Вітаємо Вас на сайті кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі
Запрошуємо Вас прийняти участь у VII Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інформатика та системні науки", яка відбудеться 10-12 березня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Детальніше.

Результати І-го туру Конкурсу «Завтра.UA»

вітаємо!, досягнення, життя кафедри Прокоментуй!


 

29 січня 2016 р. завершився І тур Стипендіальної програми "Завтра.UA" Фонду Віктора Пінчука.

Заявки на участь в конкурсі подали 874 студента з 101 ВНЗ України. Полтавський університет економіки і торгівлі подав на розгляд 13 робіт.

До ІІ-ого туру потрапили 780 конкурсантів, які в рейтинговій таблиці отримали перші 780 позицій.

За результати оцінювання конкурсна робота студента 4-ого курсу напрямку «Інформатика» Собка Дениса набрала 27 балів з 30 можливих і посіла 105-115 позицію у рейтингу. Серед робіт студентів ПУЕТу робота Дениса зайняла 2-е місце!

Наразі роботу Дениса чекає ІІ тур, який передбачає розгляд конкурсної роботи фаховими експертами.

Щиро вітаємо Дениса та бажаємо подальших успіхів у конкурсі!

Сертифікація Microsoft «Programming in C#»

вітаємо!, досягнення Прокоментуй!

Вітаємо випускника спеціальності «Соціальна інформатика» Самовика Сергія, який закінчив навчання в ПУЕТ півтора року назад, з отриманням сертифікату Microsoft «Programming in C# Specialist» (спеціаліст з програмування мовою C#).

 


Самовик Сергій (другий справа у першому ряду)

 

Сертифікація Microsoft (Microsoft Certified Professional або MCP) слугує для підтвердження технічних навичок ІТ-спеціалістів і розробників за допомогою визнаних в галузі, ретельно складених іспитів.

При успішній здачі іспиту надається сертифікат Microsoft, що надає ряд переваг – стає значно простіше пройти співбесіду, отримати нову роботу, перейти на наступні кар’єрну ступінь, підвищується заробітна плата.

Слід відзначити, що студенти напрямку «Інформатика» та спеціальності «Соціальна інформатика» Полтавського університету економіки і торгівлі мають всі можливості для успішного засвоєння мови програмування C#.  Оскільки, вивчення мови C# відбувається під час дисциплін:

 • «Програмування»,
 • при виконанні курсового проекту з дисципліни «Програмування»,
 • «Платформи корпоративних інформаційних систем»,
 • «Обчислювальні методи»,

а також (за вибором студента)  в рамках дисциплін:

 • «Проектування програмних систем»,
 • «Інтелектуальні інформаційні системи»,
 • «Аналіз даних і прикладні пакети статистичної обробки»,
 • «Комп’ютерний аналіз статистичних даних»,
 • «Моделювання економічних, екологічних і соціальних процесів»,
 • навчальної практики з програмування,
 • при виконанні курсових проектів,
 • кваліфікаційних випускових робіт.

Сергій використав всі переваги, надані ІТ-студентам університетом: успішно навчався та неодноразово отримував стипендії для талановитих студентів ПУЕТ (зокрема, стипендії Вченої ради та ректорську стипендію); працював у секторі дистанційної освіти ПУЕТ.

А після завершення навчання влаштувався C#-дівелепором до ARVO Software Ltd – підприємства, що займається розробкою та підтримкою програмного забезпечення.

 


Джерело: http://www.arvosoftware.com/Pages/team.aspx

 

Щиро вітаємо Сергія, бажаємо подальших професійних успіхів!

Конкурс дипломних робіт

досягнення, життя кафедри Прокоментуй!

Традиційно в листопаді в Полтавському університеті економіки і торгівлі проводять конкурс дипломних робіт студентів.

Переможцями конкурсу серед дипломних робіт магістрів спеціальності «Соціальна інформатики» стали:

 • 1 місце – магістерська робота Макаренко Яни на тему «Розробка програмного забезпечення тренажера з теми «Метод Мінті» дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій»; керівник: д. ф.-м. н., проф. Ємець О.О.
 • 2 місце – магістерська робота Спінжар Вікторії на тему «Тренажер з теми «Формули повної ймовірності та Байєса» дистанційного навчального курсу «Теорія ймовірностей і математично статистика» та його програмне забезпечення»; керівник: к. ф.-м.н., доц. Парфьонова Т.О.
 • 3 місце – магістерська робота Шаманського В’ячеслава на тему «Програмна реалізація та дослідження методів розв’язування комбінаторних транспортних задач»; керівник: к. ф.-м.н., доц. Парфьонова Т.О.

Найкращою серед дипломних робіт спеціалістів спеціальності «Соціальна інформатики» визнали:

 • 1 місце – дипломну робота Ворони Максима на тему «Розробка сайту організації «ФОП Білоусов»»; керівник: к. ф.-м. н. Чілікіна Т.В.

Переможцями конкурсу серед випускових робіт бакалаврів напрямку підготовки «Інформатики» стали:

 • 1 місце – бакалаврська робота Педоренка Сергія на тему «Розробка тренажера для дистанційного курсу «Архітектура обчислювальних систем» з теми «Архітектура персонального комп’ютера: основні складові елементи»; керівник: к. ф.-м. н. Ольховський Д.М.
 • 2 місце – бакалаврська робота Марченка Дмитра на тему «Алгоритмізація та програмна реалізація тренажера з теми «Дослідження та збіжність числових рядів» дистанційного навчального курсу «Математичний аналіз»; керівник: к. ф.-м. н. Чілікіна Т.В.

Представлені дипломні роботи рекомендовані до участі у Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт випускників вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.

Вітаємо з перемогою!

вітаємо!, досягнення, спорт Прокоментуй!

Вітаємо збірну Полтавського університету економіки і торгівлі з футболу та її гравця, воротаря збірної, студента спеціальності «Соціальна інформатика», Олександра Потерайла, з призовим ІІ місцем у змаганнях «Спорт для всіх – у кожному гуртожитку» серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, що відбулись у м. Полтава 26-29 жовтня 2015 р.

Тренер команди – старший викладач кафедри фізичного виховання Крафт Володимир Андрійович.

Півтисячі праць Ємця О.О.!

вітаємо!, досягнення, життя кафедри, наука Прокоментуй!

 
     Цими днями кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики відзначає знакову подію в науково-педагогічній діяльності завідувача кафедрою, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича: вийшла його 500-а публікація (серед яких 450 наукових та 50 методичних праць)!

     Колосальний науковий здобуток – півтисячі наукових на науково-методичних публікацій – ще раз підкреслює значну, кропітку та плідну роботу науковця і є унікальним в інформаційно-кіберничній галузі Полтавщини та України в цілому! Серед праць – 12 монографій, велика кількість навчальних посібників.

     Олег Олексійович має знану на теренах України та за її межами наукову школу. Під його керівництвом 12 аспірантів захистили кандидатські дисертації в галузях «01.05.01 – Теоретичні основі інформатика та кібернетики» та «01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи»; 3 здобувачів – планують захист.

Д. ф.-м .н., проф. Ємець Олег Олексійович під час лекції

Д. ф.-м .н., проф. Ємець Олег Олексійович під час лекції

 
     Сьогодні учні Олега Олексійовича працюють в багатьох вищих навчальних закладах, сприяючи становленню та розвитку інформаційних технологій на Полтавщині, формують глибокі теоретичні та практичні знання майбутніх фахівців та очолюють відділи відповідного профілю: зокрема, керує кафедрою Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка Станіслав Іванович Недобачій; очолює кафедру Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка Тетяна Миколаївна Барболіна; Олена Володимирівна Ольховська управляє сектором розробки електронних засобів навчання ПУЕТ. Оксана Сергіївна Пічугіна проходить стажування у вищому навчальному закладі Канади.

Наукова школа завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича

Наукова школа завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича

 
     Наукові здобутки та високий творчий потенціал Олега Олексійовича сприяли відкриттю в Полтавському університеті економіки і торгівлі постійно діючої аспірантури зі спеціальності «01.05.01 – Теоретичні основі інформатики та кібернетики», яка є єдиною з цієї спеціальності на Лівобережній Україні (крім Дніпропетровська)!
     За роки існування аспірантури ПУЕТ в ній пройшли навчання та успішно захистились багато науковців інформаційної галузі, зокрема, Устьян Н. Ю. (2009 р.), Ємець Ол-ра О. (2009 р.), Парфьонова Т. О. (2010 р.), Чілікіна Т. В. (2012 р.), Ольховський Д. М. (2012 р.), Олексійчук Ю. Ф. (2014 р.) тощо, що посприяло зміцненню кадрового потенціалу Полтавського університету економіки і торгівлі.
     Навчання в аспірантурі та захист кандидатської дисертації сприяє професійному вдосконаленню та кар’єрному зростанню в професійній діяльності та в сфері освіти.
     За свідченнями к.ф.-м.н., колишньої аспірантки кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, Устьян Наталії Юріївни, яка наразі працює програмістом в провідній київській українсько-датській компанії, половина інженерів-програмістів компанії мають ступінь кандидата наук.
     Вітаємо Олега Олексійовича з досягнутим рубежем!
     Запрошуємо випускників на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності «01.05.01 – Теоретичні основи інформатики та кібернетики»!

Нові посібники: «Комп’ютерна графіка» та «Основи Інтернет»

досягнення, життя кафедри Прокоментуй!

 
     У 2013-2014 навчальному році у видавництві Полтавського університету економіки та торгівлі вийшли навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки «Комп’ютерна графіка», «Основи Інтернет». Автори: професор кафедри економічної кібернетики ПУЕТ, к. ф.-м. н., доц. Ємець Єлизавета Михайлівна, доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, к. ф.-м. н., доц. Ємець Олександрою Олегівною; редактор посібника «Основи Інтернет» – завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, д. ф.-м. н., проф. Ємець Олег Олексійович.

     Посібники розраховані на фахівців, студентів, які вивчають Інтернет-технології, навчаються створювати сайти, працюють з фотографіями та графічними матеріалами або створюють дизайни сайтів.

Змагання з пляжного волейболу

досягнення, університет Прокоментуй!

 
     Вітаємо збірну команду ПУЕТ з пляжного волейболу та учасника збірної, випускника спеціальності «Соціально інформатика» 2014 р. Олексія Чечеля, з ІІ місцем в XII універсіаді Полтавщині серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів. Тренер – старший викладач кафедри фізичного виховання В.А. Крафт.

Команда ПУЕТ – призер обласного туру студентської олімпіади з програмування

вітаємо!, досягнення, олімпіади Прокоментуй!

      12-14 вересня 2014 р. в Хмельницькому національному університеті пройшов ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з командного програмування серед вищих навчальних закладів Центрального регіону України. Олімпіада одночасно відповідає чвертьфіналу всесвітньої першості з командного програмування (International Collegiate Programming Contest).
      Участь в ІІ-ому турі прийняла й команда Полтавського університету економіки і торгівлі «PUET» у складі студентів 4-ого курсу напрямку «Інформатика» Дмитра Марченка, Сергія Педоренка, Олександра Потерайла, Володимира Цюрюпи, як команда переможець І-ого обласного туру в категорії «Економічні вищі навчальні заклади Центрального регіону України». Тренер команди – к.ф.-м.н., доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, провідний інженер-програміст сектору розробки електронних засобів навчання, Дмитро Миколайович Ольховський.
      Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування є творчим змаганням з теоретичної та практичної підготовки студентів у мистецтві комп’ютерної алгоритмізації та створення ефективних програм, що реалізують обрані алгоритми.
      Мета олімпіади – активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів та реалізація їх творчих здібностей, підвищення якості підготовки фахівців, а також виявлення та відбір обдарованої студентської молоді для участі у командній студентській Першості світу з програмування АСМ/ICPC (Association for Computing Machinery/International Collegiate Programming Contest).

Під час прогулянки містом

Під час прогулянки містом


Під час прогулянки містом

Під час прогулянки містом

Вітаємо з перемогою!

вітаємо!, досягнення, життя кафедри Прокоментуй!
   Вітаємо збірну команду з футболу Полтавського університету економіки та торгівлі та студента групи І-31 Потерайла Олександра, який є учасником команди, з перемогою у ІV Спортивних іграх Полтавщини серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
   Команда ПУЕТ виборола І місце!
   Тренер команди – старший викладач кафедри фізичного виховання Крафт В. А.
  Перемога команди є свідченням того, що Полтавський університет економіки і торгівлі створив гарні умови для фізичного розвитку молоді.
  В університеті діє спортивний клуб «Олімп» з сучасної матеріально-технічною базою: створені нові фітнес-студії, тренажерні зали для жінок та чоловіків, придбані нові силові та кардіо-тренажери, тенісні столи та більярд. Для послуг студентів сучасне футбольне поле (на свіжому повітрі) зі штучним покриттям.
   Для студентів працюють секції майже з усіх видів спорту: футболу, легкої та важкої атлетики, волейболу, баскетболу, плавання, настільного тенісу, гандболу, боксу, боротьби, спортивного танцю.
   Зі спортивною базою університету можна ознайомитися на днях відкритих дверей або переглянути фотографії за посиланням.

Вітаємо викладачів кафедри!

вітаємо!, досягнення, життя кафедри Прокоментуй!

     Згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1348 від 30.11.2012 викладачам кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики к. ф.-м. н. Ємець Олександрі Олегівні, к. ф.-м. н. Парфьоновій Тетяні Олександрівні, к. ф.-м. н. Черненко Оксані Олексіївні присвоєно вчене звання доцента!

     Щиро вітаємо викладачів!

Викладачі кафедри (зліва на право): Парфьонова Т.О., Ємець Ол-ра О., Черненко О.О.
Викладачі кафедри (зліва на право): Парфьонова Т.О., Ємець Ол-ра О., Черненко О.О.
Сайт засновано на Wordpress & N.Design Studio theme. [kernel: 0.450 | 43]
Записи в RSS Коментарі в RSS Увійти