Вітаємо Вас на сайті кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі
Запрошуємо Вас прийняти участь у VII Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інформатика та системні науки", яка відбудеться 10-12 березня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Детальніше.

Захист магістерських робіт

вітаємо!, життя кафедри, студентам Прокоментуй!
      14-15 червня 2011 р. в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся захист дипломних робіт магістрів за спеціальністю 8.080204 «Соціальна інформатика».
      Відповідно до наказу по Полтавському університету економіки і торгівлі №173-Н від 15 вересня 2010 року «Про затвердження тем, призначення керівників магістерських робіт студентам факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.080204 «Соціальна інформатика» освітньо-кваліфікаційного рівня магістра» студенти спеціальності 8.080204 «Соціальна інформатика» виконували магістерські роботи за темами:

Студент

Тема

Керівник

1.

Антонець Олег Миколайович

Дослідження програмних реалізацій алгоритму Кармаркара та симплекс-методу для задач лінійного програмування.

Ємець О.О., проф., д.ф.-м.н.

2.

Бернацький Василь  Сергійович

Моделювання, алгоритмізація та програмна реалізація задачі про розподіл ресурсів як задачі лінійної умовної оптимізації на комбінаторних множинах.

Валуйська О.О., доц., к.ф.-м.н.

3.

Гордієнко Анна Володимирівна

Створення програмного забезпечення для дисципліни «Нейронно-мережеві технології в інформатиці» з елементами дистанційного навчання.

Романова Н.Г., к.ф.-м.н.

4.

Дігтяр Артем Васильович

Моделювання та програмна реалізація розв’язування задачі оптимізації дробово-лінійної цільової функції на комбінаторній множині розміщень

Черненко О.О.,  к.ф.-м.н.

5.

Дорошенко Андрій Олександрович

Програмна реалізація та дослідження методу гілок та меж для розв’язування дробово-лінійної задачі оптимізації з додатковими лінійними обмеженнями на  множині розміщень.

Черненко О.О., к.ф.-м.н.

6.

Костерін Ярослав Ігорович

Розв’язування комбінаторної транспортної задачі методом гілок та меж: програмна реалізація алгоритмів та їх дослідження.

Ємець О.О., проф., д.ф.-м.н.

7.

Костеріна Оксана Олександрівна

Комбінаторні транспортні задачі з нечіткими даними та їх розв’язування.

Ємець О.О., проф., д.ф.-м.н.

8.

Максименко Микола Леонідович

Мережева система планування роботи кафедри ВНЗ.

Ємець О.О., проф., д.ф.-м.н.

9.

Олійник Світлана Віталіївна

Програмна реалізація та дослідження алгоритмів, що реалізують операції над нечіткими числами з контінуальним носієм.

Ємець О.О., проф., д.ф.-м.н.

10.

Трейтяченко Михайло Григорович

Моделювання науково-технічного прогресу макроекономічної системи за допомогою моделі Солоу, алгоритмізація та програмна реалізація.

Валуйська О.О., доц., к.ф.-м.н.

     Відповідно до наказу по університету 53-Н від 12 квітня 2011 року оцінювала роботу Державна екзаменаційна комісія у складі:

 • Голова ДЕК:

  • Донець Георгій Панасович, доктор фізико-математичних наук; вчене звання ? старший науковий співробітник, зав. відділом Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України (м. Київ).
 • Члени ДЕК:    
  • Вахтін Сергій Ростиславович, кандидат технічних наук, професор кафедри економіки підприємства, декан факультету економіки та менеджменту.
  • Ємець Олег Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, зав. кафедрою математичного моделювання та соціальної інформатики.
  • Черненко Оксана Олексіївна, кандидат фізико-математичних наук, в.о. доцента кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики.
  • Ємець Олександра Олегівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики.
 • Секретар:
  • Ольховський Дмитро Миколайович, асистент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики.

     Всі студенти успішно захистили роботи. Особливу увагу Державної екзаменаційної комісії привернули магістерські роботи Антонця О.М., Олійник С.В., Трейтяченко М.Г.
     Державна екзаменаційна комісія ухвалила:

 1. Випускникам Полтавського університету економіки і торгівлі факультету економіки і менеджменту зі спеціальності “Соціальна інформатика” випуску 2011 року освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, які успішно захистили магістерські роботи (10 студентів), присвоїти кваліфікацію магістр з соціальної інформатики”.
 2. Затвердити результати захисту магістерських робіт студентами спеціальності “Соціальна інформатика” випуску 2011 року, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”.
 3. Видати дипломи з відзнакою таким студентам: Антонець О.М., Олійник С.В

Вітаємо наших “олімпійців”

вітаємо!, олімпіади Прокоментуй!
      19 травня 2011 року в Сумському державному університеті команда студентів ПУЕТ у складі: Клименко Олександра, Максименко Миколи та Бурмуса Олексія (тренер – викладач каф. ММСІ Ольховський Дмитро Миколайович) прийняла участь в ІІ (регіональному) турі Всесвітньої олімпіади зі спортивного програмування.
      Команда ПУЕТ показала найкращій результат серед 5 команд Полтавської області, що представляли ПНТУ ім. Ю. Кондратюка та ПНПУ ім. В.Г. Короленка.
      Наша команда отримала сертифікат, зайнявши 74 місце з 173 команд, що змагалися.
Сертифікат
Сертифікат за участь

Всеукраїнська студентська олімпіада з програмування

вітаємо!, олімпіади, студентам Прокоментуй!
      9 квітня 2011 року відбувся І-й (обласний) тур Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування. В Полтавському регіоні зареєструвалося 29 команд з 5 ВУЗів Полтавщини. Від Полтавскього університету економіки і торгівлі в олімпіаді взяло участь 7 команд (21 учасник).
      Команда ПУЕТ у складі Бурмуса Олексія, Клименко Олександра та Максименко Миколи зайняла 5-те місце в Полтавському регіоні та отримала право взяти участь у наступному (ІІ-му) етапі олімпіади, який відбудеться 19 травня в м.Суми на базі Сумського державного університету.
      Вітаємо учасників та переможців олімпіади, бажаємо їм натхнення та подальших успіхів!

Команда у складі Максименко Миколи, Бурмуса Олексія, Клименко Олександра (зліва на право)
Команда у складі (зліва на право)
Максименко Миколи, Бурмуса Олексія, Клименко Олександра

 

Команда 4-го курсу
Команда 4-го курсу
 

Наші
Наші “новобранці” – команда 1 курсу – вперше на олімпіаді

Вітаємо!

вітаємо!, життя кафедри Прокоментуй!

ВІТАЄМО   
ПЕРЕМОЖЦІВ   УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КОНКУРСУ  ДИПЛОМНИХ  РОБІТ  СТУДЕНТІВ-ВИПУСКНИКІВ
 2010 РОКУ
З НАПРЯМУ “ІНФОРМАТИКА»: 

 

Нагороджені  дипломами  І ступеню

дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня магістра:
Ларіонов О.В. – «Створення електронного навчального посібника з теми транспортна задача курсу «Методи оптимізації та дослідження операцій» – спец. 8.080204 «Соціальна інформатика»
Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Ємець О.О.

дипломні роботи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:
Колодяжна Н.В. – «Створення сайту музею факультету економіки та менеджменту Полтавського університету споживчої кооперації України» – спец. 7.080204 «Соціальна інформатика»
Науковий керівник – к.ф.-м.н., Ємець Ол-ра О.

Буцький В.В. – «Створення електронного навчального посібника з дисципліни «Економічна кібернетика» для спеціальності «Економічна кібернетика» – спец. 7.080204 «Соціальна інформатика»
Науковий керівник – к.ф.-м.н., доц. Ємець Є.М.  

 

Нагороджені   дипломами II ступеню

дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня магістра:
Пивовар І.В. – «Аналітичне планування в райспоживспілці Кобеляцького району Полтавської області та його програмна реалізація» – спец. 8.080204 «Соціальна інформатика»
Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Ємець О.О.

дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:
Буйволенко  А.С. – «Методична розробка та програмна реалізація системи перевірки знань школярів з математики для гімназії № 6 м. Полтави»  – спец. 7.080204 «Соціальна інформатика»
Науковий керівник – к.ф.-м.н. Романова Н.Г.

 

Нагороджені   дипломами III ступеню

дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня магістра:
Плахотніченко В.В. – «Точні та наближені алгоритми лінійної умовної оптимізації на спеціальних комбінаторних множинах, їх програмна реалізація» – спец. 8.080204 «Соціальна інформатика»
Науковий керівник – к.ф.-м.н., доц. Валуйська О.О.

Вітаємо з захистом дисертації!

вітаємо!, досягнення, життя кафедри, наука Прокоментуй!
Квіти     Від всього серця вітаємо асистента кафедри Тетяну Парфьонову з успішним захистом кандидатської дисертації й присвоєнням їй ступеня кандидата фізико-математичних наук!

     Щиро раді за успішний фінал кропіткої, трудомісткої роботи. Бажаємо подальших успіхів у дослідженнях, здоров’я, невичерпної енергії й усього самого найкращого!

Вітаємо з Днем працівників освіти!

вітаємо! Прокоментуй!
Вітаємо!

Вітаємо!

вітаємо!, різне Прокоментуй!
       Вітаємо студентів 1 курсу з успішною здачею свого першого ПМК (модульного контролю) з дисципліни “Університетська освіта”!

       Також вітаємо всіх студентів напряму “Інформатика” з майбутнім професійним святом – Днем Програміста! Бажаємо творчої наснаги, наполегливості, успішного завершення всіх проектів.

Олімпіада “Кращий знавець напряму”

вітаємо!, олімпіади Прокоментуй!
      9 березня була проведена олімпіада з напряму “Інформатика” на звання кращого знавця напряму “Інформатика”. В олімпіаді взяли участь студенти всіх курсів напряму “Інформатика” в Полтавському університеті споживчої кооперації України. Участники розв’язували завдання різної складності з різних предметів. За результатами олімпіади місця розподілилися наступним чином:
 1. Бурмус Олексій, І-22
 2. Мірошніченко Артем, І-31
 3. Полнікова Анна, І-11
  Ставицький Дмитро, І-11
 4. Данилейко Богдана, І-31
 5. Самовик Дмитро, І-11

      Вітаємо учасників та призерів олімпіади та бажаємо їм подальших успіхів!

Вітаємо з 8 березня!

вітаємо! Прокоментуй!
З 8 березня!
Бажаєм щастя і тепла,
Весни, усмішок, сонця,
Щоб доля світла увійшла
До кожного віконця.

Хай навкруги цвіте бузок,
Та небо буде ясним;
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі у вас
Горів вогонь кохання;
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання.

Результати олімпіади

вітаємо!, олімпіади 1 коментар
      Сьогодні, 3 березня, в рамках Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, відбувся І (університетський) тур олімпіади. В олімпіаді взяли участь кращі студенти напряму “Інформатика” та спеціальності “Соціальна інформатика”. Участникам було запропоновано до розв’язання 4 задачі. За результатами олімпіади місця розподілилися наступним чином:
 1. Бурмус Олексій, І-22
 2. Ларіонов Олег, СІ-51
 3. Максименко Микола, СІ-41
 4. Мірошніченко Артем, І-31
 5. Скворцов Денис, І-31
 6. Сливка Анатолій, СІ-41
 7. Кузьмін Дмитро, І-32
Фото з олімпіади

      Нагадаємо, троє переможців отримали право взяти участь в ІІ (регіональному) турі олімпіади, яка відбудеться в квітні в м. Суми.

Фото з олімпіади

      Вітаємо переможців та учасників змагань та бажаємо їм подальших успіхів!
Сайт засновано на Wordpress & N.Design Studio theme. [kernel: 0.125 | 43]
Записи в RSS Коментарі в RSS Увійти