Ольховський Дмитро Миколайович
Асистент, аспірант

 Біографія

Дисципліни

Хобі


Сайт кафедри

Про викладача

     Ольховський Дмитро Миколайович народився 1984 року в Полтаві. Коли йому виповнилося 7 років почав навчатися у середній школі №4 м. Полтава. Там йому особливо легко давалися математичні предмети та інформатика, але  справлявся і з усіма іншими предметами.
   Після закінчення школи вступив до студентських лав Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка на спеціальність «Прикладна математика, інформатика та математичне моделювання». Вже протягом першого року навчання  продовжив активно вивчати програмування і  курсова робота на цьому курсі являла собою програму розв’язування деяких математичних та комбінаторних задач оптимізації (зокрема симплекс-методи та метод Дальтона-Ллевеліна). Протягом наступних років він продовжував  дослідження та покращував свою програму. І дипломна робота «Програмний комплекс аналізу та розв’язування оптимізаційних задач», як результат,була заснована на  роботі протягом всього навчання в університеті.
    Після закінчення вузу та невеликих міркувань, Дмитро Миколайович вирішив пов’язати  професійну діяльність з викладанням та науковою роботою. І в 2006 році  розпочав працювати в Полтавському університеті споживчої кооперації України на кафедрі математичного моделювання та соціальної інформатики. Без роздумів вступив у аспірантуру на спеціальність «Теоретичні основи кібернетики та інформатики», де і продовжує свої наукові дослідження.
    Основна тематика дисертаційної роботи – комбінаторні оптимізаційні задачі та методи їх розв’язування. В роботі він планує, крім іншого, представити основні властивості математичних моделей Евклідової комбінаторної оптимізації; побудувати деякі нові математичні моделі; знайти аналітичні розв’язки побудованих моделей; а також основну практичну частину роботи – програму розв’язування задач Евклідової комбінаторної оптимізації.

Малиш Оксана
 Бакалавр за спеціальністю "Соціальна інформатика" ПУСКУ, кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики