн. на рік, за заочною формою: 4500 грн. на рік.

     Усім іногороднім студентам надається гуртожиток, ціна за проживання в якому складає 250 грн. на місяць (станом на 2013 рік).

     Прийом документів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводиться:

 • на денну форму навчання – з 11 липня до 1 серпня 2014 року;
 • на заочну форму навчання – з 24 липня до 22 серпня 2014 року;
 • на інтегровану форму навчання (вступ на 3-й курс) – з 11 липня до 5 серпня 2014 року.

     Вступники особисто подають такі документи:

 • заяву, в якій вказується напрям підготовки (в нашому випадку – “Інформатика”), форму та джерела вінінсування навчання;
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), за особистим вибором оригінал або його завірену копію;
 • медичну довідку за формою O86-О;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.;
 • копію довідки про ідентифікаціний код;
 • копію паспорта (1, 2 та 11 сторінки);
 • копію шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах (паспорт, атестат, диплом);
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти;
 • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірену копію);

     Для вступу за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра вступники подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти за результатами оцінювання знань.

     Для напряму “Інформатика” необхідно подати три сертифікати:

 1. Українська мова та література (обов’язковий, мінімальна кількість балів: 124);
 2. Математика (профільний, мінімальна кількість балів: 140);
 3. Один на вибір – фізика або іноземна мова (мінімальна кількість балів: 124);

     Додаткових вступних випробувань університет не проводить.

     Університет акредитований за IV рівнем ДАК України 02.07.2009 року, ліцензія Міністерства освіти і науки України:серія АВ № 072890 від 16.10.2012 року.

Адреса приймальної комісії:
36014, Полтава, вул. Коваля, 3а,
тел. приймальної комісії: (0532) 7-91-60
e-mail приймальної комісії: primcom@uccu.org.ua