Завершилась реєстрація учасників Всеукраїнського наукового семінару «Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини» (КОНеМ – 2011).

     В семінарі приймають участь закордонні учасники:

 • Білоруський державний університет (м. Мінськ);
 • Монгольський державний університет науки і технологій (м. Улан-Батор, Монголія);
 • Технологічний інститут (м. Ерденет, Монголія);

     А також представники 21 організації України, а саме:

 • ДВНЗ «Запорізький національний університет»;
 • ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ);
 • ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м.Дніпропетровськ);
 • Дніпропетровський університет економіки та права ім. Альфреда Нобеля;
 • Закарпатський державний університет (м. Ужгород);
 • Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (м. Київ);
 • Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (м.Харків);
 • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
 • Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами, центр ультразвукової діагностики та інтервенційної сонографії (м. Київ);
 • Львівський кооперативний коледж економіки і права;
 • Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України, (м. Київ);
 • Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ);
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія» (м. Київ);
 • Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка;
 • Полтавський університет економіки і торгівлі;
 • Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м.Дніпропетровськ);
 • Сумський державний університет;
 • Ужгородський національний університет;
 • Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків);
 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

     В семінарі приймають участь 63 учасника з 11 міст України, Монголії та Білорусії Серед них:

 • 2 чл.-кореспондентів НАН України :
  • Парасюк І.М. – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
  • Стоян Ю.Г. – Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України;
 • 14 докторів наук:
  • Бараненко В.О. – ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»;
  • Гуляницький Л.Ф. – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
  • Донець Г.П. – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
  • Заславський В.А. – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
  • Ємець О.О. – Полтавський університет економіки і торгівлі;
  • Ємєлічєв В.О. – Білоруський державний університет;
  • Зеленцов Д.Г. – ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»;
  • Козін І.В.  – ДВНЗ «Запорізький національний університет»;
  • Литвин О.М. – Українська інженерно-педагогічна академія;
  • Максишко Н.К. – ДВНЗ «Запорізький національний університет»;
  • Парасюк І.М. – Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
  • Перепелиця В.О. – ДВНЗ «Запорізький національний університет»;
  • Стоян Ю.Г. – Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України;
  • Тимофієва Н.К. – Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України.
 • 23 кандидатів наук;
 • 2 Ph.D.

     Серед учасників 1 студент ПУЕТ.
     Серед доповідачів – 8 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки.