Наукові статті у зібрнику наукових робіт магістрів повинні бути оформлені у відповідності до “Вимог до оформлення наукових статей для опублікування у збірнику наукових робіт магістрів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»”

Завантажити:

  Вимоги оформлення (2.0 MiB)