26-27 серпня 2011 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся Всеукраїнський науковий семінар “Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини”-2011.
      Участь в семінарі прийняли провідні вчені України, Білорусії та Монголії, в тому числі:

  • Ганхуяг Д., доктор філософії (Монгольський державний університет науки і технологій);
  • Гуляницький Л.Ф., д.т.н. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України);
  • Донець Г.П., д.ф.-м.н. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України);
  • Ємець О.О., д.ф.-м.н. (Полтавський університет економіки та торгівлі);
  • Зеленцов Д.Г., д.т.н. (ДВНЗ „Український державний хіміко-технологічний університет”)
  • Мельниченко О.С., проф. (Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка);
  • Тимофієва Н.К., д.т.н. (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України).

      Загалом в семінарі з доповідями та тезами прийняли участь: 2 члена-кореспондента НАН України: Парасюк І.М., Стоян Ю.Г., 16 докторів наук, 25 кандидатів наук, 2 Ph. D. Всього 69 учасників з 11 міст України, Монголії та Білорусії. Серед доповідачів – 8 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки. Серед учасників 12 студентів та аспірантів.
      В рамках семінару був підписаний договір про співробітництво з Монгольським державним університетом науки і технологій.