Вітаємо Вас на сайті кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі
Запрошуємо Вас прийняти участь у VII Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інформатика та системні науки", яка відбудеться 10-12 березня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Детальніше.

Участь в спецраді по захисту дисертацій К 17.051.06

наука Прокоментуй!


 

4-5 лютого 2016 р. в Запорізькому національному університеті відбулися засідання спеціалізованої вченої ради К 17.051.06, яка приймає до розгляду та проводить захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальностей 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла».

Участь у роботі засідання в якості члена спецради прийняв завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д.ф.-м.н., проф. Ємець Олег Олексійович.

Під час засідань пройшов захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук:

 1. Полюги Світлани Ігорівни «Фрагментарні оптимізаційні моделі в задачах покриття графів типовими підграфами», науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Козін І.В.;
 2. Юрєчка Василя Зіновійовича «Напружено-деформований стан пористих еластомерних матеріалів в умовах нелінійного деформування», науковий керівник: к.т.н., доц. Гребенюк С.М.;
 3. Грабко Олени Валеріївни «Розв’язування статичних контактних задач теорії пружності з урахуванням шорсткості поверхонь взаємодіючих тіл», науковий керівник: к.т.н., доц., Александров О. І.;
 4. Кудіна Олексія Володимировича «Напружено-деформований стан і стійкість тришарових пластин та оболонок з нелінійно-пружним заповнювачем», науковий керівник: д.ф.-м. н., с.н.с. Тамуров Ю. М.

Участь представника ПУЕТ в спецраді Запорізького національного університету свідчить про високий рівень наукових досліджень з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, до яких з 2016 року Міністерство освіти і науки України віднесло і спеціальність «01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи»!

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки»

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!

10-12 березня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН-2016).
Тематичні напрями конференції:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, прикладної математики, системного аналізу.

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (ІСН-2016) (134.0 KiB)

Загрузить:

  Інформационный лист на русском языке (ИСН-2016) (114.5 KiB)

Download:

  The information bulletin (ISS-2016) (125.0 KiB)

Півтисячі праць Ємця О.О.!

вітаємо!, досягнення, життя кафедри, наука Прокоментуй!

 
     Цими днями кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики відзначає знакову подію в науково-педагогічній діяльності завідувача кафедрою, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича: вийшла його 500-а публікація (серед яких 450 наукових та 50 методичних праць)!

     Колосальний науковий здобуток – півтисячі наукових на науково-методичних публікацій – ще раз підкреслює значну, кропітку та плідну роботу науковця і є унікальним в інформаційно-кіберничній галузі Полтавщини та України в цілому! Серед праць – 12 монографій, велика кількість навчальних посібників.

     Олег Олексійович має знану на теренах України та за її межами наукову школу. Під його керівництвом 12 аспірантів захистили кандидатські дисертації в галузях «01.05.01 – Теоретичні основі інформатика та кібернетики» та «01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи»; 3 здобувачів – планують захист.

Д. ф.-м .н., проф. Ємець Олег Олексійович під час лекції

Д. ф.-м .н., проф. Ємець Олег Олексійович під час лекції

 
     Сьогодні учні Олега Олексійовича працюють в багатьох вищих навчальних закладах, сприяючи становленню та розвитку інформаційних технологій на Полтавщині, формують глибокі теоретичні та практичні знання майбутніх фахівців та очолюють відділи відповідного профілю: зокрема, керує кафедрою Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка Станіслав Іванович Недобачій; очолює кафедру Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка Тетяна Миколаївна Барболіна; Олена Володимирівна Ольховська управляє сектором розробки електронних засобів навчання ПУЕТ. Оксана Сергіївна Пічугіна проходить стажування у вищому навчальному закладі Канади.

Наукова школа завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича

Наукова школа завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича

 
     Наукові здобутки та високий творчий потенціал Олега Олексійовича сприяли відкриттю в Полтавському університеті економіки і торгівлі постійно діючої аспірантури зі спеціальності «01.05.01 – Теоретичні основі інформатики та кібернетики», яка є єдиною з цієї спеціальності на Лівобережній Україні (крім Дніпропетровська)!
     За роки існування аспірантури ПУЕТ в ній пройшли навчання та успішно захистились багато науковців інформаційної галузі, зокрема, Устьян Н. Ю. (2009 р.), Ємець Ол-ра О. (2009 р.), Парфьонова Т. О. (2010 р.), Чілікіна Т. В. (2012 р.), Ольховський Д. М. (2012 р.), Олексійчук Ю. Ф. (2014 р.) тощо, що посприяло зміцненню кадрового потенціалу Полтавського університету економіки і торгівлі.
     Навчання в аспірантурі та захист кандидатської дисертації сприяє професійному вдосконаленню та кар’єрному зростанню в професійній діяльності та в сфері освіти.
     За свідченнями к.ф.-м.н., колишньої аспірантки кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, Устьян Наталії Юріївни, яка наразі працює програмістом в провідній київській українсько-датській компанії, половина інженерів-програмістів компанії мають ступінь кандидата наук.
     Вітаємо Олега Олексійовича з досягнутим рубежем!
     Запрошуємо випускників на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності «01.05.01 – Теоретичні основи інформатики та кібернетики»!

Участь в XXIV Міжнародній науковій конференції «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014)

життя кафедри, конференції, наука Прокоментуй!

     1-5 вересня 2014 р. в Чеському Рудольці (Чеська республіка) за ініціативи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та Університету оборони (м. Брно, Чеська республіка) в асоціації з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (Австрія), Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, корпорацією «Ноосфера» відбулась XXIV Міжнародна конференція «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014).

     Участь в науковій конференції прийняли викладачі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ – завідувач кафедри, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович та доцент кафедри, к. ф.-м. н., доц. Ємець Олександра Олегівна, які представили доповідь «Uncertain Linear Systems of Inequalities: Strong Solvability and Strong Feasibility».

     Загалом на конференції було представлено більше 100 доповідей науковців з 10 країн світу: Австралії, Азербайджану, Голландії, Грузії, Ірландії, Канади, Польщі, Сполучених штатів Америки, України, Чехії.

Участь в XXIV Міжнародній науковій конференції «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014)

Участь в XXIV Міжнародній науковій конференції «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014)

Участь в XXIV Міжнародній науковій конференції «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014)

Участь в XXIV Міжнародній науковій конференції «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (PDMU-2014)

V Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформатика та системні науки” (ІСН-2014)

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!

13-15 березня 2014 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться V Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН -2014).

 

Тематичні напрями конференції:

1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.

2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.

3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

5. Інформатизація та кооперація.

6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

 

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (ІСН-2014) (133.0 KiB)

Загрузить:

  Інформационный лист на русском языке (ИСН-2014) (116.0 KiB)

Download:

  Information list (ISS-2014) (123.0 KiB)

Міжкафедральний семінар

життя кафедри, наука Прокоментуй!

2 листопада 2013 р. завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович прийняв участь у якості голови у міжкафедральному семінарі засіданні, що проходило в Українській інженерно-педагогічній академії, в м. Харків.
Мета засідання – представлення докторських дисертацій докторантів з фізико-математичних наук зі спеціальності «01.05.02 – Математичне моделювання» Нечуйвітер Олесі Петрівні та Першиної Юлії Ігорівні. Науковий керівник: завідувач кафедри вищої та прикладної математики Українській інженерно-педагогічній академії, д. ф.-м. н., проф. Литвин Олег Миколайович.
У засіданні семінару крім членів кафедри вищої та прикладної математики УІПА прийняли участь:

 • д. т. н., проф. кафедри вищої математики Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту» Григор’єв О.Л.;
 • д. ф.-м. н., проф. кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Харківського національного університету будівництва та архітектури Сизова Н. Д.;
 • д. ф.-м. н., проф. кафедри математичної фізики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Гандель Ю.В.;
 • д. т. н., проф., професор кафедри вищої математики Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту» Ванін В. А.;
 • д. ф.-м. н., керівник ООО «Магістр ЛТД», ИМК Коваль Ф. Ф.;
 • к. ф.-м. н., доц. кафедри вищої математики Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту» Кулик С. І.

Учасники семінару одностайно підтримали дисертації та рекомендували їх до захисту.

Науковий семінар

життя кафедри, наука Прокоментуй!
  24 жовтня 2013 р. на кафедрі математичного моделювання та соціальної інформатики пройшов науковий семінар, на якому виступала аспірантка кафедри інформаційних технологій Запорізького національного університету Тодоріко Ольга Олексіївна, яка представила результати свого дисертаційного дослідження «Математична модель представлення слів, призначена для пошуку за схожістю та зіставлення записів».
  Мета виступу – представлення кандидатської дисертації. Захист дисертації планується за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Науковий керівник – д. т. н., проф., декан математичного факультету Запорізького національного університету Гоменюк Сергій Іванович.
  На семінарі були присутні викладачі та аспіранти кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики та економічної кібернетики ПУЕТ – д. ф.-м. н., проф., завідувач кафедри Ємець Олег Олексійович, к. ф.-м. н., доцент Чілікіна Тетяна Василівна, к. ф.-м. н., доц., доцент Парфьонова Тетяна Олександрівна, к. ф.-м. н., доц., доцент Ємець Олександра Олегівна, старший викладач Олексійчук Юрій Федорович, здобувач Леонова Марія Володимирівна, к. ф.-м. н., доц., професор кафедри економічної кібернетики Ємець Єлизавета Михайлівна – та спеціалісти сектору розробки навчальних веб-ресурсів і відео студій дистанційного відділу центру дистанційного навчання ПУЕТ: завідувач сектору Ольховська Олена Володимирівна, інженери програмісти – Данилейко Богдана Петрівна, Литвиненко Олександр Сергійович, Моргун Максим Юрійович.
  Наукові семінари кафедри проходять кожний четвер, на них аспіранти кафедри та науковці з інших вищих навчальних закладів представляють свої наукові результати для критичного обговорювання. Серед них – Олексійчук Юрій Федорович, який незабаром збирається захищати кандидатську дисертацію в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ. Тема дисертації – «Комбінаторні задачі оптимізації потоку в мережі і методи їх розв’язування». Спеціальність – 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики». Науковий керівник – к. ф.-м. н., доц., професор кафедри економічної кібернетики Ємець Єлизавета Михайлівна.

ІІІ Всеукраїнський науковий семінар «Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини» (КОНеМ-2013)

КОНеМ, життя кафедри, конференції, наука Прокоментуй!
      30-31 серпня 2013 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся ІІІ Всеукраїнський науковий семінар «Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини» (КОНеМ-2013).
      Семінар проводився під егідою Міністерства освіти і науки України; Національної академії наук України; Центральної спілки споживчих товариств України; Української Федерації Інформатики.
Співорганізаторами семінару виступили Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України; Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного Національної академії наук України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
      Семінар працював за напрямами:
      1. Комбінаторна оптимізація та суміжні питання.
      2. Нечіткі множини: теорія, застосування.
      3. Сучасні проблеми оптимізації та невизначеності в прийнятті рішень.
      4. Сучасні проблеми комбінаторики.
      Загалом в семінарі з доповідями та тезами взяли участь: 2 члени-кореспонденти НАН України, 12 докторів наук, 17 кандидатів наук. Всього 44 учасників з 11 міст України, Росії та Білорусії (Дніпропетровськ, Запоріжжя, Ірпінь, Київ, Луганськ, Львів, Мінськ, Москва, Полтава, Твер, Харків). Серед доповідачів – 4 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки. Серед учасників – 4 аспірантів.
      В рамках семінару к. т. н., професором Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля Плотніковим А. Д. було представлено результати наукових досліджень, поданих до докторської дисертації; старшим викладачем Полтавського університету економіки та торгівлі Олексійчуком Ю. Ф. було представлено результати кандидатської дисертації.

Виступає д. ф.-м. н., с.н.с., завідувач відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Донець Георгій Панасович. В президії (зліва направо): д. ф.-м. н., проф., завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ Ємець Олег Олексійович; к. е. н., проф., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ПУЕТ Карпенко Ольга Василівна; д. т. н., проф., завідувач відділу методів комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних технологій Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Гуляницький Леонід Федорович
Виступає д. ф.-м. н., с.н.с., завідувач відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Донець Георгій Панасович. В президії (зліва направо): д. ф.-м. н., проф., завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ Ємець Олег Олексійович; к. е. н., проф., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ПУЕТ Карпенко Ольга Василівна; д. т. н., проф., завідувач відділу методів комбінаторної оптимізації та інтелектуальних інформаційних технологій Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України Гуляницький Леонід Федорович

Виступає к. т. н., професор Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля Плотніков Анатолій Дмитрович
Виступає к. т. н., професор Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля Плотніков Анатолій Дмитрович

Учасники семінару. Другий день
Учасники семінару. Другий день

Міжнародна конференція «Дискретная оптимизация и исследование операций» (DOOR-2013)

життя кафедри, конференції, наука Прокоментуй!
      24-28 червня 2013 р. в м. Новосибірськ відбулася Міжнародна конференція «Дискретная оптимизация и исследование операций» (DOOR-2013). Організаторами конференції виступили Інститут математики ім. С. Л. Соболева Сибірського відділення Російської академії наук, Новосибірський державний університет, Асоціація математичного програмування.
      В конференції прийняли участь викладачі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики: завідувач кафедри, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович, доцент кафедри, к. ф.-м. н., доц. Ємець Олександра Олегівна з тезами «Оптимизация на размещениях с единичной суммой».
      З тезами можна ознайомитися, скориставшись посиланням.

Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНЕМ-2013)

КОНеМ, конференції, наука Прокоментуй!

      30-31 серпня 2013 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться ІІІ Всеукраїнський науковий семінар "Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини" (КОНеМ-2013).

Тематичні напрями семінару:

 1. Комбінаторна оптимізація та суміжні питання.
 2. Нечіткі множини: теорія, застосування.
 3. Сучасні проблеми оптимізації та невизначеності в прийнятті рішень.
 4. Сучасні проблеми комбінаторики.

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (КОНеМ -2013) (137.0 KiB)

Загрузить:

  Информационный лист на русском языке (КОНеМ-2013) (124.0 KiB)

Сайт засновано на Wordpress & N.Design Studio theme. [kernel: 0.390 | 51]
Записи в RSS Коментарі в RSS Увійти