Завершилась реєстрація учасників IVВсеукраїнської науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки» (ІСН) – 2013.

     В конференції приймають участь представники 43 організацій Азербайджану, Росії, Узбекистану та України, а саме:

 • Азербайджанський університет архітектури і будівництва (м. Баку, Азербайджан);
 • Буковинський державний фінансово-економічний університет (м. Чернівці);
 • Вінницький кооперативний інститут;
 • Вінницький національний технічний університет;
 • Державний ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ);
 • Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України (м. Київ);
 • Інститут кібернетики НАН Азербайджану (м. Баку, Азербайджан);
 • Інститут прикладного системного аналізу НТУ КПІ, МО України і НАН України;
 • Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (м. Харків);
 • Іркутський державний університет (Росія);
 • Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
 • Київський університет ім. Бориса Грінченка. Інститут суспільства;
 • Класичний приватний університет (м. Запоріжжя);
 • Миргородський художньо-промисловий коледж ім. М. В. Гоголя Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка;
 • Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України (м. Київ);
 • Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова (Росія);
 • Московський державний педагогічний університет. Інститут математики та інформатики (Росія);
 • Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інформатизації, автоматизації та зв`язку на залізничному транспорті (м. Москва, Росія);
 • Національний дослідницький університет «Вища школа економіки» (м. Росія);
 • Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ);
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне);
 • Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова;
 • Пензенська державна технологічна академія (Росія);
 • Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка;
 • Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка;
 • Полтавський університет економіки і торгівлі;
 • Самаркандський філіал Ташкентського університету інформаційних технологій (Узбекистан);
 • Севастопольський національний технічний університет;
 • Сибірський державний аерокосмічний університет ім. академіка М. Ф. Решетньова (м. Красноярськ, Росія);
 • Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (м. Луцьк);
 • Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (м. Луганськ);
 • Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь);
 • Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (м. Сімферополь);
 • Тверський державний університет (Росія);
 • ТОВ «ЖД Технологія» (м. Смоленськ, Росія);
 • Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків);
 • Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпропетровськ);
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Хмельницький національний університет.

     На конференцію представлено 108доповідей. Усього в конференції прийняло участь 154 учасника з 25 міст Азербайджану, Росії, Узбекистану та України.

     Серед доповідачів:

 •   член-кореспондент НАН України В. К. Задірака – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 • 20 докторів наук:
 •  В. Є. Бахрушин – Класичний приватний університет;
 • В. А. Вишинський – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 • А. П. Власюк – Національний університет водного господарства та природокористування;
 • А. В. Гладкий – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 • І. А. Дичка – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
 •  Г. П. Донець – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 •  О. О. Ємець – Полтавський університет економіки і торгівлі;
 • В. К. Задірака – Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України;
 • В. А. Заславський – Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
 •  Л. М. Колєчкіна – Полтавський університет економіки і торгівлі;
 • А. І. Косолап – Український державний хіміко-технологічний університет;
 • І. В. Кузьмін – Вінницький національний технічний університет;
 • О. В. Кузьмін – Іркутський державний університет;
 •  О. С. Куценко – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • В. І. Левін – Пензенська державна технологічна академія;
 •  О. М. Литвин – Українська інженерно-педагогічна академія;
 • О. С. Макаренко – Інститут прикладного системного аналізу НТУ КПІ, МО України і НАН України;
 • А. Д. Тевяшев – Харківський національний університет радіоелектроніки;
 •  Н. К. Тимофієва – Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України;
 • Я. М. Чабанюк – Національний університет «Львівська політехніка».
 •  51 кандидат наук; 2 Ph.D.;
 • 23 аспіранта;
 •  33 студента (з яких 25 з ПУЕТ).

     Серед доповідачів 7 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки.