Вітаємо Вас на сайті кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі
Запрошуємо Вас прийняти участь у VII Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інформатика та системні науки", яка відбудеться 10-12 березня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Детальніше.

Результати І-го туру Конкурсу «Завтра.UA»

вітаємо!, досягнення, життя кафедри Прокоментуй!


 

29 січня 2016 р. завершився І тур Стипендіальної програми "Завтра.UA" Фонду Віктора Пінчука.

Заявки на участь в конкурсі подали 874 студента з 101 ВНЗ України. Полтавський університет економіки і торгівлі подав на розгляд 13 робіт.

До ІІ-ого туру потрапили 780 конкурсантів, які в рейтинговій таблиці отримали перші 780 позицій.

За результати оцінювання конкурсна робота студента 4-ого курсу напрямку «Інформатика» Собка Дениса набрала 27 балів з 30 можливих і посіла 105-115 позицію у рейтингу. Серед робіт студентів ПУЕТу робота Дениса зайняла 2-е місце!

Наразі роботу Дениса чекає ІІ тур, який передбачає розгляд конкурсної роботи фаховими експертами.

Щиро вітаємо Дениса та бажаємо подальших успіхів у конкурсі!

Участь в спецраді по захисту дисертацій К 17.051.06

наука Прокоментуй!


 

4-5 лютого 2016 р. в Запорізькому національному університеті відбулися засідання спеціалізованої вченої ради К 17.051.06, яка приймає до розгляду та проводить захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальностей 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла».

Участь у роботі засідання в якості члена спецради прийняв завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д.ф.-м.н., проф. Ємець Олег Олексійович.

Під час засідань пройшов захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук:

 1. Полюги Світлани Ігорівни «Фрагментарні оптимізаційні моделі в задачах покриття графів типовими підграфами», науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Козін І.В.;
 2. Юрєчка Василя Зіновійовича «Напружено-деформований стан пористих еластомерних матеріалів в умовах нелінійного деформування», науковий керівник: к.т.н., доц. Гребенюк С.М.;
 3. Грабко Олени Валеріївни «Розв’язування статичних контактних задач теорії пружності з урахуванням шорсткості поверхонь взаємодіючих тіл», науковий керівник: к.т.н., доц., Александров О. І.;
 4. Кудіна Олексія Володимировича «Напружено-деформований стан і стійкість тришарових пластин та оболонок з нелінійно-пружним заповнювачем», науковий керівник: д.ф.-м. н., с.н.с. Тамуров Ю. М.

Участь представника ПУЕТ в спецраді Запорізького національного університету свідчить про високий рівень наукових досліджень з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, до яких з 2016 року Міністерство освіти і науки України віднесло і спеціальність «01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи»!

Студенти-іноземці освоюють ІТ-фах в ПУЕТ

життя кафедри, навчання, університет Прокоментуй!

В 2015-16 навчальному році Полтавський університет економіки і торгівлі прийняв на навчання більше 300 іноземних студентів з 18 країн світу: Азербайджану, Анголи, Бангладеш, Вірменії, Гамбії, Грузії, Зімбабве, Індії, Ірану, Китаю, Намібії, Нігерії, Пакистану, Росії, Сьєрра-Леоне, Танзанії, Туркменістану, Узбекистану.

Спеціальність «Інформатика», магістратура «Соціальна інформатика» входить до четвірки найбільш популярних серед іноземців ПУЕТ спеціальностей.

І наразі на всіх курсах спеціальності навчаються студенти з Азербайджану, Нігерії та Сьєрра-Леоне.

 


Після здачі державного іспиту

У зв’язку з цим для російськомовних студентів з Азербайджану викладачами кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ розробляються навчальні матеріали на російській мові: опорні конспекти лекцій, лабораторні роботи, методичні вказівки по виконанню курсових проектів та випускових робіт; створюються дистанційні курси.

 


Студент 4-го курсу напрямку «Інформатика» Орхан Газанфарлі

 


ІТ-студенти Андро Чверткіні та Камран Шабанов під час вручення дипломів бакалаврів

Така ж вагома робота відбувається для забезпечення навчання для англомовних студентів з Нігерії та Сьєрра-Леоне. Крім того англомовні студенти забезпечуються додатковими консультаціями в парі з перекладачами.

 


Після вручення дипломів бакалаврів з «Інформатики» (2015 р.)

А для групи магістрів СІ-51а, навчання яких відбувається виключно англійською мовою, забезпечується синхронний переклад під час лекцій, практичних та консультацій. Синхронний переклад забезпечують викладачі англійської мови з кафедри ділової іноземної мови та кафедри української та іноземних мов.

Виконання курсових проектів з фаху та дипломних робіт для англомовних магістрів проходить у формі групових консультацій разом з викладачем та перекладачем.

 


Під час Тижня Інформатики

Наразі всі ІТ-студенти успішно здають зимову сесію!

Сертифікація Microsoft «Programming in C#»

вітаємо!, досягнення Прокоментуй!

Вітаємо випускника спеціальності «Соціальна інформатика» Самовика Сергія, який закінчив навчання в ПУЕТ півтора року назад, з отриманням сертифікату Microsoft «Programming in C# Specialist» (спеціаліст з програмування мовою C#).

 


Самовик Сергій (другий справа у першому ряду)

 

Сертифікація Microsoft (Microsoft Certified Professional або MCP) слугує для підтвердження технічних навичок ІТ-спеціалістів і розробників за допомогою визнаних в галузі, ретельно складених іспитів.

При успішній здачі іспиту надається сертифікат Microsoft, що надає ряд переваг – стає значно простіше пройти співбесіду, отримати нову роботу, перейти на наступні кар’єрну ступінь, підвищується заробітна плата.

Слід відзначити, що студенти напрямку «Інформатика» та спеціальності «Соціальна інформатика» Полтавського університету економіки і торгівлі мають всі можливості для успішного засвоєння мови програмування C#.  Оскільки, вивчення мови C# відбувається під час дисциплін:

 • «Програмування»,
 • при виконанні курсового проекту з дисципліни «Програмування»,
 • «Платформи корпоративних інформаційних систем»,
 • «Обчислювальні методи»,

а також (за вибором студента)  в рамках дисциплін:

 • «Проектування програмних систем»,
 • «Інтелектуальні інформаційні системи»,
 • «Аналіз даних і прикладні пакети статистичної обробки»,
 • «Комп’ютерний аналіз статистичних даних»,
 • «Моделювання економічних, екологічних і соціальних процесів»,
 • навчальної практики з програмування,
 • при виконанні курсових проектів,
 • кваліфікаційних випускових робіт.

Сергій використав всі переваги, надані ІТ-студентам університетом: успішно навчався та неодноразово отримував стипендії для талановитих студентів ПУЕТ (зокрема, стипендії Вченої ради та ректорську стипендію); працював у секторі дистанційної освіти ПУЕТ.

А після завершення навчання влаштувався C#-дівелепором до ARVO Software Ltd – підприємства, що займається розробкою та підтримкою програмного забезпечення.

 


Джерело: http://www.arvosoftware.com/Pages/team.aspx

 

Щиро вітаємо Сергія, бажаємо подальших професійних успіхів!

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки»

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!

10-12 березня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН-2016).
Тематичні напрями конференції:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, прикладної математики, системного аналізу.

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (ІСН-2016) (134.0 KiB)

Загрузить:

  Інформационный лист на русском языке (ИСН-2016) (114.5 KiB)

Download:

  The information bulletin (ISS-2016) (125.0 KiB)

Конкурс дипломних робіт

досягнення, життя кафедри Прокоментуй!

Традиційно в листопаді в Полтавському університеті економіки і торгівлі проводять конкурс дипломних робіт студентів.

Переможцями конкурсу серед дипломних робіт магістрів спеціальності «Соціальна інформатики» стали:

 • 1 місце – магістерська робота Макаренко Яни на тему «Розробка програмного забезпечення тренажера з теми «Метод Мінті» дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій»; керівник: д. ф.-м. н., проф. Ємець О.О.
 • 2 місце – магістерська робота Спінжар Вікторії на тему «Тренажер з теми «Формули повної ймовірності та Байєса» дистанційного навчального курсу «Теорія ймовірностей і математично статистика» та його програмне забезпечення»; керівник: к. ф.-м.н., доц. Парфьонова Т.О.
 • 3 місце – магістерська робота Шаманського В’ячеслава на тему «Програмна реалізація та дослідження методів розв’язування комбінаторних транспортних задач»; керівник: к. ф.-м.н., доц. Парфьонова Т.О.

Найкращою серед дипломних робіт спеціалістів спеціальності «Соціальна інформатики» визнали:

 • 1 місце – дипломну робота Ворони Максима на тему «Розробка сайту організації «ФОП Білоусов»»; керівник: к. ф.-м. н. Чілікіна Т.В.

Переможцями конкурсу серед випускових робіт бакалаврів напрямку підготовки «Інформатики» стали:

 • 1 місце – бакалаврська робота Педоренка Сергія на тему «Розробка тренажера для дистанційного курсу «Архітектура обчислювальних систем» з теми «Архітектура персонального комп’ютера: основні складові елементи»; керівник: к. ф.-м. н. Ольховський Д.М.
 • 2 місце – бакалаврська робота Марченка Дмитра на тему «Алгоритмізація та програмна реалізація тренажера з теми «Дослідження та збіжність числових рядів» дистанційного навчального курсу «Математичний аналіз»; керівник: к. ф.-м. н. Чілікіна Т.В.

Представлені дипломні роботи рекомендовані до участі у Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт випускників вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.

Вітаємо з перемогою!

вітаємо!, досягнення, спорт Прокоментуй!

Вітаємо збірну Полтавського університету економіки і торгівлі з футболу та її гравця, воротаря збірної, студента спеціальності «Соціальна інформатика», Олександра Потерайла, з призовим ІІ місцем у змаганнях «Спорт для всіх – у кожному гуртожитку» серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, що відбулись у м. Полтава 26-29 жовтня 2015 р.

Тренер команди – старший викладач кафедри фізичного виховання Крафт Володимир Андрійович.

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки»

ISS (ІСН), конференції Прокоментуй!

      19-21 березня 2015 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться VІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформатика та системні науки” (ІСН-2015).

Тематичні напрями конференції:

 1. Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 2. Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 3. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 4. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 5. Інформатизація та кооперація.
 6. Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики, системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (ІСН-2015) (133.0 KiB)

Загрузить:

  Інформационный лист на русском языке (ИСН-2015) (113.5 KiB)

Download:

  The information bulletin (ISS-2015) (120.5 KiB)

Чемпіонат з інформатики для школярів

Без рубрики Прокоментуй!

      За рішенням Обласного управління освіти ПУЕТ разом з Полтавським обласним інститутом післядипломної освіти вчителів проводить для школярів 2-й обласний чемпіонат «Сучасна інформатика – успішне майбутнє».
 
      Заочний інтернет-тур 11-15 листопада, очний – 29 листопада. Школярі 5-11 класів зможуть продемонструвати свої знання і вміння з інформатики. А приїхавши в ПУЕТ на очний тур, вони своїми очима зможуть побачити провідний центр України з підготовки фахівців, що спроможні застосовувати інформаційні технології в багатьох сферах (ІТ–галузь, економіка, соціальна проблематика тощо).
 
      Успішне майбутнє має одним з наріжних каменів сучасну освіту з інформатики.
 
      Крокуймо разом в майбутнє інформаційної України.
 
      Додаткова інформація на офіційному сайті чемпіонату.

Півтисячі праць Ємця О.О.!

вітаємо!, досягнення, життя кафедри, наука Прокоментуй!

 
     Цими днями кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики відзначає знакову подію в науково-педагогічній діяльності завідувача кафедрою, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича: вийшла його 500-а публікація (серед яких 450 наукових та 50 методичних праць)!

     El calentador de gas necesita de mantenimiento regular, sin embargo, con el paso del tiempo, aunque esté bien cuidado, llega a presentar problemas en algunos casos. Arreglamos calentadores Reparamos cualquier calentador cambiamos quemadores de calentador. Deja de pensarlo y llámanos, somos la mejor opción en asistencia técnica para la reparación de calentadores en tu hogar.

     Олег Олексійович має знану на теренах України та за її межами наукову школу. Під його керівництвом 12 аспірантів захистили кандидатські дисертації в галузях «01.05.01 – Теоретичні основі інформатика та кібернетики» та «01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи»; 3 здобувачів – планують захист.

Д. ф.-м .н., проф. Ємець Олег Олексійович під час лекції

Д. ф.-м .н., проф. Ємець Олег Олексійович під час лекції

 
     Сьогодні учні Олега Олексійовича працюють в багатьох вищих навчальних закладах, сприяючи становленню та розвитку інформаційних технологій на Полтавщині, формують глибокі теоретичні та практичні знання майбутніх фахівців та очолюють відділи відповідного профілю: зокрема, керує кафедрою Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка Станіслав Іванович Недобачій; очолює кафедру Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка Тетяна Миколаївна Барболіна; Олена Володимирівна Ольховська управляє сектором розробки електронних засобів навчання ПУЕТ. Оксана Сергіївна Пічугіна проходить стажування у вищому навчальному закладі Канади.

Наукова школа завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича

Наукова школа завідувача кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д. ф.-м. н., проф. Ємця Олега Олексійовича

 
     Наукові здобутки та високий творчий потенціал Олега Олексійовича сприяли відкриттю в Полтавському університеті економіки і торгівлі постійно діючої аспірантури зі спеціальності «01.05.01 – Теоретичні основі інформатики та кібернетики», яка є єдиною з цієї спеціальності на Лівобережній Україні (крім Дніпропетровська)!
     За роки існування аспірантури ПУЕТ в ній пройшли навчання та успішно захистились багато науковців інформаційної галузі, зокрема, Устьян Н. Ю. (2009 р.), Ємець Ол-ра О. (2009 р.), Парфьонова Т. О. (2010 р.), Чілікіна Т. В. (2012 р.), Ольховський Д. М. (2012 р.), Олексійчук Ю. Ф. (2014 р.) тощо, що посприяло зміцненню кадрового потенціалу Полтавського університету економіки і торгівлі.
     Навчання в аспірантурі та захист кандидатської дисертації сприяє професійному вдосконаленню та кар’єрному зростанню в професійній діяльності та в сфері освіти.
     За свідченнями к.ф.-м.н., колишньої аспірантки кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, Устьян Наталії Юріївни, яка наразі працює програмістом в провідній київській українсько-датській компанії, половина інженерів-програмістів компанії мають ступінь кандидата наук.
     Вітаємо Олега Олексійовича з досягнутим рубежем!
     Запрошуємо випускників на навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності «01.05.01 – Теоретичні основи інформатики та кібернетики»!

Сайт засновано на Wordpress & N.Design Studio theme. [kernel: 0.339 | 46]
Записи в RSS Коментарі в RSS Увійти