Список студентів напрямку «Інформатика» та «Соціальна інформатика», які пишуть наукові роботи на щорічний вузівський конкурс 2008-2009 р.


2-й курс (по дисципліні «Інформатика»):

 1. Мірошніченко Артем (група І-21), тема наукової роботи “Перетворення математичного виразу з текстового вигляду в числовий та його обчислення” (науковий керівник ? аспірант Ольховський Д.М.)
 2. Одарущенко Валентина (група І-22), тема наукової роботи “Обчислення інтегралів із заданою точністю” (науковий керівник ? асистент Тур О.В.)

3-й курс (по дисципліні «Функціональний аналіз»):

 1. Антонець Олег (група СІ-31), тема наукової роботи “Функціональний аналіз в прикладах і задачах” (науковий керівник ? доц., канд. фіз.-мат. наук. Валуйська О. О.)

4-й курс (по дисципліні «Методи оптимізації та дослідження операцій»):

 1. Ларіонов Олег (група СІ-41), тема наукової роботи “Моделювання та розробка програмних засобів оптимізації перевезень сільськогосподарської продукції” (науковий керівник ? професор, доктор фіз.-мат. наук. Ємець О. О.)
 2. Павленко Вадим (група СІ- 41), тема наукової роботи “Створення програми, для розв’язування задачі щодо оптимізації щоденного раціону людини” (науковий керівник ? професор, доктор фіз.-мат. наук. Ємець О. О.)
 3. Петров Олександр (група СІ-42), тема наукової роботи “Оптимізація виробництва кабелю” (науковий керівник ? професор, доктор фіз.-мат. наук. Ємець О. О.)

5-й курс (за темами бакалаврських робіт):

 1. Передера Тетяна (група СІ-51), тема наукової роботи “Моделювання, алгоритмізація та програмування комбінаторних транспортних задач” (науковий керівник ? професор, доктор фіз.-мат. наук. Ємець О. О.)
 2. Трофименко Олена (група СІ-51), тема наукової роботи “Моделювання та розробка програмного забезпечення в ігрових задачах комбінаторного типу” (науковий керівник ? професор, доктор фіз.-мат. наук. Ємець О. О.)
 3. Смірнова Марина (група СІ-51), тема наукової роботи “Транспортні задачі та їх розв’язування угорським методом” (науковий керівник ? доц., канд. фіз.-мат. наук. Валуйська О. О.)
 4. Шолуха Марина (група СІ-51), тема наукової роботи “Моделювання та створення алгоритмів та програмування комбінаторних оптимізаційних задач на нечітких множинах” (науковий керівник ? професор, доктор фіз.-мат. наук. Ємець О. О.)
 5. Кодацька Вікторія (група СІ-52), тема наукової роботи “Системна модель оптимізації роботи підрозділів ЗАТ “Полтавпиво” та програмне забезпечення її розв’язання ” (науковий керівник ? доц., канд. фіз.-мат. наук. Романова Н.Г.)
 6. Рисаков Григорій (група СІ-52), тема наукової роботи “Системна модель оптимізації роботи цеху телебачення ОДЕРК “Лтава” та її програмна реалізація” (науковий керівник ? доц., канд. фіз.-мат. наук. Романова Н. Г. )
 7. Моргун Максим (група СІ-53), тема наукової роботи “Розробка та програмна реалізація сайту школи №21 м. Полтава” (науковий керівник ? професор, доктор фіз.-мат. наук. Ємець О. О.)
 8. Нарейко Тетяна (група СІ-53), тема наукової роботи “Комп’ютерне дослідження основних операцій та властивостей нечітких множин” (науковий керівник ? доц., канд. фіз.-мат. наук. Роскладка А. А. )
 9. Тарасенко Ігор (група СІ-53), тема наукової роботи “Розробка та програмна реалізація сайту школи №17 м. Полтава” (науковий керівник ? професор, доктор фіз.-мат. наук. Ємець О. О.)
 10. Червонюк Андрій (група СІ-53), тема наукової роботи “Розробка тестової програми для перевірки знань студентів з дисципліни “Системний аналіз”” (науковий керівник ? ст. викл. Чілікіна Т. В.)