Вітаємо Вас на сайті кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі
Запрошуємо Вас прийняти участь у VII Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інформатика та системні науки", яка відбудеться 10-12 березня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Детальніше.

Робота вченої спеціалізованої ради К.64.052.07

життя кафедри, наука Прокоментуй!
      9-10 квітня 2012 року у Харківському національному університеті радіоелектроніки відбулися засідання вченої спеціалізованої ради К.64.052.07, до складу якої входить і завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д.ф.-м.н., проф., Ємець Олег Олексійович.
      Під час засідань відбувався захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидатів фізико-математичних наук Балакірєвої О.Г. (тема дисертації – «Стабілізація вікового складу популяції в рамках неоднорідної моделі Леслі»), Петрової А.Ю. (тема дисертації – «Спектральні зображення векторних нестаціонарних випадкових процесів та послідовностей та їх моделювання за спектром») та Шувалової Ю.С. (тема дисертації – «Розв’язність та чисельна реалізація систем граничних інтегральних рівнянь у задачах коливань тонких пружних пластин»).

Вітаємо з захистом дисертації!

вітаємо!, досягнення, наука Прокоментуй!
Квіти     Від всього серця вітаємо старшого викладача кафедри Чілікіну Тетяну Василівну з успішним захистом кандидатської дисертації й присвоєнням їй ступеня кандидата фізико-математичних наук!

     Щиро раді за успішний фінал кропіткої, трудомісткої роботи. Бажаємо подальших успіхів у дослідженнях, здоров’я, невичерпної енергії й усього самого найкращого!

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки»

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!
      1-3 березня 2012 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшла ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика та системні науки» (ІСН-2012). Конференція викликала значний інтерес в наукових і педагогічних колах, про це свідчить кількість учасників:
      – 38 вищих та середніх навчальних закладів, науково-дослідних організацій та інших закладів України і Білорусі;
      – 136 учасників з 15 міст України та Білорусії, серед них академік НАН України М. З. Згуровський; член-кореспондент НАН України Ю.Г. Стоян; 19 докторів наук, 45 кандидатів; 9 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки. Серед учасників 13 аспірантів, 38 студентів. Усього – 96 доповідей.

 

Ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, д.і.н., проф. Нестуля Олексій Олексійович відкриває конференцію
Ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, д.і.н., проф. Нестуля Олексій Олексійович відкриває конференцію

 

Пленарне засідання
Пленарне засідання

 

В президії члени програмного комітету: (зліва направо) д.ф.-м.н., проф. Литвин О.М.; д.т.н., проф. Куценко О.С.; д.ф.-м.н. Донець Г.П.; д.ф.-м.н., проф. Ємець О.О.
В президії члени програмного комітету: (зліва направо) д.ф.-м.н., проф. Литвин О.М.; д.т.н., проф. Куценко О.С.; д.ф.-м.н. Донець Г.П.; д.ф.-м.н., проф. Ємець О.О.

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук України

життя кафедри, наука, університет Прокоментуй!
     4-5 березня 2012 року відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України.
     Участь в роботі конкурсу прийняли і викладачі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі.
     Зокрема, доцент кафедри, к.ф.-м.н., Ємець Олександра Олегівна прийняла участь в якості члена журі в секції «Математика» в однойменній підсекції.
     Завідувач кафедри, професор, д.ф.-м.н., Ємець Олег Олексійович був головою журі секції «Інформатика». Захист робіт в даній секції проходив на базі Полтавського університету економіки і торгівлі.

 

Учасники секції «Інформатика»
Учасники секції «Інформатика»

 

Учасники секції «Інформатика»
Учасники секції «Інформатика»

 

Журі секції «Інформатика»
Журі секції «Інформатика»

 

Виступ одного з учасників секції «Інформатика»
Виступ одного з учасників секції «Інформатика»

Науковий доробок кафедри

досягнення, життя кафедри, наука Прокоментуй!
      В 2011 році науковцями кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики було опубліковано 4 монографії, з них одна в видана в видавництві «Наукова думка»:
 1. Ємець О.О. Ємець Ол-ра О. Розв’язування задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах: монографія – Полтава: ПУЕТ, 2011. – 239 с.
 2. Ємець О.О., Парфьонова Т.О. Транспортні задачі комбінаторного типу: властивості, розв’язування, узагальнення: монографія – Полтава: ПУЕТ, 2011. –174 с.
 3. Ємець О.О., Черненко О.О. Моделі евклідової комбінаторної оптимізації: монографія – Полтава: ПУЕТ, 2011. – 204 с.
 4. Емец О.А., Черненко О.А. Оптимизация дробно-линейных функций на размещениях – Киев: Наукова думка, 2011. – 154 с.

     За час існування кафедри (з травня 2004 р.) науковцями кафедри було видано 10 наукових монографій, п’ять з яких у видавництві «Наукова думка».

Монографія   Монографія
Монографія   Монографія

ІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Інформатика та системні науки – 2012″

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!
      1-3 березня 2012 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться ІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та системні науки" (ІСН -2012).

      Теоретичні напрями конференції:

 • Теоретичні основи інформатики і кібернетики.
 • Математичне моделювання і обчислювальні методи.
 • Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
 • Системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
 • Інформатизація та кооперація.
 • Сучасна проблематика підготовки фахівців з інформатики, прикладної математики,  системного аналізу та комп’ютерних інформаційних технологій.

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (ІСН-2012) (98.0 KiB)

Загрузить:

  Информационный лист на русском языке (ИСН-2012) (85.0 KiB)

Українська Федерація Інформатики

досягнення, життя кафедри, наука Прокоментуй!
      10 вересня 2011 р. на засіданні Генеральної Асамблеї Міжнародної Федерації з Обробки Інформації (International Federation for Information Processing, IFIP) в Празі Українську Федерацію Інформатики було прийнято до IFIP в якості повноправного члена.
      На цьому засіданні відбулася презентація Української Федерації Інформатики, повідомлення про її структуру, цілі та задачі, шляхи її подальшого розвитку.
      Українську Федерацію Інформатики очолює академік НАН України І.В. Сергієнко.

      Українська Федерація Інформатики працює в складі 8 комітетів, а саме:
            К1. Інформаційні технології обробки складних сигналів та штучний інтелект.
            К2. Комп’ютерні науки.
            К3. Інформаційні системи.
            К4. Інформаційні технології в освіті.
            К5. Математичне моделювання та його застосування в наукових дослідженнях.
            К6. Моделі та методи оптимізації.
            К7. Телекомунікації.
            К8. Теоретичні та практичні аспекти розробки програмного забезпечення.

      Очолити комітет К6 запропонували завідуючому кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, д.ф.-м.н., проф., Ємцю Олегу Олексійовичу.

      Комітет „Моделі та методи оптимізації” займається дослідженням таких питань як:
 • теоретичні основи оптимізації;
 • чисельні методи оптимізації;
 • комбінаторна та дискретна оптимізація;
 • оптимізація, наукові та прикладні аспекти застосування;
 • оптимізація в умовах невизначеності.

      Запрошуємо зацікавлених науковців до співпраці в комітеті К6.

Міжнародна молодіжна математична школа «Питання оптимізації обчислень» (ПОО-XXXVII)

життя кафедри, конференції, наука Прокоментуй!
      22-29 вересня 2011 року в Кацивелі пройшла Міжнародна молодіжна математична школа «Питання оптимізації обчислень» (ПОО-XXXVII).
      Доповідь на математичній школі на тему «Деякі властивості операцій суми та лінійного порядку для нечітких чисел з дискретним носієм» зробила к.ф.-м.н., доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, Ємець Олександра Олегівна. Доповіді також представили науковці кафедри: завідувач кафедри, д.ф.-м.н., проф. Ємець Олег Олексійович; асистент Ольховський Дмитро Миколайович, аспірантка Ольховська Олена Володимирівна.
      Крім доповідей в рамках математичної школи проводилися лекції з актуальних питань оптимізації обчислень провідними вченими України та зарубіжжя.

 

Виступає чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н, проф. Задірака Валерій Костянтинович.
Виступає чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н, проф. Задірака Валерій Костянтинович.

 

Виступ д.ф.-м.н., проф. Литвина Олега Миколайовича з лекцією на тему «Інтерлінація та інтерфлетація функцій: теорія та застосування».
Виступ д.ф.-м.н., проф. Литвина Олега Миколайовича з лекцією на тему «Інтерлінація та інтерфлетація функцій: теорія та застосування».

 

Виступ д.т.н., проф., академіка Академії Наук Вищої школи України Бейка Івана Васильовича з лекцією на тему «Сучасні проблеми математичного моделювання і оптимального керування».
Виступ д.т.н., проф., академіка Академії Наук Вищої школи України Бейка Івана Васильовича з лекцією на тему «Сучасні проблеми математичного моделювання і оптимального керування».

 

Виступ д.т.н., проф., академіка Української Академії Інформатики Гарбарчука Володимира Івановича з лекцією на тему «Методи багатокритеріальної оптимізації в конфліктних ситуаціях».
Виступ д.т.н., проф., академіка Української Академії Інформатики Гарбарчука Володимира Івановича з лекцією на тему «Методи багатокритеріальної оптимізації в конфліктних ситуаціях».

 

Виступ к.ф.-м.н., с.н.с. Стецюка Петра Івановича з лекцією на тему «Субградиентные методы с преобразованием пространства для минимизации овражных функций».
Виступ к.ф.-м.н., с.н.с. Стецюка Петра Івановича з лекцією на тему «Субградиентные методы с преобразованием пространства для минимизации овражных функций».

 

Виступ с.н.с., д.ф.-м.н. Семенової Наталія Володимирівни з лекцією на тему «Коректність векторних задач дискретної оптимізації».
Виступ с.н.с., д.ф.-м.н. Семенової Наталія Володимирівни з лекцією на тему «Коректність векторних задач дискретної оптимізації».

Міжнародне співробітництво

КОНеМ, досягнення, життя кафедри, наука Прокоментуй!
     Зі столиці Монголії – міста Улан-Батору надійшов договір, підписаний з боку ПУЕТ в рамках семінару «Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини», між Полтавським університетом економіки і торгівлі та Інститутом Математики Університету Науки та технології (Монголія, м. Улан-Батор).
     Цей договір визначає напрями співробітництва, формуючи міцний фундамент співпраці між університетами. Дія договору спрямована на укріплення зв’язків між університетами, створення взаємовигідних умов співробітництва. Довготермінова співпраця дозволить проводити обмін науковими здобутками, реалізовувати спільні наукові проекти, організовувати наукові та практичні конференції тощо.

Міжнародне співробітництво
Міжнародне співробітництво

18th East West Zittau Fuzzy Colloquium

життя кафедри, конференції, наука Прокоментуй!

      6-9 вересня 2011 року в Німеччині в місті Циттау в університеті прикладних наук Циттау відбувся 18th East West Zittau Fuzzy Colloquium, участь в якому прийняла доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі, к.ф.-м.н., Ємець Олександра Олегівна.
      Загалом, на колоквіум було запрошено близько 40 молодих науковців з 7 країн: Польщі, Росії, Словенії, Словаччини, Чехії, України, Німеччині. Мета колоквіуму – ознайомити науковців з головними проблемами та тенденціями в дослідженнях, пов’язаних з нечіткими множинами та нечіткої логікою. Колоквіум проходив у формі літньої школи – учасникам були прочитані лекції провідними вченими, а саме:
 1. Prof. Sokolov.
  National Aerospace University, Kharkiv, Ukraine.
  Chaos in Dynamical Systems.
 2. Prof. Ch.Ament
  Technical University Illmenau, Germany.
  System Analysis.
 3. Dr. A. Seeliger.
  University Applied SciencesZittau/Goerlitz, IPM, Germany.
  Image Processing and Machine Learning.
 4. Dr. R.Mikut.
  Karlsruhe Institute of Technology, Germany.
  Data Mining for Automation in Biology and Medical Engineering.
 5. Prof. R.Kruse, Dr. Ch. Moewes.
  University “Otto-von-Gericke”, Magdeburg, Germany.
  Temporal Data Mining.
 6. 6. Prof. Osmera.
  Brno Rechnical University, Czech Republic.
  Evolutionary Optimization of Controllers – Basic Principles.
      В рамках колоквіуму німецькій стороні було передано угоду про співробітництво з ПУЕТ.

 

Учасники колоквіуму. П`ята справа Ємець Олександра Олегівна.
Учасники колоквіуму. П`ята справа Ємець Олександра Олегівна.
Сайт засновано на Wordpress & N.Design Studio theme. [kernel: 0.142 | 45]
Записи в RSS Коментарі в RSS Увійти