24 жовтня 2013 р. на кафедрі математичного моделювання та соціальної інформатики пройшов науковий семінар, на якому виступала аспірантка кафедри інформаційних технологій Запорізького національного університету Тодоріко Ольга Олексіївна, яка представила результати свого дисертаційного дослідження «Математична модель представлення слів, призначена для пошуку за схожістю та зіставлення записів».
  Мета виступу – представлення кандидатської дисертації. Захист дисертації планується за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Науковий керівник – д. т. н., проф., декан математичного факультету Запорізького національного університету Гоменюк Сергій Іванович.
  На семінарі були присутні викладачі та аспіранти кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики та економічної кібернетики ПУЕТ – д. ф.-м. н., проф., завідувач кафедри Ємець Олег Олексійович, к. ф.-м. н., доцент Чілікіна Тетяна Василівна, к. ф.-м. н., доц., доцент Парфьонова Тетяна Олександрівна, к. ф.-м. н., доц., доцент Ємець Олександра Олегівна, старший викладач Олексійчук Юрій Федорович, здобувач Леонова Марія Володимирівна, к. ф.-м. н., доц., професор кафедри економічної кібернетики Ємець Єлизавета Михайлівна – та спеціалісти сектору розробки навчальних веб-ресурсів і відео студій дистанційного відділу центру дистанційного навчання ПУЕТ: завідувач сектору Ольховська Олена Володимирівна, інженери програмісти – Данилейко Богдана Петрівна, Литвиненко Олександр Сергійович, Моргун Максим Юрійович.
  Наукові семінари кафедри проходять кожний четвер, на них аспіранти кафедри та науковці з інших вищих навчальних закладів представляють свої наукові результати для критичного обговорювання. Серед них – Олексійчук Юрій Федорович, який незабаром збирається захищати кандидатську дисертацію в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ. Тема дисертації – «Комбінаторні задачі оптимізації потоку в мережі і методи їх розв’язування». Спеціальність – 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики». Науковий керівник – к. ф.-м. н., доц., професор кафедри економічної кібернетики Ємець Єлизавета Михайлівна.