Склад кафедри

     Полтавський університет споживчої кооперації України має найвищий IV рівень акредитації вищих навчальних закладів, володіє сучасною та найпотужнішою в регіоні інформаційно-комп’ютерною базою. Нещодавно наш університет отримав звання “Лідер сучасної освіти”, його визнано провідним вузом України з упровадження новітніх, навчальних і комп’ютерних технологій, рейтинг ЮНЕСКО серед ВНЗ України – 24.

     В нашому університеті відкрито новий напрям “Інформатика”, який є складовою частиною галузі “Системні науки і кібернетика”. Підготовка фахівців за цим напрямом здійснюється лише в провідних національних університетах України. Зміст цього напряму передбачає підготовку в області програмування, математичного та комп’ютерного моделювання, проектування, розробки та використання новітніх комп’ютерних технологій та інформаційних систем у різних галузях економіки. Перший випуск бакалаврів відбувся у 2008 році, а перший випуск магістрів і спеціалістів у 2009 році.

     Шановний друже! Найсучасніші світові досягнення ґрунтуються на ефективному використанні математичного моделювання у різноманітних галузях науки, техніки, виробництва. Розвиток економіки вимагає розробки, впровадження та постійного вдосконалення інформаційних технологій, їх математичного та комп’ютерного забезпечення. І саме фахівець з інформатики буде здатним усвідомити і поставити соціальні та економічні задачі, насамперед проблемні і актуальні, та створити програми їх вирішення засобами інформаційних технологій в глобальних і локальних соціо-економічних системах. Він буде озброєний вмінням вирішувати проблеми моделювання і використання інформаційних потоків із залученням методів системного аналізу, математики, кібернетики, штучного інтелекту, оптимального керування, аналізу даних; буде вільно володіти сучасними програмними засобами обробки, збереження, і передачі баз даних, а також навичками використання і модифікації комп’ютерних мереж типу Internet.