Вітаємо Вас на сайті кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі
Запрошуємо Вас прийняти участь у VII Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інформатика та системні науки", яка відбудеться 10-12 березня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Детальніше.

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки»

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!

10-12 березня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН-2016).
Тематичні напрями конференції:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, прикладної математики, системного аналізу.

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (ІСН-2016) (134.0 KiB)

Загрузить:

  Інформационный лист на русском языке (ИСН-2016) (114.5 KiB)

Download:

  The information bulletin (ISS-2016) (125.0 KiB)

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки»

ISS (ІСН), конференції Прокоментуй!

      19-21 березня 2015 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться VІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформатика та системні науки” (ІСН-2015).

Тематичні напрями конференції:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (ІСН-2015) (133.0 KiB)

Загрузить:

  Інформационный лист на русском языке (ИСН-2015) (113.5 KiB)

Download:

  The information bulletin (ISS-2015) (120.5 KiB)

V Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформатика та системні науки” (ІСН-2014)

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!

13-15 березня 2014 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться V Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН -2014).

 

Тематичні напрями конференції:

1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.

2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.

3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

5. Інформатизація та кооперація.

6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

 

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (ІСН-2014) (133.0 KiB)

Загрузить:

  Інформационный лист на русском языке (ИСН-2014) (116.0 KiB)

Download:

  Information list (ISS-2014) (123.0 KiB)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки» (ІСН-2013)

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!

     Завершилась реєстрація учасників IVВсеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН) – 2013.

     В конференції приймають участь представники 43 організацій Азербайджану, Росії, Узбекистану та України, а саме:

 • Азербайджанський університет архітектури і будівництва (м. Баку, Азербайджан);
 • Буковинський державний фінансово-економічний університет (м. Чернівці);
 • Вінницький кооперативний інститут;
 • Вінницький національний технічний університет;
 • Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ);
 • Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України (м. Київ);
 • Інститут кібернетики НАН Азербайджану (м. Баку, Азербайджан);
 • Інститут прикладного системного аналізу НТУ КПІ, МО України і НАН України;
 • Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (м. Харків);
 • Іркутський державний університет (Росія);
 • Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
 • Київський університет ім. Бориса Грінченка. Інститут суспільства;
 • Класичний приватний університет (м. Запоріжжя);
 • Миргородський художньо-промисловий коледж ім. М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка;
 • Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України (м. Київ);
 • Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова (Росія);
 • Московський державний педагогічний університет. Інститут математики та інформатики (Росія);
 • Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інформатизації, автоматизації та зв`язку на залізничному транспорті (м. Москва, Росія);
 • Національний дослідницький університет «Вища школа економіки» (м. Росія);
 • Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ);
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне);
 • Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова;
 • Пензенська державна технологічна академія (Росія);
 • Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка;
 • Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка;
 • Полтавський університет економіки і торгівлі;
 • Самаркандський філіал Ташкентського університету інформаційних технологій (Узбекистан);
 • Севастопольський національний технічний університет;
 • Сибірський державний аерокосмічний університет ім. академіка М. Ф. Решетньова (м. Красноярськ, Росія);
 • Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (м. Луцьк);
 • Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Луганськ);
 • Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь);
 • Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (м. Сімферополь);
 • Тверський державний університет (Росія);
 • ТОВ «ЖД Технологія» (м. Смоленськ, Росія);
 • Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків);
 • Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпропетровськ);
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Хмельницький національний університет.

     На конференцію представлено 108доповідей. Усього в конференції прийняло участь 154 учасника з 25 міст Азербайджану, Росії, Узбекистану та України.

     Серед доповідачів:

 •   член-кореспондент НАН України В. К. Задірака – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 • 20 докторів наук:
 •  В. Є. Бахрушин – Класичний приватний університет;
 • В. А. Вишинський – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 • А. П. Власюк – Національний університет водного господарства та природокористування;
 • А. В. Гладкий – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 • І. А. Дичка – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
 •  Г. П. Донець – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 •  О. О. Ємець – Полтавський університет економіки і торгівлі;
 • В. К. Задірака – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 • В. А. Заславський – Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
 •  Л. М. Колєчкіна – Полтавський університет економіки і торгівлі;
 • А. І. Косолап – Український державний хіміко-технологічний університет;
 • І. В. Кузьмін – Вінницький національний технічний університет;
 • О. В. Кузьмін – Іркутський державний університет;
 •  О. С. Куценко – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • В. І. Левін – Пензенська державна технологічна академія;
 •  О. М. Литвин – Українська інженерно-педагогічна академія;
 • О. С. Макаренко – Інститут прикладного системного аналізу НТУ КПІ, МО України і НАН України;
 • А. Д. Тевяшев – Харківський національний університет радіоелектроніки;
 •  Н. К. Тимофієва – Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України;
 • Я. М. Чабанюк – Національний університет «Львівська політехніка».
 •  51 кандидат наук; 2 Ph.D.;
 • 23 аспіранта;
 •  33 студента (з яких 25 з ПУЕТ).

     Серед доповідачів 7 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки.

IV Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформатика та системні науки” (ІСН-2013)

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!

     21-23 березня 2013 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться ІV Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН-2013).

     Теоретичні напрями конференції:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (ІСН-2013) (136.0 KiB)

Загрузить:

  Информационный лист на русском языке (ИСН-2013) (115.0 KiB)

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки»

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!
      1-3 березня 2012 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшла ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки» (ІСН-2012). Конференція викликала значний інтерес в наукових і педагогічних колах, про це свідчить кількість учасників:
      – 38 вищих та середніх навчальних закладів, науково-дослідних організацій та інших закладів України і Білорусі;
      – 136 учасників з 15 міст України та Білорусії, серед них академік НАН України М. З. Згуровський; член-кореспондент НАН України Ю.Г. Стоян; 19 докторів наук, 45 кандидатів; 9 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки. Серед учасників 13 аспірантів, 38 студентів. Усього – 96 доповідей.

 

Ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, д.і.н., проф. Нестуля Олексій Олексійович відкриває конференцію
Ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, д.і.н., проф. Нестуля Олексій Олексійович відкриває конференцію

 

Пленарне засідання
Пленарне засідання

 

В президії члени програмного комітету: (зліва направо) д.ф.-м.н., проф. Литвин О.М.; д.т.н., проф. Куценко О.С.; д.ф.-м.н. Донець Г.П.; д.ф.-м.н., проф. Ємець О.О.
В президії члени програмного комітету: (зліва направо) д.ф.-м.н., проф. Литвин О.М.; д.т.н., проф. Куценко О.С.; д.ф.-м.н. Донець Г.П.; д.ф.-м.н., проф. Ємець О.О.

III Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки» (ІСН) – 2012

ISS (ІСН), життя кафедри, конференції Прокоментуй!

      Завершилась реєстрація учасників III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН) – 2012.

      В конференції беруть участь представники 37 організацій України та Білорусії, а саме:

 • Білоруський державний університет (м. Мінськ);
 •  Волинський національний університет ім. Лесі Українки;
 •  ДВНЗ Запорізький національний університет;
 •  Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара;
 •  Закарпатський державний університет (м. Ужгород);
 •  Ізмаїльський державний гуманітарний університет;
 •  Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України (м. Київ);
 •  Інститут моніторингу якості освіти НТУУ «КПІ» (м. Київ);
 •  Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (м. Харків);
 •  Інститут програмних систем НАН України (м. Київ);
 •  Інститут транспортних систем і технологій НАН України «Трансмаг» (м. Дніпропетровськ);
 •  Київський національний торговельно-економічний університет;
 •  Київський національний університет ім. Т. Шевченко;
 •  Кіровоградський національний технічний університет;
 •  Класичний приватний університет (м. Запоріжжя);
 •  Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами, центр ультразвукової діагностики та інтервенційної сонографії;
 •  Львівський національний університет ім. Івана Франка;
 •  Миргородський художньо-промисловий коледж ім. М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка;
 •  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України (м. Київ);
 •  Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналiзу» Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України та НАН;
 •  Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 •  Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ);
 •  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
 •  Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 •  Національний університет «Львівська політехніка»;
 •  Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку (м. Київ);
 •  ТОВ «Ай-Фрі Україна» (м. Київ);
 •  Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка;
 •  Полтавський університет економіки і торгівлі;
 •  Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь);
 •  Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків);
 •  Український хіміко-технологічний університет (м. Дніпропетровськ);
 •  Харківський національний університет радіоелектроніки;
 •  Хмельницький національний університет;
 •  Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького;
 • Університет цивільного захисту України (м. Харків);
 • Харківський національний університет будівництва і архітектури.

      На конференцію представлено 92 доповіді. Усього в конференції прийняло участь 133 учасника з 15 міст України та Білорусії.

      Серед доповідачів:

 •  академік НАН України М. З. Згуровський – Національний технічний університет України «Київский політехнічний інститут»;
 •  член-кореспондент НАН України Ю.Г. Стоян– Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України;
 •  19 докторів наук:
  • В.Є. Бахрушин – Класичний приватний університет;
  •  І.Г. Брітченко – Полтавський університет економіки і торгівлі;
  •  О.В. Бузовский – Національний технічний університет України «Київский політехнічний інститут»
  •  А.В. Гладкий – Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова Національної академії наук України;
  •  Г.П. Донець – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України;
  •  О.О. Ємець – Полтавський університет економіки і торгівлі;
  •  В.О. Ємєлічєв – Білоруський державний університет;
  •  М.З. Згуровський – Національний технічний університет України «Київский політехнічний інститут»;
  •  І.В. Козін – ДВНЗ «Запорізький національний університет»;
  •  Л.М. Колєчкіна – Полтавський університет економіки і торгівлі;
  •  О.С. Куценко – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
  •  О.М. Литвин – Українська інженерно-педагогічна академія;
  •  О.І. Михальов – Національна металургійна академія України;
  •  Ю.В. Нікольський – Національний університет «Львівська політехніка»;
  •  М.В. Новожилова – Харківський національний університет будівництва і архітектури;
  •  Ю.Г. Стоян – Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного Національної академії наук України;
  •  А.Д. Тевяшев – Харківський національний університет радіоелектроніки;
  •  С.Ф. Теленик – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
  •  Н.К. Тимофієва – Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України.
 •  44 кандидата наук;
 •  13 аспірантів;
 •  36 студентів (з яких 26 з ПУЕТ).

      Серед доповідачів 9 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки.

ІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформатика та системні науки – 2012″

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!
      1-3 березня 2012 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться ІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН -2012).

      Теоретичні напрями конференції:

 • Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 • Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 • Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 • Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 • Інформатизація та кооперація.
 • Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики,  системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (ІСН-2012) (98.0 KiB)

Загрузить:

  Информационный лист на русском языке (ИСН-2012) (85.0 KiB)

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика і системні науки» – 2011

ISS (ІСН), життя кафедри, конференції, наука Прокоментуй!
     17-19 березня 2011 року на базі Полтавського університету економіки і торгівлі пройшла ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика і системні науки» – 2011.

«Інформатика і системні науки» - 2011
Учасників конференція вітає ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, д.і.н., проф., Нестуля О.О.
 
«Інформатика і системні науки» - 2011
Член програмного комітету, д. ф.-н., с. н. с., Донець Г.П., оголошує привітання від директора Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України академіка І.В.Сергієнко.
 
«Інформатика і системні науки» - 2011
Члени програмного комітету: проректор з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, д. ф.-.м. н., проф., Лагно В.І.; зав. каф. вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії, д. ф.-м. н., проф., Литвин О.М.
 
«Інформатика і системні науки» - 2011
Дискусія

Тиждень інформатики

ISS (ІСН), життя кафедри, конференції, тиждень інформатики, школярам Прокоментуй!
     В Полтавському університеті економіки і торгівлі кафедрою математичного моделювання та соціальної інформатики з 16 по 23 березня буде проводитися тиждень інформатики. Пропонуємо до Вашої уваги план заходів:

     До 15.03 – конкурс  стінгазет, курсових проектів серед студентів напряму «Інформатика» по курсам.

     16 березня о 12.40  (ауд. 306) –  круглий стіл „Освіта з інформатики: сьогодення та перспективи розвитку” (зустріч з керівниками (фахівцями) підприємств та організацій). До програми Круглого столу входить:

 • екскурсія університетом – ознайомлення із комп’ютерною базою та інформаційними ресурсами ПУЕТ;
 • обговорення питань підготовки фахівців з інформатики та перспективи їх працевлаштування;
 • виставка наукових робіт кафедри, методичної та навчальної літератури зі спеціальності;
 • виставка кращих робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів в комп’ютерній аудиторії;
 • з бажаючими – укладання угод про співпрацю з університетом в рамках підготовки фахівців з інформатики та подальшого їх працевлаштування.

     17-19 березня – II Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки». Відкриття – пленарне засідання 17 березня о 14.30.

     23 березня о 15.00 (актова зала університету, 2-ий поверх):

 • КВК «Інформатики жартують», підготовлений студентами-інформатиками;
 • оголошення підсумків конкурсів «Кращі результати навчання серед студентів  напряму «Інформатика» та інших здобутків студентів.

     Запрошуємо Вас до Полтавського університету економіки і торгівлі взяти участь в заходах.

Сайт засновано на Wordpress & N.Design Studio theme. [kernel: 0.388 | 56]
Записи в RSS Коментарі в RSS Увійти