Вітаємо переможців загальноуніверситетського конкурсу дипломних робіт!

Переможці конкурсу дипломних робіт
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Соціальна інформатика»

     1 місце – Трофименко Олена (тема: Програмування та дослідження методів розв’язування комбінаторних оптимізаційних задач ігрового типу).
Керівник – професор, д.ф.-м.н. Ємець О.О.

     2 місце – Хиль Оксана (тема: Створення програмного та методичного забезпечення для віртуального навчального класу.).
Керівник – доцент, к.ф.-м.н. Ємець Є.М.

     3 місце – Беркута Євгенія (тема: Створення програмного комплексу для аналітичного планування на основі системного аналізу.).
Керівник – професор, д.ф.-м.н. Ємець О.О.

Переможці конкурсу дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності «Соціальна інформатика»

     1 місце – Тарасенко Ігор (тема: Створення сайту музею університету як складової сайту ПУСКУ.).
Керівник – доцент, к.ф.-м.н. Ємець Є.М.

     2 місце – Кодацька Вікторія (тема: Система прийняття рішень для ЗАТ «Фірма «Полтавпиво»»).
Керівник – доцент, к.ф.-м.н. Романова Н.Г.

     3 місце – Лобачов Владислав (тема: Створення електронного навчального посібника з дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій»).
Керівник – доцент, к.ф.-м.н. Ємець Є.М.