Наукова робота студентів по кафедрі ММСІ за 2009-10 навч. р.

       В 33 студентській науковій конференції, яка відбулася  в квітні 2010 р., прийняли участь студенти з доповідями:

 1. Павленко Вадим Борисович. Програмна реалізація перетворення переставного многогранника в симплексну форму (СІ-51м, керівник – проф., д.ф.-м.н. Ємець О.О.).
 2. 2. Мовчан Ігор Анатолійович. Програмна реалізація методу околів, що звужуються, для задач комбінаторної оптимізації (СІ-51м, керівник – проф., д.ф.-м.н. Ємець О.О.).
 3. 3.Зінченко Ірина Володимирівна. Створення програмно-методичного комплексу для тестування з дисципліни „Системний аналіз” (СІ-51м, керівник – доц., к.ф.-м.н. Черненко О.О.).
 4. 4. Антонець Олег Миколайович.  Програмна реалізація алгоритму Кармаркара для задачі лінійного програмування (СІ-41, керівник – проф., д.ф.-м.н. Ємець О.О.).
 5. 5.Сливка Анатолій Володимирович. Система розподілення навантаження на кафедрі ВНЗ (СІ-41, керівник – проф., д.ф.-м.н. Ємець О.О.).
 6. 6.Бочкарьова Юлія Петрівна. Програмна реалізація наближених методів розв’язування задачі комівояжера (СІ-52, керівник – проф., д.ф.-м.н. Ємець О.О. ).
 7. 7.Костерін Ярослав Ігорович, Костеріна Оксана Олександрівна, Створення електронного навчального посібника та програмного забезпечення для перевірки  знань студентів з дисципліни «Офісні комп’ютерні технології»  (СІ-41, керівник – ст. викл. Чілікіна Т.В. ).
 8. 8.Нужний Павло Андрійович. Створення електронного навчального посібника з дисципліни „Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів” (СІ-53, керівник – доц., к.ф.-м.н. Черненко О.О.).
 9. 9.Дігтяр Артем Васильович. Моделі деяких типів задач стохастичного програмування та їх програмне забезпечення (керівник – доц., к.ф.-м.н. Романова Н.Г.).

 
       У Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інформатика та системні науки» », яка відбулася 18-20 березня 2010 р., прийняли участь студенти з доповідями:

 1. Антонець О.М.  Програмна реалізація алгоритму Кармаркара для задачі лінійного програмування  (СІ-41, керівник проф. Ємець О.О.)
 2. Власов Д.І. Створення електронного навчально-методичного посібника з дисципліни «Основи комп’ютерного дизайну» (СІ-51, керівник Ємець Є.М.)
 3. Голобородько Н.П. Розробка інформаційних технологій з елементами дистанційного навчання для гімназії №6 м. Полтави (керівник доц. Романова Н.Г.)
 4. Зінченко І.В. Створення програмно-методичного комплексу для тестування з дисципліни «Системний аналіз»  (керівник доц. Черненко О.О.)
 5. Костерін Я.І. Створення тестової програми з дисципліни «Офісні комп’ютерні технології» (СІ-41, керівник ст..викл. Чілікіна Т.В.)
 6. Костеріна О.О. Створення електронного посібника з дисципліни «Офісні комп’ютерні технології  (СІ-41, керівник ст..викл. Чілікіна Т.В.)
 7. Ларіонов О.В. Створення електронного навчального посібника з теми транспортна задача курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій» (СІ-51, керівник проф.Ємець О.О.)
 8. Максименко М.Л., Сливка А.В. Система розподілення навантаження на кафедрі ВНЗ (СІ-41, керівник проф. Ємець О.О.)
 9. Олійник С.В. Програмна реалізація операцій над нечіткими множинами з дискретним носієм та їх аналіз (СІ-41, керівник Ємець Ол-ра О.)
 10. Павленко В.Б. Програмна реалізація перетворення переставного многогранника в симплексну форму (СІ-51, керівник проф. Ємець О.О.)
 11. Пивовар І.В. Аналітичне планування діяльності Кобеляцької райспоживспілки (СІ-51, керівник  проф.Ємець О.О.)
 12. Плахотніченко В.В. Точні та наближені алгоритми лінійної умовної оптимізації на спеціальних комбінаторних множинах (СІ-51, керівник доц. Валуйська О.О.)
 13. Пузина Т.В. Створення електронного навчального посібника з дисципліни «Системи та методи прийняття рішень» для студентів спеціальності «Соціальна інформатика» (Сі-51, керівник доц. Ємець Є.М.)
 14.  Рысаков Г.В. Разработка информационных технологий и СППР для ООО «УкрОлия»  (СІ-51, керівник  доц.Романова Н.Г.)

       В  Міжнародній науково-практичній  Інтернет-конференції «Структурные изменения в экономике и образовании под влиянием информационно-коммуникационных технологий», яка відбулася 3-4 червня 2010,  прийняли участь студенти з Інтернет-доповідями:

 1. Воронянський Дмитро Олександрович.  Створення сайту технологічного факультету для музею полтавського університету економіки і торгівлі.  (гр. СІ 52, Керівник: Ємець Ол-ра.О., к.ф.-м.н., асистент ).
 2.  Горб Євген Олександрович. Створення сайту товарознавчо-комерційного факультету для музею  полтавського університету економіки і торгівлі. (гр. СІ 52, Керівник: Ємець Ол-ра.О., к.ф.-м.н., асистент ).
 3. Колодяжна Наталія Володимирівна. Створення сайту музею факультету економіки та менеджменту полтавського університету економіки і торгівлі.  (гр. СІ 52, Керівник: Ємець Ол-ра.О., к.ф.-м.н., асистент ).
 4. Нехаєнко Віталій Михайлович. Створення програмного та методичного забеспечення для перевірки знань студентів з дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика”  (гр. СІ-53,  керівник: Чілікіна Т.В., ст. викладач).
 5. Петров Нікіта Юрійович.  Створення сайту відео-студії «Maxima».  (гр. СІ-41, Керівник: Ємець Ол-ра.О., к.ф.-м.н., асистент ).
 6. Сотула Аліна Володимирівна.  Розробка  та програмування СППР для Глобинського цукрового заводу  (гр.-СІ-53, Керівник: Романова Н.Г., к.ф.-м.н., доцент).
 7.  Агекян Максим Михайлович. Створення сайту полтавської дистриб’юторської компанії.  (гр.-СІ-53, Керівник: Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доцент).
 8. Гринь Сергій Володимирович. Програмна реалізація розв’язування задач за темою «пряма на площині» дисципліни «алгебра і геометрія»  (гр.-СІ-52, Керівник: Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доцент).
 9. Моторний  Юрій Володимирович. Алгоритм задачі пошуку рангу матриці та його програмна реалізація.  (гр.-СІ-53, Керівник: Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доцент).
 10. Панасенко Олександр Миколайович. Програмна реалізація розв’язування задач за темою «вектори, площини, прямі у просторі» з дисципліни «алгебра і геометрія».  (гр.-СІ-52, Керівник: Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доцент).
 11. Пирков Віктор Сергійович. Створення сайту  підприємства «ремонт, регулювання  паливної апаратури. реставрація сільськогосподарських запчастин» с. олександрівка дніпропетровської області.  (гр.-СІ-53, Керівник: Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доцент).
 12. Мармура Сергій Іванович.   Створення програмного забезпечення для перевірки знань студентів з дисципліни  «Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів». (гр.-СІ-53, Керівник: Черненко О.О., к.ф.-м.н., доцент).
 13. Бардус Оксана Олександрівна. Дослідження та програмне забезпечення деяких задач прийняття рішень у банківській справі. (гр.-СІ-53, Керівник: Романова Н.Г., к.ф.-м.н., доцент).
 14. Буволенко Анжела Сергіївна. Методична розробка та програмна реалізація системи перевірки знань школярів з математики для Гімназіїї № 6.  (гр.-СІ-53, Керівник: Романова Н.Г., к.ф.-м.н., доцент).
 15. Юрченко Ігор Володимирович. Програмна реалiзацiя елементiв дистанцiйного навчаня з теми “Iнтеграли” дисциплiни “Математичний аналiз”.  (гр.-СІ-53, Керівник: Романова Н.Г., к.ф.-м.н., доцент).

       Були опубліковані тези студентів в збірнику ПУЕТ за результатами 33 студентської наукової конференції:

 1. Антонець О.М.  Програмна реалізація алгоритму Кармаркара для задачі лінійного програмування (СІ-41, керівник проф. Ємець О.О.)
 2. Павленко В.Б. Програмна реалізація перетворення переставного многогранника в симплексну форму (СІ-51, керівник проф. Ємець О.О.)
 3. Плахотніченко В.В. Точні та наближені алгоритми лінійної умовної оптимізації на спеціальних комбінаторних множинах (Сі-51, керівник доц. Валуйська О.О.)

       В  ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (м. Суми, Сумський держ. університет, квітень 2010) прийняли участь:

 1. Бурмус Олексій (І-22)
 2. Максименко Микола Леонідович  (СІ-41).
 3. Ларіонов Олег Вікторович (СІ-51).