Відповідно до постанови Кабінету міністрів “Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах” з метою проведення акредитаційної екпертизи підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.080204 “Соціальна інформатика” у Національному аерокосмічному університеті імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” Ємець Олег Олексійович, завідувач кафедри ММСІ, доктор фізико-математичних наук, професор, приймає участь у складі експертної комісії з 25.02.2010 р. по 27.02.2010 р.