Вітаємо Вас на сайті кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі
Запрошуємо Вас прийняти участь у VII Всеукраїнській науково-практичній конференції "Інформатика та системні науки", яка відбудеться 10-12 березня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Детальніше.

Всеукраїнський науковий семінар “Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини – 2011″. Підсумки.

КОНеМ, життя кафедри, конференції, наука Прокоментуй!
      26-27 серпня 2011 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся Всеукраїнський науковий семінар “Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини”-2011.
      Участь в семінарі прийняли провідні вчені України, Білорусії та Монголії, в тому числі:

 • Ганхуяг Д., доктор філософії (Монгольський державний університет науки і технологій);
 • Гуляницький Л.Ф., д.т.н. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України);
 • Донець Г.П., д.ф.-м.н. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України);
 • Ємець О.О., д.ф.-м.н. (Полтавський університет економіки та торгівлі);
 • Зеленцов Д.Г., д.т.н. (ДВНЗ „Український державний хіміко-технологічний університет”)
 • Мельниченко О.С., проф. (Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка);
 • Тимофієва Н.К., д.т.н. (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України).

      Загалом в семінарі з доповідями та тезами прийняли участь: 2 члена-кореспондента НАН України: Парасюк І.М., Стоян Ю.Г., 16 докторів наук, 25 кандидатів наук, 2 Ph. D. Всього 69 учасників з 11 міст України, Монголії та Білорусії. Серед доповідачів – 8 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки. Серед учасників 12 студентів та аспірантів.
      В рамках семінару був підписаний договір про співробітництво з Монгольським державним університетом науки і технологій.

Робота вченої ради

життя кафедри, наука Прокоментуй!
      13 червня 2011 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.09 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна відбувся захист кандидатської дисертації Угрюмової Катерини Михайлівни. Тема дисертації – «Математичні моделі та методи розв’язання задачі вдосконалення систем з багатоешелонною ієрархією».
      Одним з офіційних опонентів було призначено завідуючого кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики, доктора фізико-математичних наук, професора, Ємця Олега Олексійовича.

Всеукраїнський науковий семінар «Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини»

КОНеМ, конференції, наука Прокоментуй!
     Завершилась реєстрація учасників Всеукраїнського наукового семінару «Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини» (КОНеМ – 2011).

     В семінарі приймають участь закордонні учасники:

 • Білоруський державний університет (м. Мінськ);
 • Монгольський державний університет науки і технологій (м. Улан-Батор, Монголія);
 • Технологічний інститут (м. Ерденет, Монголія);

     А також представники 21 організації України, а саме:

 • ДВНЗ «Запорізький національний університет»;
 • ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ);
 • ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м.Дніпропетровськ);
 • Дніпропетровський університет економіки та права ім. Альфреда Нобеля;
 • Закарпатський державний університет (м. Ужгород);
 • Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (м. Київ);
 • Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (м.Харків);
 • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
 • Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами, центр ультразвукової діагностики та інтервенційної сонографії (м. Київ);
 • Львівський кооперативний коледж економіки і права;
 • Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України, (м. Київ);
 • Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ);
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія» (м. Київ);
 • Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка;
 • Полтавський університет економіки і торгівлі;
 • Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м.Дніпропетровськ);
 • Сумський державний університет;
 • Ужгородський національний університет;
 • Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків);
 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

     В семінарі приймають участь 63 учасника з 11 міст України, Монголії та Білорусії Серед них:

 • 2 чл.-кореспондентів НАН України :
  • Парасюк І.М. – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
  • Стоян Ю.Г. – Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України;
 • 14 докторів наук:
  • Бараненко В.О. – ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»;
  • Гуляницький Л.Ф. – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
  • Донець Г.П. – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
  • Заславський В.А. – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
  • Ємець О.О. – Полтавський університет економіки і торгівлі;
  • Ємєлічєв В.О. – Білоруський державний університет;
  • Зеленцов Д.Г. – ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»;
  • Козін І.В.  – ДВНЗ «Запорізький національний університет»;
  • Литвин О.М. – Українська інженерно-педагогічна академія;
  • Максишко Н.К. – ДВНЗ «Запорізький національний університет»;
  • Парасюк І.М. – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
  • Перепелиця В.О. – ДВНЗ «Запорізький національний університет»;
  • Стоян Ю.Г. – Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України;
  • Тимофієва Н.К. – Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України.
 • 23 кандидатів наук;
 • 2 Ph.D.

     Серед учасників 1 студент ПУЕТ.
     Серед доповідачів – 8 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки.

Результати наукових досліджень

досягнення, життя кафедри, наука Прокоментуй!
      В 2010-2011 навчальному році у видавництві «Наукова думка» вийшла монографія викладачів кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики:
      Емец О.А., Романова Н.Г. Оптимизация на полиперестановках: монография. – Киев: Наукова думка, 2010 – 105 с.

      За час існування кафедри (з травні 2004 р.) науковцями кафедри було видано сім наукових монографій, чотири з яких у видавництві «Наукова думка».

Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування»

конференції, наука Прокоментуй!
      15-16 квітня 2011 р. в м. Кіровоград відбувся Одинадцятий Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування». Привітали учасників ювілейного семінару засновник семінару,проректор КНТУ з наукової роботи Кропивний Володимир Миколайов, голова оргкомітету докт.фіз.-матем. наук, професор Петренюк А.Я., відповідальний редактор семінару докт.фіз.-матем. наук, професор Донець Георгій Панасович.

Учасники семінару
Учасники семінару
 

      Доповідь на семінарі зробила Чілікіна Тетяна Василівна, ст. викл. кафедри ММСІ. Свої доповіді в збірник семінару також представили науковці кафедри: зав.каф. Ємець Олег Олексійович, доцент Ємець Єлизавета Михайлівна, доцент Ємець Олександра Олегівна, Парфьонова Тетяна Олександрівна, асистент, Ольховський Дмитро Миколайович, асистент та Ольховська Олена Володимирівна, здобувач кафедри ММСІ.

Виступ Чілікіної Тетяни Василівни
Виступ Чілікіної Тетяни Василівни
 

ХХХIV наукова студентська конференція

життя кафедри, конференції, навчання, наука, студентам Прокоментуй!

      7 квітня 2011 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі пройшла ХХХIV наукова студентська конференція. На базі кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики працювала однойменна секція. З доповідями виступили студенти спеціальностей «Інформатика» та «Соціальна інформатика», а саме:

 1. Гордієнко Ганна Володимирівна,  гр. СІ-51м, тема доповіді: «Створення програмного забезпечення для дисципліни «Нейронно-мережеві технології в інформатиці» з елементами дистанційного навчання» (керівник – Романова Н.Г., к.ф.-м.н.).
 2. Максименко Микола Леонідович,  гр. СІ-51м, тема доповіді: «Мережева система планування роботи кафедри вищого навчального закладу» (керівник – Ємець О.О., д.ф.-м.н., проф.).
 3. Шаталов Богдан Володимирович,  гр. СІ-52, тема доповіді: «Створення сайту «Музичне мистецтво України. Композитор та виконавець Віктор Журавель» (керівник – Чілікіна Т.В.).
 4. Бандурка Валентин Євгенійович,  гр. І-41, тема доповіді: «Створення сайту Полтавського навчального центру №16» (керівник – Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доц.).
 5. Іщенко Михайло Олександрович,  гр. І-41, тема доповіді: «Розробка сайту магазину «Сплеш» м. Полтави» (керівник – Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доц.).
 6. Мірошніченко Артем Валерійович,  гр. І-41, тема доповіді: «Алгоритми задачі з теорії розкладів з додатковою умовою в вигляді дерева та програмна реалізація» (керівник – Валуйська О.О., к.ф.-м.н., доц.).
 7. Данилейко Богдана Петрівна,  гр. І-41, тема доповіді: «Створення сайту дитячого садку «Білосніжка» №37 м. Полтави» (керівник – Романова Н.Г., к.ф.-м.н.).
 8. Скряга Віталій Павлович,  гр. І-41, тема доповіді: «Створення електронного навчального посібника з дисципліни «Сучасні методи оптимізації» для студентів ЕК» (керівник – Романова Н.Г., к.ф.-м.н.).

      За підсумками роботи секції нагороджено:

 • дипломом першого ступеня Мірошніченка  Артема Валерійовича;
 • дипломом другого ступеня Данилейко Богдану Петрівну;
 • дипломом третього ступеня Іщенка Михайла Олександровича

та рекомендовано друкування тез в збірці конференції.

ДипломДипломДиплом

Грамоти учасникам конференції
 
Диплом
 
Диплом
 
Диплом

Учасники ХХХIV наукової студентської конференції, секція математичного моделювання та соціальної інформатики

Всеукраїнський науковий семінар “Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини”

КОНеМ, життя кафедри, конференції, наука Прокоментуй!
     26-27 серпня 2011 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбудеться Всеукраїнський науковий семінар “Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини” (КОНем-2011).

     Теоретичні напрями семінару:
     1. Комбінаторна оптимізація та суміжні питання.
     2. Нечіткі множини: теорія, застосування.
     3. Сучасні проблеми оптимізації та невизначеності в прийнятті рішень.
     4. Сучасні проблеми комбінаторики.

Завантажити:

  Інформаційний лист на українській мові (КОНеМ -2011) (130.5 KiB)

Загрузить:

  Информационный лист на русском языке (КОНеМ-2011) (125.0 KiB)

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика і системні науки» – 2011

ISS (ІСН), життя кафедри, конференції, наука Прокоментуй!
     17-19 березня 2011 року на базі Полтавського університету економіки і торгівлі пройшла ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформатика і системні науки» – 2011.

«Інформатика і системні науки» - 2011
Учасників конференція вітає ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, д.і.н., проф., Нестуля О.О.
 
«Інформатика і системні науки» - 2011
Член програмного комітету, д. ф.-н., с. н. с., Донець Г.П., оголошує привітання від директора Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України академіка І.В.Сергієнко.
 
«Інформатика і системні науки» - 2011
Члени програмного комітету: проректор з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, д. ф.-.м. н., проф., Лагно В.І.; зав. каф. вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії, д. ф.-м. н., проф., Литвин О.М.
 
«Інформатика і системні науки» - 2011
Дискусія

Інформатика та системні науки – 2011

ISS (ІСН), конференції, наука Прокоментуй!

      Завершилась реєстрація учасників II Всеукраїнської науково-практичної конференції „Інформатика та системні науки” (ІСН) – 2011.
      В конференції приймають участь закордонні учасники:

 • Бєлгородський університет споживчої кооперації (Росія);
 • Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ);

А також представники 42 організацій України, а саме:

 • Вінницький національний аграрний університет;
 • Волинський національний університет ім. Лесі Українки;
 • Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя;
 • ДВНЗ Запорізький національний університет;
 • ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України" (м.Суми);
 • Державна льотна академія України (м. Кіровоград);
 • Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара;
 • Дніпропетровський університет економіки і права ім. А. Нобеля;
 • Донецький інститут ринку та соціальної політики;
 • Донецький національний університет;
 • Житомирський державний технологічний університет;
 • Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (м.Дніпропетровськ);
 • Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (м. Київ);
 • Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України (м. Харків);
 • Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
 • Кіровоградський національний технічний університет;
 • Класичний приватний університет (м. Запоріжжя);
 • Кримський інститут бізнесу (м. Сімферополь);
 • Львівська комерційна академія;
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка;
 • Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України (м. Київ);
 • Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ);
 • Національний авіаційний університет (м. Київ);
 • Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
 • Національний університет цивільного захисту України (м. Харків);
 • Одеський державний економічний університет;
 • Одеський національний університет;
 • Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка;
 • Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка;
 • Полтавський університет економіки і торгівлі;
 • Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського (м.Сімферополь);
 • Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків);
 • Університет банківської справи (м. Київ);
 • Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури;
 • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Херсонський національний технічний університет;
 • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

      В конференції приймають участь 161 учасник з 19 міст України, Росії та Білорусії Серед них:

 • член-кореспондент НАН України Стоян Ю.Г. – Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного Національної академії наук України;
 • 17 докторів наук:
  • Бахрушин В.Є. – Класичний приватний університет;
  • Брітченко І.Г. – Полтавський університет економіки і торгівлі;
  • Вишинський В.А. – Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова Національної академії наук України;
  • Гладкий А.В. – Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова Національної академії наук України;
  • Донець Г.П. – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України;
  • Ємець О.О. – Полтавський університет економіки і торгівлі;
  • Куценко О.С. – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
  • Лагно В.І. – Полтавський національний педагогічний університет ім.В.Г.Короленка;
  • Литвин О.М. – Українська інженерно-педагогічна академія;
  • Михальов О.І. – Національна металургійна академія України;
  • Новожилова М.В. – Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури;
  • Петренюк А.Я. – Кіровоградський національний технічний університет;
  • Стоян Ю.Г. – Інститут проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного Національної академії наук України;
  • Тараненко Ю.К. – Дніпропетровський університет економіки і права ім. А. Нобеля;
  • Тевяшев А.Д. – Харківський національний університет радіоелектроніки;
  • Хіміч О.М. – Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова Національної академії наук України;
  • Цегелик Г.Г. – Львівський національний університет ім. Івана Франка.
 • 53 кандидата наук.

      Серед учасників 36 студентів ПУЕТ.
      Серед доповідачів – 5 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки.

Научные достижения

наука Прокоментуй!
      Доценту кафедры математического моделирования и социальной информатики Емец А.О. как специалисту по нечетких множествам из УО «Белорусского государственного экономического университета» с целью предоставления отзыва поступил автореферат кандидатской диссертации.
      Тема диссертации – «Моделирование и оценка эффективности сетевого паблик рилейшинз». Работа представлена на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 – математические и инструментальные методы в экономике. Диссертационная работа выполнена в УО «Белорусский государственный экономический университет» Сидоренко Ольгой Валериевной, ассистентом кафедры экономической кибернетики.
Сайт засновано на Wordpress & N.Design Studio theme. [kernel: 0.145 | 45]
Записи в RSS Коментарі в RSS Увійти