Колектив кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики (завідувач кафедри  Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки 2009 року, доктор фізико-математичних наук, професор Ємець Олег Олексійович) Полтавського університету економіки і торгівлі (раніше Полтавський університет споживчої кооперації)  може надати консультативну (теоретичну та практичну) допомогу по розв’язуванню наступних проблем  для установ та організацій різних сфер діяльності:

 • інформатизація та програмне забезпечення різноманітних складних процесів (створення та використання баз даних, ведення бухгалтерського обліку, складання розкладів);
 • розробка програмних засобів для систем комп’ютерного аналізу, тестування і  діагностики в економічній, технічній, медичній та інших галузях;
 • створення та модифікація Internet-сайтів; професійне використання комп’ютерної графіки та web-дизайн;
 • побудова глобальних і локальних математичних моделей інформаційних процесів, а також математичних методів їхнього дослідження та здійснення ними оптимального управління;
 • моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів, їх дослідження сучасними методами оптимізації та розв’язування;
 • рекомендації по оптимізації виробничих процесів та бізнес-проектів;
 • розробка, супровід і використання систем підтримки прийняття рішень у великих соціально-економічних системах; прикладних програмних продуктів;
 • розробка програмних інтерфейсів прикладних програм;
 • встановлення та налагодження системних та прикладних програмних продуктів;
 • проектування та налаштування комп’ютерних мереж;
 • розробка програм дистанційного навчання;
 • розробка комплексів навчаючих та перевіряючих тестових програм та тестів;
 • системний аналіз складних явищ, процесів, об’єктів, систем;
 • аналітичне планування в різних галузях розвитку складних об’єктів, систем, процесів, явищ.

      За детальною інформацією звертайтеся:  тел. (0532) 509-204,

      e-mail: contacts@informatics.org.ua, yemetsli@mail.ru.