З листопада 2012 року всі бажаючі можуть ознайомитися з навчальними посібниками науковців кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики. Посібники розташовані в репозитарії (електронному архіві) Полтавського університету економіки і торгівлі і доступні за адресами:

Назва

Режиму доступу

1.

Емец О. А. Евклидовы комбинаторные множества и оптимизация на них. Новое в математическом программировании: Учеб. пособие / О. А. Емец. – К.: УМК ВО, 1992. – 92 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/489

2.

Ємець О. О. Дискретна математика: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму 6.040302 «Інформатика». Видання 2-ге, доповнене / О. О. Ємець, Т. О. Парфьонова. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009.–  287 с.

http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/552