За незалежною комплексною оцінкою ЮНЕСКО ПУСКУ посів 24 місце серед всіх вузів України, випередивши більше як на 100 пунктів усі вузи Полтавського регіону; а за напрямом підготовки “Інформатика” входить до 12 найкращих в Україні.

Найсучасніші світові досягнення ґрунтуються на ефективному використанні математичного моделювання у різноманітних галузях науки, техніки, виробництва. Розвиток економіки вимагає розробки, впровадження та постійного вдосконалення інформаційних технологій, їх математичного та комп’ютерного забезпечення.

Чому я обираю навчання з напрямку “Інформатика” в ПУСКУ?

 • за незалежною комплексною оцінкою ЮНЕСКО ПУСКУ посів 24 місце серед всіх вузів України, випередивши більше як на 100 пунктів усі вузи Полтавського регіону; а за напрямом підготовки “Інформатика” входить до 12 найкращих в Україні;
 • провідний вуз України з упровадження новітніх навчальних та комп’ютерних технологій;
 • має сучасну та найпотужнішу в регіоні інформаційно-комп’ютерну базу.

Чому я обираю напрям «Інформатика»?

 • досконале володіння знаннями та практичними навичками в області комп’ютерних, інформаційних та математичних дисциплін;
 • ґрунтовний професіональний підхід до програмування з вивченням мов процедурного програмування Quick Basic, Turbo Pascal, C++, мов об’єктно-орієнтованого програмування Visual Basic, Object Pascal, Delphi, Visual Studio C++, спеціалізованих мов програмування інтелектуальних систем;
 • досконале вивчення Internet та web-дизайну, програмних продуктів для роботи із базами даних, комп’ютерними мережами, пакетами комп’ютерної графіки. Вільне володіння навичками використання і модифікації комп’ютерних мереж будь-якої складності.

Випускники напряму “Інформатика” можуть працювати за наступними напрямками діяльності:

 • розробка, супровід і використання програмних продуктів та інформаційних систем, в тому числі з використанням глобальних та локальних комп’ютерних мереж;
 • побудова глобальних і локальних математичних моделей інформаційних процесів, моделей соціо-економічних процесів, а також математичних методів їхнього дослідження та здійснення ними оптимального управління;
 • адаптація до умов України існуючих міжнародних соціально-інформаційних систем та інвестиційних, дослідницьких, освітніх проектів і геоінформаційних систем у рамках ООН, ЮНЕСКО, ЄС, НАТО, TACIS-TEMPUS та інших з використанням мереж типу Internet;
 • робота на конкретних робочих місцях у фірмах, банках, міністерствах, установах як фахівців з аналізу, обробки та використанню інформації;
 • робота у вищих та інших навчальних закладах як викладачів інформатики, а також як консультантів з інформатики у різних установах.