Професійне спрямування та місця роботи спеціаліста
      Спеціалісти з інформатики призначені для професійної роботи переважно на підприємствах, установах та організаціях сфери економічної, фінансової, виробничої, торгівельної, оборонної, освітянської, дослідницької діяльностей різних форм власності та типів господарювання в різних галузях промислового виробництва, торгівлі, в банківсько-фінансовій системі.
 
     Спеціаліст за спеціальністю «соціальна інформатика» здатний виконувати такі професійні роботи:

Код професійної роботи Професійні назви робіт
ДК-003-95 ОКП ДТР
2121.2 23452 Математик
2121.2   Математик-аналітик з дослідження операцій
2122.2   Фахівець-статистик
2131.2   Адміністратор бази даних
2131.2   Адміністратор даних
2131.2   Адміністратор доступу
2131.2   Адміністратор доступу (груповий)
2131.2   Адміністратор задач
2131.2   Адміністратор системи
2131.2   Аналітик комп’ютерного банку даних
2131.2   Аналітик комп’ютерних систем
2131.2   Аналітик з комп’ютерних комунікацій
2131.2   Інженер з автоматизованих систем управління виробництвом
2131.2 22238 Інженер з комп’ютерних систем
2131.2   Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
2132.2 22481 Інженер-програміст
2132.2   Програміст прикладний
2132.2   Програміст системний
2139.2   Інженер із застосування комп’ютерів
2432.2 22336 Інженер з науково-технічної інформації

 
     Підприємства, установи та організації забезпечують необхідні умови для праці спеціалістів з інформатики відповідно до здобутих ними в Полтавському університеті споживчої кооперації України спеціальністю та кваліфікацією. На період виробничої адаптації (не більше трьох місяців) керівник підприємства (установи, організації) повинен забезпечити проходження випускником стажування на відповідній посаді під керівництвом досвідченого фахівця.

Професійне спрямування та місця роботи магістра
      Магістри за спеціальністю соціальна інформатика призначені для професійної роботи в наукових, науково-дослідних та вищих навчальних закладах 3-го та 4-го рівня акредитації різних форм власності та типів діяльності. Вони можуть також займати посади та виконувати професійну роботу на підприємствах, установах та організаціях сфери економічної, фінансової, виробничої, торгівельної, оборонної, освітянської, дослідницької
діяльностей в різних галузях промислового виробництва, торгівлі, в банківсько-фінансовій системі тощо.
 
     Магістр за спеціальністю «соціальна інформатика» здатний виконувати такі професійні роботи:

Код професійної роботи Професійні назви робіт
ДК-003-95 ОКП ДТР
2121.2 23452 Математик
2121.2   Математик-аналітик з дослідження операцій
2122.2   Фахівець-статистик
2131.2   Адміністратор бази даних
2131.2   Адміністратор даних
2131.2   Адміністратор доступу
2131.2   Адміністратор доступу (груповий)
2131.2   Адміністратор задач
2131.2   Адміністратор системи
2131.2   Аналітик комп’ютерного банку даних
2131.2   Аналітик комп’ютерних систем
2131.2   Аналітик з комп’ютерних комунікацій
2131.2   Інженер з автоматизованих систем управління виробництвом
2131.2 22238 Інженер з комп’ютерних систем
2131.2   Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
2132.2 22481 Інженер-програміст
2132.2   Програміст прикладний
2132.2   Програміст системний
2139.2   Інженер із застосування комп’ютерів
2121.1 23667 Науковий співробітник (математика)
2122.1 23667 Науковий співробітник (статистика)
2131.1 23667 Науковий співробітник (обчислювальні системи)
2131.1 23667 Науковий співробітник (програмування)
2132.1 23667 Науковий співробітник (область обчислень)
2310.2 20199 Асистент
2310.2   Викладач вищого навчального закладу
2432.2 22336 Інженер з науково-технічної інформації

 
     Підприємства, установи та організації забезпечують необхідні умови для праці магістрів з соціальної інформатики відповідно до здобутих ними в Полтавському університеті споживчої кооперації України спеціальністю та кваліфікацією. На період виробничої адаптації (не більше трьох місяців) керівник підприємства (установи, організації) повинен забезпечити проходження випускником стажування на відповідній посаді під керівництвом досвідченого фахівця.