Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт

 • Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи для студентів 4 курсу спеціальності “Cоціальна інформатика”

    Методичні рекомендації (БР) (174.0 KiB)

 • Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів 5 курсу спеціальності “Соціальна інформатика”

    Методичні рекомендації (ДР) (312.0 KiB)

 • Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра для студентів 5 курсу спеціальності “Соціальна інформатика”

    Методичні рекомендації (МР) (317.5 KiB)


Методичні рекомендації з навчальних дисциплін (за курсами)

1 курс

 • Інформатика – частина 1. Програмування мовами QuickBasic, Visual Basic.

    Інформатика – частина 1 (202.6 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Інформатика – частина 2. Програмування мовою Turbo Pascal.

    Інформатика – частина 2 (108.5 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Інформатика – частина 3. Програмування мовою Object Pascal у середовищі Delphi.

    Інформатика – частина 3 (401.0 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Інформатика – методичні рекомендації до виконання курсового проекту.

    Інформатика (КП) (54.7 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Математичний аналіз – методичні рекомендації до виконання курсової роботи.

    Математичний аналіз (КР) (392.1 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Програмне забезпечення ЕОМ – частина 1. MS Windows. MS Word. MS Excel. VBA.

    Програмне забезпечення ЕОМ – частина 1 (98.8 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Програмне забезпечення ЕОМ – частина 2. MS Access. MS Power Point. WWW.

    Програмне забезпечення ЕОМ – частина 2 (144.7 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Інформатика - навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом 6.040302 “Інформатика”

    Інформатика (КМС) (115.7 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Дискретна математика - навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за фахом 6.080204 “Соціальна інформатика”

    Дискретна математика (КМС) (566.7 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Алгебра і геометрія- навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом 6.040302 “Інформатика”

    Алгебра і геометрія (КМС) (333.7 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Математичний аналіз- навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом 6.040302 “Інформатика”

    Математичний аналіз (КМС) (345.0 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

2 курс

 • Алгебра і геометрія – методичні рекомендації до виконання курсової роботи.

    Алгебра і геометрія (315.4 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Теорія ймовірностей та математична статистика- навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом 6.040302 “Інформатика”

    Теорія ймовірностей та математична статистика (КМС) (359.7 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Архітектура ЕОМ - навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом 6.040302 “Інформатика”

    Архітектура ЕОМ (КМС) (407.6 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Функціональний аналіз - навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом 6.040302 “Інформатика”

    Функціональний аналіз (КМС) (439.6 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

3 курс

 • Чисельні методи – методичні рекомендації до виконання курсового проекту.

    Чисельні методи (КП) (57.2 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Системний аналіз – методичні рекомендації до виконання курсового проекту.

    Системний аналіз (КП) (59.1 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Методи оптимізації та дослідження операцій – методичні рекомендації до виконання курсового проекту.

    Методи оптимізації та дослідження операцій (КП) (60.9 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Сучасні методи оптимізації та їх програмування- методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів

    Сучасні методи оптимізації та їх програмування (КП) (66.0 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Методи оптимізації та дослідження операцій - навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом 6.040302 “Інформатика”

    Методи оптимізації та дослідження операцій (КМС) (354.8 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Чисельні методи- навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом 6.040302 “Інформатика”

    Чисельні методи (КМС) (170.9 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

 • Математична економіка- навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів за напрямом 6.040302 “Інформатика”

    Математична економіка (КМС) (204.7 KiB)
  Ви не маєте доступу до файлу. Детальніше.

4 курс

 • Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи для студентів 4 курсу спеціальності “Cоціальна інформатика”

    Методичні рекомендації (БР) (174.0 KiB)

5 курс

 • Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи спеціаліста для студентів 5 курсу спеціальності “Соціальна інформатика”

    Методичні рекомендації (ДР) (312.0 KiB)

 • Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра для студентів 5 курсу спеціальності “Соціальна інформатика”

    Методичні рекомендації (МР) (317.5 KiB)